Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Registrering – Prioritering af KTP-listen samt vigtige forhold og undtagelser for henvisende instanser

Beskrivelse

Denne vejledning er særligt henvendt til de registreringsansvarlige på Billeddiagnostisk Afdeling.

 

Der er forhold og undtagelser for nogle henvisende instanser, som er vigtige at kende til, når man skal registrere undersøgelser på KTP-listen.

Inden du går i gang med KTP-listen, så tjek i dette dokument, om der er særlige forhold, der gør sig gældende.

Prioritering af KTP-listen

 1. 1. Henvisninger fra praksis (Y).
  Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis.

 2. 2. Henvisninger, hvor vi selv er henvisende instans.
  Disse skal kun registreres på KTP-listen af de sekretærer, der har fået til opgave at håndtere disse via tjekskemaet i RIS, som hedder Tjekskema: Henvist fra os selv. Se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Tjekskema: Henvist fra os selv.

 3. 3. Henvisninger fra screeningsamb.
  Yderligere udredninger efter mammografiscreeninger henvist fra:
  8001 04E1 = Aalborg Universitetshospital, Alb Thy/Mors Rad. screening.
  8001 04E0 = Aalborg Universitetshospital, Alb Radiologisk screenings amb
  8003 02E0 = Regionshosp Nordjylland Ven, Frh Radiologisk Screeningsamb

 4. 4. Traumeskanninger
  8001 4681 = Aalborg Universitetshospital, Alb Skadestue Traumeafsnit

 5. 5. Øvrige henvisninger fra Skadestuen
  Undersøgelser henvist fra:
  8001 4680 – Alb Skade-Modtageafsnit, Aalborg Universitetshospital
  8001 4683 – Alb Småskader – Ortopædkir., Aalborg Universitetshospital
  8001 4690 – Amb i Modtagelsen, Aalborg Universitetshospital

 6. 6. Henvisninger fra ambulatorier (A)
  Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger).

 7. 7. Henvisninger fra sengeafdelinger (S).
  Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger).

Henvisninger fra praksis

Der skal altid laves en indskrivning. Se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis.

Hvis der er 2 henvisninger fra samme dag, skal disse knyttes på samme forløb. Se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP – 2 undersøgelser udført samme dag knyttes på samme indskrivning.

Henvisninger, hvor vi selv er henvisende instans

8001 047 – Aalborg Universitetshospital, Alb Røntgen Amb

Disse skal kun registreres på KTP-listen af de sekretærer, der har fået til opgave at håndtere disse via tjekskemaet i RIS, som hedder Tjekskema: Henvist fra os selv. Se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Tjekskema: Henvist fra os selv.

Der skal ikke sendes svar på forskningsundersøgelser.

Henvisninger fra screeningsamb.

Yderligere udredninger efter mammografiscreeninger henvist fra:

8001 04E1 = Aalborg Universitetshospital, Alb Thy/Mors Rad. screening.

8001 04E0 = Aalborg Universitetshospital, Alb Radiologisk screenings amb

8003 02E0 = Regionshosp Nordjylland Ven, Frh Radiologisk Screeningsamb

Der skal altid laves en indskrivning, og svaret skal sendes til egen læge.

For yderligere information henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis.

Da der er tale om brystkræftpakker, er der lavet en arbejdsgang, hvor det af Nord-sekretærer løbende tjekkes, om der er korrekte markører samt kræftpakkekoder på. Se PRI-dokumenterne Sekretær – Registrering – KTP-listen for mammapatienter fra praksis og mammografiscreeningen og Sekretær – Nord – Registrering – Håndtering af Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi

Traumeskanninger

8001 4681 = Aalborg Universitetshospital, Alb Skadestue Traumeafsnit

Disse skal altid knyttes på et forløb fra traumeafsnittet. Det kan blive nødvendigt at flytte starttidspunktet på skanningen for at dette kan lade sig gøre. Husk at notere i generel note i RIS, hvis starttidspunktet er flyttet.

Svaret skal sendes til egen læge.

Øvrige henvisninger fra Skadestuen

Undersøgelser henvist fra:

8001 4680 – Alb Skade-Modtageafsnit, Aalborg Universitetshospital

8001 4683 – Alb Småskader – Ortopædkir., Aalborg Universitetshospital

8001 4690 – Amb i Modtagelsen, Aalborg Universitetshospital

Svaret skal sendes til egen læge.

