Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Guide til Sikker Kirurgi i Clinical i ØNH-afdelingen

 

ØNH-afdelingsledelsen og Anæstesi-afsnitskoordinator har besluttet, at her i afdelingen deler vi om opgaven, som tjeklistekoordinator.

Anæstesien har 2 OP-stuer og ØNH-OP har de 2 andre OP-stuer.

Der skiftes hvert halve år mellem stuerne.

 

Tjeklistekoordinatoren, som dokumenterer Sikker kirurgi, gør det på vegne af OP-teamet.

Operatøren, anæstesi og sygeplejeteamet er hver især ansvarlig for de opgaver, som de udfører.

 

 1. 1. Åben Clinical, finde patient på mødeliste

 

 1. 2. Tast: ALT + SHIFT + R (Nu kommer du ind i ”Operationspatienten”)

 

 1. 3. Åben fanen ”Dagen for indgrebet”

 

 1. 4. Åben ”Før, Under og Efter indgreb”

 

 1. 5. Vælg arbejdssituationen ”under indgrebBillede 1

 

 1. 6. I fanen ”Indgreb start” vælges første punkt ”Indgreb og personale”

 

Billede 3

  1. 6.1. Alle punkter udfyldes

  2. 6.2. Der skrives 4 cifret alias på teamet. Der hænger en seddel på alle OP-stuer med oversigt på alias. Personalet kan søges frem ved at klikke på luppenBillede 2 og søge på navn

  3. 6.3. Lægerne skal kun registreres, hvis de er ”i vask” til operationen

 

 1. 7. Herefter vælges nederst punk: ”Tjek ind”

  1. 7.1. Obs der kommer spørgsmål, når man krydser af

  2. 7.2. De punkter der er * ved, skal besvares før i kan gå videre --> Tryk OK til slut

  3. 7.3. Her er også en anæstesidel, som anæstesien skal være ansvarlig for.

 

 1. 8. I fanen ”Indgrebet” findes ”Time Out”, denne åbnes

  1. 8.1. Alle punkter besvares. Det er de samme, som på papirudgaven --> tryk OK

  2. 8.2. Punktet implantat (under fanen indgrebet) kan evt. udfyldes, så bliver et implantat noteret i journalen

 

 1. 9. I fanen ”Efter Indgreb” findes ”Tjek ud – sikker kirurgi” denne åbnes

  1. 9.1. Alle punkter besvares og afsluttes med --> OK

 

 

Herefter er Sikker kirurgi registreret i EPJ. (kan ses i journalnotat)

Billede 2

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter som skal opereres på ØNH afdelingen på Aalborg Universitetshospital

Formål

At guide det personale, som skal varetage dokumentationen af Sikker Kirurgi i den elektroniske patientjournal (EPJ)

Problemstilling

Den elektroniske udgave af Sikker Kirurgi skemaet er en del af et generisk forløb, hvor operationsforløb dokumenteres i EPJ. Det samlede forløb er ikke implementeret og er i sin nuværende form ikke egnet til korte operationsforløb. Vi starter derfor ud med den del, som indeholder Sikker Kirurgi (Tjek Ind, Time Out, Tjek Ud)

 

Definition af begreber

Operatør: Operatøren er den person, der er ansvarlig for udførelsen af det kirurgiske eller invasive indgreb

Operationsteam: Operationsteamet er de fagpersoner (operatør, operationssygeplejerske, anæstesipersonale og andet hjælpepersonale), der deltager ved den igangværende behandling.

Tjeklistekoordinator: Tjeklistekoordinatoren er den person, der er udpeget til, at alle punkter i ”tjek ind”, ”time out” og ”tjek ud” - faserne gennemgås med deltagelse af operationsteamet.