Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelse til UL og intervention

 

For ultralydsvejledt kateterdrænge i Thisted – klik her: Thisted - Ultralydsvejledt kateterdrænage

 

 

 

PROCEDURE

FASTE

Drikke vand indtil

2 timer før us.

BLODPRØVER

EFTERBEHANDLING

UL

Øvre abdomen

Ja/nej

Ingen

Ingen

Nedre abdomen

Nej + evt. fyldt blære

Ingen

Ingen

Øvre og nedre abdomen

Ja/nej + evt. fyldt blære

Ingen

Ingen

Øvrige organområder

Nej

Ingen

Ingen

Finnål

Thorax

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Observation efter ordination

Røntgen af thorax inden pt. hjemsendes

Abdomen

Ja

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

og ved stik i milt/nyre

Observation efter ordination

Thyroidea

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Ingen/ved behov

Overflade/ekstremiteter

Nej

Nej

Ingen

Grovnål

 

Abdomen

Ja

Trombocytter og INR, (BAC-test ved biopsi af nyre og

milt) og Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Sengeleje, BT og puls 6 timer: første 2 timer: 4 x pr time, ved

stabile værdier, næste 2 timer: 2 x pr time og dernæst 2 timer:

1 x pr. time. Faste 2 timer efter indgrebet. Begyndende mobilise-

ring efter 5 timer. Udskrivelse3

Thorax

Ja

Trombocytter og INR. Ved pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Observation efter ordination

Røntgen af thorax inden pt. hjemsendes

Nyretumor

Ja

Trombocytter, INR og APTT. Ved pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Efter aftale med urologisk afdeling 4

Overflade/ekstremiteter

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

(ikke ved subcutane strukturer)

Evt. observation efter ordination

Drænage

Absces – abdomen

Ja

Trombocytter og INR, og pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Evt. observation efter ordination

Suprapubisk kateter

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Ingen

Absces: lever og nyrer

Galdeblære dræn

Ja

Trombocytter og INR, (BAC-test ved dræn i nyre og milt) og pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Som ”Grovnål Abdomen”

Absces – overflade + intra peritonalt

Nej

Ingen

Skylning af kateter efter ordination

Ascites

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Drænet kan fjernes når drænproduktion ophører

Pleura

Nej

Pt. med øget Blødningsrisiko 1+2

Drænet kan fjernes når drænproduktion ophører

EVT. røntgen af thorax før hjemsendelse.

Nefrostomi

Nej

Trombocytter og INR, APTT og Se-Creatinin. pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Ingen indikation for observation efter endt procedure

 

  1. 1. 1. Patienter med øget blødningsrisiko Patienter i antitrombotisk behandling, med kendt koagulopati/sygdom med øget blødningsrisiko fx svær lever- eller nyresygdom eller som er i kemobehandling (indtil 3 mdr. efter afsluttet behandling)

2. Koagulationstal: Trombocytter >40 mia/L; APTT <40 sek; INR ≤1,4 (ved ascites- og pleuradrænage dog INR ≤ 2,5), evt. Hbg

3. Udskrivelse: Efter 6 timers observation og mobilisering til hjemmet, såfremt anden voksen person er tilstede til næste dags morgen, og at bopæl er indenfor 30 min. transporttid til Aalborg UH. I alle andre tilfælde forbliver patienten på sengeafdelingen og kan ved ukompliceret forløb udskrives 24 timer efter biopsi. Se evt. blå box næste side

4. Hvis ingen umiddelbare blødning efter indgrebet, eller ved blødning < 6 ml.: observation i 2 timer på afdelingen.

 

Ved blødning > 6 ml.: sengeleje, BT og puls x 4/time, ved stabile værdier x 2/time i 3 timer. Let sengeleje resten af dagen. Patienten faster i 4 timer efter indgrebet, men må drikke efter en time.

 

 

Forholdsregler forud for intervention hos patienter i AK - behandling

Henvisende instans har ansvaret for at AK-behandlingen er afstemt i forhold til planlagte intervention (http://dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf )

Billede 14

Billede 15

 

  

Koagulationstal forud for procedure må ikke være ældre end:

 

  • •  - Hos patienter i antitrombotisk behandling med Marevan eller Marcoumar: 1 døgn

  • •  - Hos øvrige patienter med øget blødningsrisiko:1 døgn

  • •  - Hos patienter uden kendt blødningsrisiko og med normale koagulationstal: 7 dage.

Ved trombocytværdier <40x109/l, anbefales transfusion med 2 portioner trombocytter efterfulgt af en blodprøve mhp kontrol af effekten. Hvis man her når trombocytværdier >40x109/ l, anbefales ny transfusion med 2 portioner trombocytter så tæt på indgrebet som muligt.

 

Opnås/foreligger der ikke trombocytværdi > 40x109/l, samt ved intervention når INR > 1,4

(ascites- og pleuradræn dog INR>2,5) gælder følgende:

  1. 1. 1. 1. Der skal anføres i journal at proceduren gøres på vital indikation eller at afdelingen i journalen skriver fx følgende: ”Risikoen ved ikke at udføre pågældende indgreb findes at være større end ved at udføre indgrebet på trods af kendt øget blødningsrisiko”

 

 

 

Se Link: Retningslinjer for peroperativ regulering af antitrombotisk behandling: http://dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf

 

 

Thisted - Ultralydsvejledt kateterdrænage

 Ultralydsvejledt kateterdrænage:

En drænage er en undersøgelse, hvor man ved hjælp af et kateter udtømmer væske til videre undersøgelse og diagnostik.
Dette gælder eksempelvis:

pleuracentese

ascitesdrænage

Patientforberedelse:

Der skal være målt APTT, trombocytter, INR på alle patienter til drænage. De patienter som er i antikoagulationsbehandling eller i behandling med trombocythæmmer .

OBS: INR værdi for Thisted er ≤1,5.

 

Undersøgelsens forløb:

Undersøgelsen foregår på vores leje, siddende eller liggende afhængig af undersøgelsens art.

Først foretages en almindelig ultralydsundersøgelse.

Punkturstedet afmærkes, huden sprittes af og der lægges lokalbedøvelse.

Huden desinficeres omkring punkturstedet, og der afdækkes sterilt.

Lægen vurderer brug af udstyr og den tilhørende sterile procedure.

Lægen fugter det sterile kath. udvendig med sterilt NaCl.

Vurderer hvilket kath. han vil bruge enten 5,7 eller 6,0.

Lægen fører et kateter ind på det afmærkede sted.

Ved absces og cyste udtømmes væsken, sendes evt. til nærmere udredning, efter lægens ordination.

Ved pleuracentese og drænage, tilsluttes kateteret en steril pose og kateteret fikseres med steril plaster.

Patienten bibeholder kateteret til stamafdelingen, som senere fjerner denne og står for evt. forsendelse til undersøgelse og diagnostik.

På trods af at der er givet lokalbedøvelse kan undersøgelsen være forbundet med kortvarig smerte.

Undersøgelsen varer fra en ½ til 1 time.

Svar på undersøgelsen:

Svar på undersøgelsen gives af henvisende læge, efter ca. en uge.