Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vævstypebestemmelse i forbindelse med nyretransplantation

 

Vævstypebestemmelse er en slags udvidet blodtypebestemmelse.

 

Vævstypebestemmelse udføres på Vævstypelaboratoriet, Aarhus Universitetshospital.

 

For vævstypebestemmelse gælder det samme som ved blodtypebestemmelse, nemlig at de udføres 2 gange uafhængigt af hinanden.

 

Blodprøverne bestilles i KMA som ved vanlig blodprøvetagning.

Vælg: -Væv-typ1 (vævstype 1, nyrepatient) eller

-Væv-typ2 (vævstype 2, nyrepatient, serologisk HLA)

 

Desuden skal prøvetagningsblanket fra vævstypelaboratoriet på AUH udskrives og udfyldes.

 

Link:

 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XC1257E0C006733D7C1257EAD003AA7CE&dbpath=/edok/editor/BLOD.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

 

 

Der skal udfyldes en prøveblanket til henholdsvis vævstype 1 og vævstype 2.

 

Under rubrikken ” evt. modtager af kopisvar ” på prøveblanketten skrives ”Nyremedicinsk afd. C, Skejby sygehus”. Patienten skal dog acceptere dette.

 

Glassene til prøvetagningen findes som foreskrevet på prøvetagningsblanketten fra vævstypelaboratoriet.

Alle blodprøveglassene skal mærkes med etiket fra laboratoriesedlen med patientens navn og cpr.nr. Etiketterne er mærket med dato og vævstype 1 eller vævstype 2 som krævet fra vævstypelaboratoriet.

 

Blodprøver + laboratorieseddel + prøvetagningsblanket afleveres på KMA, som sender prøverne til vævstypelaboratoriet på AUH.

 

Vævstypelaboratoriet i Skejby kan modtage vævstyper uden crossmatch alle dage og uden forudgående aftale.

 

Vævstyper inklusiv crossmatch skal aftales på forhånd med vævstypelaboratoriet, Skejby Sygehus.

 

Ovenstående gælder for både recipient og donor.