Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transport af medicinske patienter fra hospitalsmatriklen i Thisted til anden hospitalsmatrikel

Beskrivelse

Rammedokumentet: ”Interhospital transport med ledsagelse af sundhedsfagligt personale” indeholder det faglige grundlag for den praktiske afvikling af transporter mellem hospitalsmatrikler.

Interhospital transport med ledsagelse af sundhedsfagligt personale (gælder patienter > 15 år) .

 

Aftale om overflytning aftales mellem afgivende og modtagende afdelinger på bagvagtsniveau. Aftalen dokumenteres i patientens journal, og navnene på de to læger der har truffet aftalen indgår i notatet.

 

Vagthavende speciallæge i anæstesi tager stilling til LEDSAGENIVEAU OG TRANSPORTFORM for:

 

A: Patienter med tidskritiske tilstande.

B: Patienter som forud for transporten har - eller under denne forventes at kunne få - behov for luftvejshåndtering eller hjerte- kredsløbsunderstøttende behandling.

 

Transporten kan afvikles af:

 

A: Anæstesisygeplejerske alene

B: Medicinsk læge alene

C: Anæstesisygeplejerske + anæstesilæge

D: Anæstesisygeplejerske + medicinsk læge

 

Hvis der skal medicinsk læge med:

 

A: I tidsrummet fra kl. 08.00 – 22.00 medicinsk forvagt (KBU-læge eller anden yngre læge)

B: I tidsrummet kl. 22.00 – 08.00 medicinsk forvagt.

Ved travlhed skal skadeforvagt (FV3) bistå til at løse medicinske opgaver uddelegeret at tilbageværende lægehold.

 

 

Ledsageniveau og transportform dokumenteres i patientens journal.

 

For Høj-risiko hjertepatienter gælder særlige retningslinjer

Visitationsretningslinjer for Akutmodtagelsen, Thisted

 

Formål

At understøtte sikker patienttransport med sundhedsfaglig ledsager fra hospitalsmatriklen i Thisted

  • • Minimere forekomsten af komplikationer i forbindelse med transporten

  • • Forbedre sikkerhed under transporten for både patienter og personale

  • • Sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af sundhedsfaglige ressourcer både behandlings- og kapacitetsmæssigt

 

Referencer

Henvisning til referencer

Interhospital transport med ledsagelse af sundhedsfagligt personale (gælder patienter > 15 år) .

Visitationsretningslinjer for Akutmodtagelsen, Thisted