Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningsgivende dokumenter i papirform

Beskrivelse

Som udgangspunkt findes retningsgivende dokumenter i PRI, men der kan være situationer, hvor det er relevant at have dokumentet i papirform. Dokumenter i papirform skal desuden leve op til de krav, der er beskrevet i det regionale PRI-dokument om ”Krav og ansvar i forhold til retningsgivende dokumenter i sygehusvæsenet”

 

Det betyder at:

Alle retningsgivende dokumenter i papirform, som ikke er til individuelt brug, som minimum skal være påført:

  • • Godkendelsesdato og godkender

  • • Navngiven person i afdelingen/afsnittet, som har ansvar for, at papirudgaven er gældende

 

Kravene skal sikre, at personalet ved, hvem de skal henvende sig til, hvis de er i tvivl om dokumentets gyldighed og indhold. Derudover skal kravene sikre, at der i afdelingen/afsnittet er én ansvarlig, der holder øje med opdateringer af dokumentet og sikrer, at dokumentet som minimum revideres eller godkendes igen hvert tredje år. Hvis initialer anvendes, skal der forefindes initialliste i afdelingen/afsnittet, hvor navnene skal kunne findes.

Hvis dokumentet er et PRI-dokument, bør den navngivne person i afdelingen/afsnittet oprette abonnement i PRI på pågældende dokument.

 

Ovenstående krav gælder alle retningsgivende dokumenter i papirform.

Eksempelvis:

  • • Skemaer til afkrydsning vedrørende kontrol af apparatur og rengøring af rum

  • • Medicinblandingsvejledninger, synonymlister etc.

  • • Plancher vedrørende affaldshåndtering

  • • Planche vedrørende korrekt håndvask

  • • Ad hoc-opslag, som foreløbige procedurebeskrivelse og midlertidige ændringer af procedurer

 

Definition af begreber

Retningsgivende dokumenter: Retningsgivende dokumenter omfatter instrukser, retningslinjer og politikker.

Formål

Sikre at anvendte retningsgivende dokumenter i papirform er påført godkendelsesdato, godkender samt en ansvarlig for, at dokumentet er gældende.

Referencer

Krav og ansvar i forhold til retningsgivende dokumenter i sygehusvæsenet