Henvisninger fra ambulatorier (A)

Farsø O-kir ambulatorium

8001 53P0 – Far O-kir ambulatorium

Finds der ikke et forløb, skal den registreringsansvarlige på afdelingen kontaktes (Charlotte Møller Nørgaard) for at få oprettet et forløb:

Mail: charlotte.moeller@rn.dk

Telefonnummer: 97 65 33 31

Kardiologisk Trombosecenter

8001 0397 – Alb Kardiologisk Trombosecenter

Der må aldrig knyttes undersøgelser hertil.

Henvisninger fra sengeafdelinger (S)

Akut Medicin Sengeafsnit

8001 461S – Alb Akut Medicin Sengeafsnit

Hvis der findes et forløb for Akut Medicin Sengeafsnit, skal undersøgelsen knyttes til forløbet, men det er der formentlig ikke.

Hvis der ikke findes et forløb for Akut Medicin Sengeafsnit, skal de sidste 4 cifre (461S) slettes + Enter. Kommer der herefter et forløb fra en sengeafdeling, som passer med dato og klokkeslæt, må undersøgelsen knyttes derpå.

Billede 4

Akutmodtagelsen

8001 4610 – Alb ATC Akutmodtagelsen.

Hvis der findes et forløb for Akutmodtagelsen, skal undersøgelsen knyttes til forløbet.

Billede 1

Hvis der ikke findes et forløb for Akutmodtagelsen, skal de sidste 4 cifre (4610) slettes + Enter. Kommer der herefter et forløb fra en sengeafdeling, som passer med dato og klokkeslæt, må undersøgelsen knyttes derpå.

Billede 2

Farsø O-kir sengeafdeling

8001 5341 – Farsø O-kir sengeafdeling

Hvis der ikke kommer et forløb frem, kan undersøgelsen i stedet kobles på et forløb fra 8001 53M – Farsø 05 O-kir sammedagskirurgi.

Intensivafdelinger

Henvisende instanser – intensivafdelinger - som starter med 8001 5, f.eks.:

8001 54 – Aalborg Universitetshospital, Alb Intensiv Afdeling Nord, Opvågning Nord, Anæstesi Nord

8001 551 – Aalborg Universitetshospital, Alb Intensiv NOTIA

8001 556 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi K

8001 557 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi O

8001 561 – Aalborg Universitetshospital, Alb Intensiv TIA

8001 569 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi TV

8001 571 – Aalborg Universitetshospital, Alb Intensiv R

8001 573 – Aalborg Universitetshospital, Alb Opvågning Syd

8001 576 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi H

8001 577 – Aalborg Universitetshospital, Alb Anæstesi A

Vær dog opmærksom på, at visse afdelinger, som ikke er intensivafdelinger, også starter med 8001 5, f.eks. Plastikkirurgisk Afdeling, Mammakirurgisk Afd., Klinisk Genetisk Afd., Thy Ortopædkirurgisk Område m.fl.

Hvis der ikke findes et forløb for afdelingen, skal de sidste cifre slettes (så der kun står 8001) + Enter.

Kommer der herefter et forløb fra en sengeafdeling, som passer med dato og klokkeslæt, må undersøgelsen knyttes derpå.

Neurologisk Apopleksiafsnit – MR cerebrum, trombolyse

8001 1912 – Aalborg Universitetshospital, Alb Neurologisk Apopleksiafs

Undersøgelserne skal knyttes på et forløb på Neurologisk Apopleksiafsnit. Passer starttidspunktet ikke, må det flyttes i RIS, og der skrives i generel note, at starttidspunktet er ændret for at kunne knytte på indlæggelsesforløbet.

Billede 6

 

Billede 7

Pandemiafsnit

8001 4621 – ALB Pandemiafsnit P1

8001 4622 – ALB Pandemiafsnit P2

8001 4623 – ALB Pandemiafsnit P3

Hvis der ikke findes et forløb for afdelingen, skal de sidste 4 cifre slettes (så der kun står 8001) + Enter.

Billede 3

Kommer der herefter et forløb for en sengeafdeling, som passer med dato og klokkeslæt, må undersøgelsen knyttes derpå:

Billede 5

Diverse

Ophængninger

Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for ophængninger.

Indskrivninger på interne henvisninger

Hvis der ved registrering af en undersøgelse på KTP-listen på en intern henvisning ikke findes et relevant forløb at knytte undersøgelsen til, er det nødvendigt at lave en indskrivning (som ved henvisninger fra praksis/eksterne henvisninger). Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger) samt Sekretær – Registrering – KTP for praksis.