Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Observation og dokumentation af vitale parametre samt opfølgning på kritiske observationsfund ved neonatale børn

Beskrivelse

Observation

Det er barnets kliniske tilstand, som ligger til grund for en konkret individuel klinisk vurdering af behovet for monitorering og dokumenterede observationer.

 

Lægen ordinerer hvilken elektronisk overvågning/monitorering og eventuel supplerende manuel monitorering af eksempelvis temperatur og blodtryk barnet som standard skal have. Desuden beslutter lægen hvilke alarmgrænser, som er gældende for det enkelte barn.

 

Det er sygeplejerskens ansvar: at observere på baggrund af den ordinerede monitorering at dokumentere dette på observationsskema suppleret med Nord EPJ. Alarmer må kun afstillesb/gøres lydløse kortvarigt, mens personalet er hos barnet.

 

En typisk observation af vitale parametre er:

  • • Puls, respiration, saturation og temperatur (både barnets og kuvøsens/vandmadrassens). Altid også BT ved modtagelse af barnet.

  • • Dette suppleres efter behov med eksempelvis:

  • • Blodtryk, po2 og pco2.

 

Desuden parametre fra CPAP eller Optiflow, når barnet behandles med dette (og øvrige efter observationsskemaets rubrikker).

 

Ikke direkte vitale parametre:

  • • Vægt dokumenteres minimum 2 gange ugentligt – mandag og torsdag

  • • Kranieomfang og længde måles og dokumenteres minimum en gang om ugen – torsdag

 

Observations-/dokumentationshyppighed

 

Ved vagtens start er det sygeplejerskens ansvar, at den elektroniske overvågning er indstillet med ordinerede alarmgrænser. Ligeledes at samtlige monitorerede parametre udløses og dokumenteres (en aflæsning ikke alene af vitale parametre, men også af eksempelvis CPAP, Optiflow, transkutan PCo2-måling (Sentec), infusionspumper).

 

Børn med kontinuerlig elektronisk overvågning af vitale parametre skal have værdier aflæst og dokumenteret på skemaet hver time. Disse børn skal have et stort observationsskema med mulighed for at skrive værdierne ind med symboler.

Alle ændringer/hændelser dokumenteres.

 

Ved hændelser dokumenteres der i NordEPJ om der har været behov for tiltag (stimulation, ilt, ventilation) for at stabilisere barnet igen. Ved en ophobning af puls og sao2 fald som er svære at dokumentere korrekt på skemaet, kan der i NordEPJ tilføjes eksempelvis: Utallige, talrige.

 

Værdier på stabile børn der har kontinuerlig elektronisk monitorering, kan efter konkret skøn aflæses og dokumenteres på skemaet hver 2-3 time samt ved alle ændringer/hændelser.

 

Ved kritiske observationsfund tilkaldes vagthavende læge.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker der arbejder med neontale patienter.

Formål

At neonatale børn observeres fagligt korrekt, så forværring af deres tilstand identificeres tidligt i forløbet og hurtig indgriben kan finde sted, så udvikling af alvorlige komplikationer forebygges.