Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Læger – Mave Tarmkirurgisk Speciale - Dokumentsamling

 

Struktur i Mave Tarmkirurgisk Speciale - se Kirgas (drev)/procedureretningslinjer

 

 

Administrative rutiner

Adm. i forbindelse med sager fra Patientklagenævn og Patientforsikringsforeningen

Akutleje Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Aktindsigt / Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

Ansøgning om individuelle medicintilskud – Medicinmodul huskeseddel

Behandlingsplan

Borgere med bopæl udenfor Danmark ret til behandling på et hospital

Diagnoseliste Mave og Tarmkirurgi

Donation til lægevidenskaben

Dækning af vagt i tilfælde af sygdom for læger i Mave Tarmkirurgisk Speciale, Aalborg Universitetshospital

Dødsfald og dødsattester: Procedurer i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Epikriser – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

EPIKRISE – UDARBEJDELSE OG INDHOLD AF DEN GODE EPIKRISE

Ferieafvikling – se Kirgas (drev)/procedureretningslinjer

Forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling

Instruks for lægelig vurdering af indlagte patienter i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Intern overflytning af patienter på Aalborg Universitetshospital til Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Klinisk farmaceutisk service for mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg

Kodevejledning

KRAM

Kursusdeltagelse – retningslinjer for se Kirgas (drev) /procedureretningslinjer

Lægeuddannelse og kompetenceudvikling i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - se Kirgas (drev)/procedureretningslinjer

Nedbrud i PRI dokumentstyringssystem - nødprocedure - se Kirgas (drev) /procedureretningslinjer

Obligatorisk registrering af kirurgiske komplikationer Clavien klassifikation

Pacemaker – Henvisning til MR-skanning – se kard. dok.

Patientens team, Patientansvarlig læge og Behandlingsplaner, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Prøvesvar/parakliniske undersøgelser – håndtering af

Stuegangsfunktion A1, A2, ATC AVA, RIMA of Intensivt Afsnit R

Subakutte hernier – henvisning mhp. forundersøgelse og fremrykkede operationer i Hobro

Tilkald af mobilt akutteam (MAT)

Utilsigtede hændelser – indberetning, opfølgning og monitorering

Vagtinstruks

Visitation af korttarmspatienter til CTS (Center For Tarmsvigt)

Visitationsregler mellem AMA og Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

Visitation af skopi i pakkeforløb

 

Generelle kirurgiske rutiner

Genvej til infektionshygiejnen

 

 

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)

 

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

Antibiotikaguide – Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne

 

Billeddiagnostisk ved symptom: Abdominale smerter

Dansk Biobank blodindsamling af kolorektalcancere

Ernæring til kirurgiske patienter

Gynækologisk undersøgelse samt podning for chlamydia og gonoré i Akutmodtagelsen

lldebefindende hos ambulante patienter, pårørende og personale

MAVAC

Mobil kirurgisk billedforstærker

Nær-traumer (abdominale traumer)

Sårbehandling med TNP ved fascieintakte sår på truncus og perifere kirurgiske sår

Traumebehandling

Ulcus perforation

 

Præoperative rutiner

Antibiotikaprofylakse/behandling i abdominalkirurgi

Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi

Blodtype, BAC-test og BF-test til operation

Blødning under antitrombotisk behandling

Endocarditisprofylakse ved endokopi

Forprøver leverbiopsi og PTC

GIK-drop

Operationsforløbsskema + Den kirurgiske patient – Clinical Suite –anvendelsesdokument

Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit

Tromboseprofylaksebehandling hos patienter i antitrombotisk behandling

 

Postoperative rutiner

Pneumokokvaccination

Postoperativ iltbehandling

Postoperativ smertebehandling

 

Øvre gastrointestinale rutiner

 

Øvre gastrointestinal cancer - pakkeforløb

 

Oesophagus

Akalasia

Barretts øsofagus

Endoskopisk ultralydsskanning EUS

Esophagitis

Fremmedlegemer i øvre del af maven

Halo behandling

Oesophagus og cardiacancer – operation for

Varicer i øsofagus og fundus

Varicebehandling, Endoskopisk

Synkestop

Duodenum/ventrikel

Blødende gastroduodenalt ulcus

Helicobacter pylori

PEG-sonde

PEG-sonde – antibiotika ved anlæggelse

Tyndtarmsbiosi - standardprocedure

Ulcus perforation

Galdeveje

Galdesten

Galdegangscancer (kolangiokarcinom)

Galdeblærepolypper

Hepar

Icterus

Konservativ behandling af lever- og miltlæsioner

Levermetastaser

Pancreas

Irreversibel elektroporation (Nanoknife) i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Pancreascyster: Henvisning, diagnostik, behandling og opfølgning i Region Nordjylland

Pancreatitis acuta (PA)

Hernier

Lichtensteins operation

Lukning af bugvæggen

Subakutte hernier – henvisning mhp. forundersøgelse og fremrykkede operationer i Hobro

 

Adipositas

Adipositas, sygelig overvægt

Gastroskopi på pt. der tidligere har gennemgået en fedmeoperation

Håndtering af tidligere postoperative komplikationer (<30 dage) efter Gastric Bypass (GBP) og Sleeve Gastrectomi

Internt hernie: Udredning for smerter hos GBP pt.

Flowdiagram for patienter til Gastric bypass

 

Nedre gastrointestinale rutiner

Appendix og tyndtarm

Appendicitis acuta

Karcinoid tumorer i appendix

 

Colon/rectum

Arvelig kolorektal cancer

Biopsi og tusch markering i colon/rectum

Colonileus

Colon transittid

Colorektalpolypper

Akut divertikulit

Ogilvies syndrom – pseudoobstruktion

Kolorektalcancer – pakkeforløb

Kontrol efter TEM (transanal endoskopisk mikrokirurgi)

KRC udredning

Nedre gastrointestinal blødning haemorrhagia per rectum (haematochesia)

Sæddeponering i forbindelse med operationer på rectum, ved kemoterapi- eller strålebehandling

Sæddeponering i forbindelse med operationer på rectum

Vejledningsskema for screeningskoloskopi hos patienter i blodfortyndende behandling

Volvulus

 

Tyndtarm

Ileus

Ileus forløb

Ileus/subileus Onkologiske patienter

Ileus, sygepleje og observation

 

Anus

Analfissur

Analcancer

Hæmoroider

Non-IBD analfistel

Perianal absces

Pilonidalcyste/sinus/absces

Pilonidal sygdom

Rektalprolaps

Stråleproktit - formaldehydbehandling

 

Endoskopiske rutiner

Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi

Endocarditisprofylakse ved endoskopi

ERCP – Endoskopisk retrograd cholangio-pancreaticografi

ESD fremstilling

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand

Spiral endoskopi (SE)

Tarmudrensningsprocedurer

Udrensning før koloskopi hos voksne

Kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) – for nyrepatienter

 

 

Pjecer