Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endoskopi med ballondilatation

 

Formål

At udblokke benign stenose i spiserør eller tyktarm/endetarm, hvor lumen er truet af obstruktion.

 

Beskrivelse

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

  • • At endoskopet og udstyr er til stede og brugbart

  • • At indikationen foreligger

  • • At røntgen er tilgængelig (hvis nødvendigt)

  • • At patienten er klar

  • • At skopøren er klar

 

Fremstilling

Se Gastroskopifremstilling, Koloskopi/sigmoideoskopifremstilling

 

 

Derudover

  • • Sterilt vand/natriumklorid

  • • 60 millimeter Syringe sprøjte med manometer & inflationshåndtag

  • • Ballonkateter i rette størrelse (10-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm med eller uden guidewire, 18-20 mm kun med guidewire)

Evt. røntgenkontrastvæske.

 

Procedure

Skopet klargøres. Se vejledning til Gastroskopifremstilling, Koloskopi/sigmoideoskopifremstilling

 

 

Patienten modtages. Se vejledning om Patientforløb ved endoskopi eller Modtagelse af patienter i Mave- og tarmkirurgisk ambulatorium/skopien Hobro.

 

Patienten vil altid blive tilbudt sedation, i sjældne tilfælde ønsker patienten ikke sedation.

Undersøgelsen kan også udføres med anæstesiledsagelse, og der vurderes om patienten skal i rus eller generel anæstesi.

 

Skopøren ind/nedfører skopet i patienten og lokaliserer stenosen.

Syringe sprøjte fyldes med sterilt vand/natriumklorid (bruges røntgengennemlysning - iblandes røntgenkontrastvæske).

Sprøjten tilkobles ballonkateter.

Ballonkateter føres igennem skopets biopsikanal ned til stenosen.

Røntgen klargøres eventuelt, således at der opnås overblik over ballonen, og det område, som stenosen indbefatter.

Når ballonen er placeret i stenosen, sættes inflationshåndtag på ”inflate”, og ballonen kan insuffleres.

Skopøren angiver hvilken diameter ballonen skal insuffleres til (se vejledning hertil på ballon-kateteret).

Tensionen på ballonen bibeholdes, så længe skopøren ønsker det.

Ballonens påvirkning af stenosen kan kontrolleres både visuelt og ved hjælp af røntgen.

Inflationshåndtag sættes på ”desufflering”, hvorefter væsken fjernes fra ballonen. Når væsken er ude af ballonen, kan den herefter trækkes op af biopsikanalen på skopet, og overblik over stenoseområdet kan genskabes.

Behandlingen kan gentages, hvis stenosen strækker sig over et større område.

Efter endt behandling soigneres patienten, og punkter sidst i vejledning om Endoskopi - patientforløb kan følges.

Patienten kan klargøres til opvågning. Se særskilt vejledning om Klargøring af patient til opvågningsafsnit.

 

Rengøring

Ballonkateter og inflationssystem er engangsudstyr og skal kasseres efter brug.

Rengør røntgenapparatur og røntgenforklæder.

Endoskop - se vejledning om Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør.

Er beskrevet i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper , 5. udgave 2012 fra Statens Serums Institut og Infektionshygiejniske retningslinjer 8.11.