Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ekstravasal infusion af cytostatika

Ekstravasation

Kliniske tegn: Smerte, svie, rødme, lækage/hævelse og/eller brænden/stikken ved kanylen. Ingen tilbageløb og/eller ophør af frit indløb.

 

Ved mindste mistanke om ekstravasation

 • • Afbryd infusionen

 • • Undlad gennemskylning af kanylen

 • • Aspirer på det anvendte katheter og fortsæt aspirationen, mens kanylen trækkes langsomt ud. Markere huden svarende til hævelsen med farvepen

 • • Elevér det berørte område

 • • Tilkald læge

 

Ekstravasation af

 • • Stærkt vævstoksiske samt vævsirriterende cytostatika; injektionsstedet afkøles med isposer, 15 – 20 minutter, 4 gange dagligt i 1 – 2 døgn.

Dette fraset

 • • Vincristin, Velbe eller Vinorelbine; der lægges varmt omslag over injektionsstedet 15 – 20 minutter, 4 gange dagligt i 1 -2 døgn.

 • • Antracyclin (Adriamycin, epirubicin og caelyx) - se instruks/plan i MedOnc ”Patient udsat for extravasation ved infusion af antracykliner”.

Savene® (dexrazoxan) er eneste registrede antidot til behandling af antracyklin ekstravasation, den hæmmer DNA topoisomerase II, som er target for antracykliner og blokerer enzymet, så det ikke længere er påvirket af antracyklin. Beskadigelse af cellerne er herved forhindret.

 

 

Ved ekstravasation af ikke vævstoksiske cytostatika afbrydes infusionen, der undlades gennemskylning af kanylen, om muligt aspireres på kanylen og der markeres område svarende til hævelsen hvorefter læge tilkaldes. Kulde/varme er ikke aktuelt.

 

Inddeling

Liste over lægemidler: stærkt vævstoksisk, vævsirriterende og ikke vævstoksiske stoffer:

Cytostatika kan groft inddeles i 3 grupper efter deres vævstoksisitet. Grænsen mellem grupperne, specielt gruppe II og III er flydende.

  1. I. Stærkt vævstoksiske stoffer kan udløse svær vævsnekrose

  2. II. Vævsirriterende stoffer er lokalt irriterende, ulceration sjælden og kræve meget store stofmængder

  3. III. Ikke vævstoksiske stoffer giver kun lette irritative symptomer.

 

 

Stærkt vævstoksiske

 

Vævsirriterende

 

Ikke vævstoksiske *

 

DNA-binding

Antracykliner

Daunorubicin

Doxorubicin

Epirubicin

Idarubicin

 

Andre

Dactinomycin

Mitomycin C

 

Non-DNA-binding

Vincaalkaloider

Vinblastin

Vincristin

Vindesin

Vinorelbin

Vinflunin

 

Carmustin

Dacarbazin

Etoposid

Fluorouracil

Mitoxantron

Streptozocin

Bleomycin

 

 

 

Mulige irritante **

Carboplatin

Cisplatin

Docetaxel

Oxaliplatin

Paclitaxel

 

Asparaginase

Bortezumib

Capecitabin

Cladribin

Cytarabin

Cyclophosphamid

Etoposid fosfat (etopofos)

Gemcitabin

Interferoner

Interleukin-2

Ifosfamid

Irinotecan

Mephalan

Methotrexat

Monoklonale antistoffer

Pemetrexed

Raltitrexed

Thiothepa

Topotecan

 

 

 

* Ethvert stof, der er ekstravaseret i høje nok doser, kan være en irritant.

** Der har været få rapporter om, at disse stoffer virker som irritanter, men der foreligger ingen klare beviser for dette.

 

Værnemidler

Ved risiko for kontakt med cytostatika ved ekstravasation eksempelvis når kanyle og slange seponeres anvende værnemidler i form af handsker, kittel og evt. briller. Kittel skal lukkes bagpå og have lange ærmer der slutter tæt ved håndled samt være vandafvisende/væsketæt minimum foran og ved ærme

 

Der findes spild kit i hver afdeling, dette anvendes ved spild af cytostatika.

 

Enhver ekstravasation skal meddeles til specialeledelsen og beskrives i journalen mhp. evt. erstatningssag.

Endvidere skal det indberettes som en utilsigtet hændelse på www.dpsd.dk

 

Definition

Ekstravasation: Utilsigtet udsivning af cytostatika uden for venen.

Stærkt vævstoksisk: Vesicant, Vævsskadende

Vævsirriterende: Irritant, Potentielt vævsskadende

Ikke vævstoksisk: Non-vesicant, Ikke-vævsskadende

 

Formål

At sikre, at personalet ved, hvordan de skal handle ved ekstravasal infusion af cytostatika.

 

Referencer

1. SKA (sammenslutning af kræftafdelinger)

www.skaccd.org

2. EONS (European Oncology Nursing Society)

http://www.cancernurse.eu/documents/EONSClinicalGuidelinesSection6-da.pdf