Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Guide til Sikker Kirurgi i Clinical i ØNH-afdelingen

 

Opgave- og ansvarsfordeling

ØNH-afdelingsledelsen og Anæstesi-afsnitskoordinator har besluttet, at vi deler om opgaverne ift registrering:

 

 • • Anæstesien har ansvaret for status-registrering i CETREA

 • • OP-personalet har ansvaret for dokumentation af ”sikker kirurgi” i EPJ

 

Operatøren, anæstesi og sygeplejeteamet er hver især ansvarlig for de opgaver, som de udfører.

 

 1. 1. Åben Clinical Suite, tast Patientens CPR og opstart patienten (el. find patient på mødelisten)

Billede 5

 

 1. 2. Faneoverblik --> Operationspatienten (eller tast: ALT + SHIFT + R)

 

 1. 3. ”Dagen for indgrebet” i øverste bjælke

 

 1. 4. vælg ”Før, Under og Efter indgreb”

 1. 5. Vælg Billede 1,

 

 1. 6. ”indgreb start”

  1. 6.1. udfyld Indgreb og personale og tryk OK

 

Billede 3

  1. 6.2. Relevante elementer udfyldes

  1. 6.3. Der skrives 4 cifret alias på teamet. Der hænger en seddel på alle OP-stuer med oversigt på alias. Personalet kan søges frem ved at klikke på luppenBillede 2 og søge på navn

  1. 6.4. Lægerne skal kun registreres, hvis de er ”i vask” til operationen

 

 

 1. 7. ”Indgrebet”

  1. 7.1. Timeout besvares. Det er de samme, som på papirudgaven --> tryk OK

  1. 7.2. Implantat kan evt. udfyldes, så bliver et implantat noteret i journalen

  1. 7.3. Præparat sendt til bruges i Thisted, men ikke som standard her i Aalborg

 

 1. 8. ”Efter Indgreb”

  1. 8.1. ”Tjek ud – sikker kirurgi” besvares og afsluttes med --> OK

  1. 8.2. ”postoperativ sygepleje” kan anvendes, hvis der er foregået sygepleje på OP-stuen

  1. 8.3. ”postoperativt ordinationsskema” kan benyttes, hvis der er anlagt sonde

 

Herefter er Sikker kirurgi registreret i EPJ. (kan ses i journalnotat)

Billede 2

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, som skal opereres på ØNH afdelingen på Aalborg Universitetshospital

Formål

At guide det personale, som skal varetage dokumentationen af Sikker Kirurgi i den elektroniske patientjournal (EPJ)

Problemstilling

Den elektroniske udgave af Sikker Kirurgi skemaet er en del af et generisk forløb, hvor operationsforløb dokumenteres i EPJ. Det samlede forløb er ikke implementeret og er i sin nuværende form ikke egnet til korte operationsforløb.

Vi starter derfor ud med den del, som indeholder Sikker Kirurgi (Tjek Ind, Time Out, Tjek Ud)

 

Definition af begreber

Operatør: Operatøren er den person, der er ansvarlig for udførelsen af det kirurgiske eller invasive indgreb

Operationsteam: Operationsteamet er de fagpersoner (operatør, operationssygeplejerske, anæstesipersonale og andet hjælpepersonale), der deltager ved den igangværende behandling.