Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gynækologisk undersøgelse samt podning for chlamydia og gonoré i Akutmodtagelsen

 

Målgruppe – modtagelse

Læger ansat på Mave-Tarmkirurgisk Afdeling samt i Akutmodtagelsen/AMA.

 

Formål

At udføre korrekt gynækologisk undersøgelse (GU) og sikre rigtig prøvetagning for chlamydia og gonoré ved gynækologisk undersøgelse i akutmodtagelsen.

 

Problemstilling

Kvinder med nedre abdominalsmerter bør som hovedregel have foretaget gynækologisk undersøgelse ved indlæggelse, da en række gynækologiske tilstande er differentialdiagnoser til nedre abdominalkirurgiske tilstande, eks. endometriose, ovariecyster, gynækologiske cancere og pelvic inflammatory disease (PID). PID omfatter bla. salpingitis, der klinisk kan ligne appendicitis eller diverticulitis. Blandt de hyppigste årsager til PID er chlamydia og gonoré. Ved GU i modtagelsen er det derfor vigtigt at foretage korrekt podning for både chlamydia og gonoré.

 

Ved podning i akutmodtagelsen skal anvendes Gen-Probes Aptima (hvidt låg, 2 podepinde). eSwab (rødt låg) må ikke benyttes, da den ikke kan anvendes til klamydiapodning.

 

Metode

Der udføres GU som opdeles i 3 hovedelementer: Inspektion, podning og palpation. Nedenstående følger den komplette GU i A-kirurgisk regi. Palpationsundersøgelserne kan dog være svære at gennemføre ved den akut smertepåvirkede patient.

 

Inspektion:

 1. 1. Patienten sætter sig yderst på det gynækologiske leje imellem stigbøjlerne og læner sig langsomt tilbage, indtil hun ligger fladt på ryggen. 

 2. 2. Inspicér udefra og ind, hhv. mons pubis, labia majora, labia minora og vestibulum vagina inkl. ostium urethrae externum, introitus vaginae samt anus for behåring, hudforandringer. Brug evt. to fingre eller spidserne af depressor og spekulum til at adskille labia majora.

 3. 3. Påfør olie på spidsen af instrumenterne. Hold spekulummet vandret i den ene hånd og før det langsomt ind i vagina med retning mod rectum.

 4. 4. Roter spekulummet til lodret position og træk ned i instrumentet, imens du fører instrumenterne ind til spidsen af spekulummet er placeret i fornix posterior. Rotationen og indføringen bør foregå i én jævn kontrolleret bevægelse.

 5. 5. Indfør herefter depressoren i lodret position, og placer det i fornix anterior og du skulle nu kunne se portio og den vaginale slimhinde. Portios og uterus vinkling kan variere betydeligt, hvilket kan gøre det mere eller mindre svært at visualisere hele portio og ostium.

 6. 6. Inspicér vagina og portio. Se efter slimhindeforandringer og farve, samt for fluor, blod og pus.

 

Podning:

 1. 7. Portio visualiseres og større mængde flour/udflåd fjernes med vattampon.

 2. 8. Ostium uteri og det omkringliggende område renses forsigtigt med den hvide podepind, og denne bortskaffes.

 3. 9. Den blå podeping indsættes i cervix kanalen og roteres 10-30 sek. for at sikre tilstrækkeligt materiale. Den blå podepind udføres fra vagina uden kontakt med vaginas slimhinde.

 4. 10. Den blå podepind placeres i transportmedium og afknækkes.

 5. 11. Instrumenterne trækkes ud langsomt.

Palpation:

 1. 12. Påfør olie på 2. og 3. finger på den dominante hånd og før dem forsigtigt ind i vagina.

 2. 13. Vaginal væggen mærkes efter for udfyldninger og ømhed samt konsistensen af slimhinden og den underliggende muskulatur.

 3. 14. Fossa Douglasi palperes gennem den øvre posteriore del af vagina for udfyldninger og ømhed.

 4. 15. Portio inkl. ostium mærkes efter for størrelse og konsistens.

 5. 16. Placér den anden hånd på abdomen over symfysen og palper nu bimanuelt. Husk at starte et godt stykke over symfysen og mærk ned efter mod symfysen, så du ikke overser en stor udfyldning.

 6. 17. Uterus: Bemærk lejring, størrelse, konsistens, udfyldninger, mobilitet og ømhed.

 7. 18. Adnexae: Med den abdominale hånd palperer du ned langs uterus mod symfysen og ud mod fossa ing. Samtidig mærker du med fingrene placeret i vagina langs den laterale væg, toppen af vagina og fornices lat. Mærk efter for ømhed, konsistens og udfyldninger, ovarierne er normalt let ømme ved palpation.

 8. 19. Overvej indikation for rektal eksploration.

 

Referencer

http://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-pelvic-inflammatory-disease?source=machineLearning&search=pid+diagnosis&selectedTitle=1%7E150&sectionRank=2&anchor=H2#H2

 

http://www.medviden.dk/procedurer/kirurgi/gynaekologi/gynaekologisk-undersoegelse/