Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelse til UL og intervention

 

For ultralydsvejledt kateterdrænge i Thisted – klik her: Thisted - Ultralydsvejledt kateterdrænage

 

 

 

PROCEDURE

FASTE – 4 timer

Drikke vand indtil

2 timer før us.

BLODPRØVER

EFTERBEHANDLING

UL

Øvre abdomen

Ja/nej

Ingen

Ingen

Nedre abdomen

Nej + evt. fyldt blære

Ingen

Ingen

Øvre og nedre abdomen

Ja/nej + evt. fyldt blære

Ingen

Ingen

Øvrige organområder

Nej

Ingen

Ingen

Finnål

Thorax

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Observation efter ordination

Røntgen af thorax inden pt. hjemsendes

Abdomen

Ja

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

og ved stik i milt/nyre

Observation efter ordination

Thyroidea

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Ingen/ved behov

Overflade/ekstremiteter

Nej

Nej

Ingen

Grovnål

 

Abdomen

Ja

Trombocytter og INR, (BAC-test ved biopsi af nyre og

milt) og Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Sengeleje, BT og puls 6 timer: første 2 timer: 4 x pr time, ved

stabile værdier, næste 2 timer: 2x pr time og dernæst 2 timer:

1 x pr. time. Faste 2 timer efter indgrebet. Begyndende mobilise-

ring efter 5 timer. Udskrivelse3

Thorax

Ja

Trombocytter og INR. Ved pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Observation efter ordination

Røntgen af thorax inden pt. hjemsendes

Nyretumor

Ja

Trombocytter, INR og APTT. Ved pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Efter aftale med urologisk afdeling 4

Overflade/ekstremiteter

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

(ikke ved subcutane strukturer)

Evt. observation efter ordination

Drænage

Absces udenfor parenkymatøse organer, uden blødningsrisiko – abdomen

Ja

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Evt. observation efter ordination

Suprapubisk kateter

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Ingen

Absces i lever og nyrer eller beliggenhed med øget blødningsrisiko

Galdeblære dræn

Ja

Trombocytter og INR, (BAC-test ved dræn i nyre og milt) og pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Evt. observation som ”Grovnål Abdomen”

Absces – overflade

Nej

Ingen

Skylning af kateter efter ordination

Ascites

Nej

Pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Drænet kan fjernes når drænproduktion ophører

Pleura

Nej

P. med øget Blødningsrisiko 1+2

Drænet kan fjernes når drænproduktion ophører

EVT. røntgen af thorax før hjemsendelse, kun ved symptomer.

Nefrostomi

Nej

Trombocytter og INR, APTT pt. med øget blødningsrisiko 1+2

Ingen indikation for observation efter endt procedure

 

  1. 1. Hos patienter i anti-trombotisk (AT) behandling klassificeres den samlede blødningsrisiko som værende høj. Før indgreb kræves trombocytter og INR. Ved ikke pauseret heparin iv.infusion yderligere APTT. Grænseværdier: trombocytter ≥ 40 mia/L; INR ≤ 1,4 (ved ascites og pleuradrænage dog INR ≤ 2,5); APTT ≤ 40 sek.

  2. 2. Patienter med abnorm blødningsanamnese af anden årsag end AK behandling f.eks. patienter med kendt koagulopati eller sygdom med øget blødningsrisiko f.eks. svær lever- eller nyresygdom eller som er i kemobehandling (indtil 3 mdr. efter afsluttet behandling). Anbefalede koagulationstal før indgreb : trombocytter ≥ 40 mia/L; INR ≤ 1,4 (ved ascites og pleuradrænage dog INR ≤ 2,5); APTT ≤ 40 sek. samt Hb over transfusionsgrænsen (mindre end 4,3 eller mindre end 4,7 hvis pt. er kendt med kronisk hjertesygdom).

  3. 3. Udskrivelse: Efter 6 timers observation og mobilisering til hjemmet, såfremt anden voksen person er tilstede til næste dags morgen, og at bopæl er indenfor 30 min. transporttid til Aalborg UH. I alle andre tilfælde forbliver patienten på sengeafdelingen og kan ved ukompliceret forløb udskrives 24 timer efter biopsi. Se evt. blå box næste side

  4. 4. Hvis ingen umiddelbare blødning efter indgrebet, eller ved blødning < 6 ml.: observation i 2 timer på afdelingen.

Ved blødning > 6 ml.: sengeleje, BT og puls x 4/time, ved stabile værdier x 2/time i 3 timer. Let sengeleje resten af dagen. Patienten faster i 4 timer efter indgrebet, men må drikke efter en time.

 

 

Forholdsregler forud for intervention hos patienter i AK - behandling

Henvisende instans har ansvaret for at AK-behandlingen er afstemt i forhold til planlagte intervention:

Indholdsstof

Pausering før indgreb

Antikoagulantia (de mest anvendte præp.)

 

Warfarin (Marevan®, Marcoumar®)

INR ≤1.4 (ved ascites og pleuradræn ≤2.5)

Lavmolekylær hepariner: Dalteparin (Fragmin®), Enoxaparin (Klexane®), Tinzaparin (Innohep®)

Lavrisikoprocedure:

Lav profylaksedosis (2500-3500 IE dagl) – ingen pause;

Højre doser: mindst 12 timers pause

Højrisikoprocedure:

Lav profylaksedosis (2500-3500 IE dgl) – ingen pause;

Høj profylaksedosis ( 4000-5000 IE) – 12 timers pause;

Ved terapeutisk dosis (150-240 IE/kg/døgn) – 24 timers pause

Trombocythæmmere

 

Acetylsalicylsyre (Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Magnyl®)

Kun pausering ved høj risiko5: 3 døgn(ved høj tromboserisiko se PRAB-rapport tabel 10)

Clopidogrel (Plavix®, Grepid®, Cloriocard®), Prasugrel (Efient®), Ticagrelor (Brilique®),

Ingen pausering ved lavriskoprocedure

Normal trombocytter: 5 døgn

Trombocytopeni: 7 døgn (Ticagrelor 5 dage)

Abciximab (ReoPro®),

Kun pausering ved høj risiko5: 2 døgn

Eptifibatide (Integrilin®)

Kun pausering ved høj risiko5: 12½ timer

Dipyridamol (Persantin®)

Ingen

Epoprostenol (Flolan®)

Stort set ingen (T½ = 2 min.)

Non-vitamin K Orale Antikoagulantia (NOAKs)

 

 

eGFR>50 ml/min

eGFR 30-50 ml/min

Blødningsrisiko

Lav4

Høj5

Lav4

Høj5

Apixaban (Eliquis®)

1 døgn

2 døgn

2 døgn

3 døgn

Rivaroxaban (Xarelto®)

1 døgn

2 døgn

2 døgn

3 døgn

Edoxaban (Lixiana®)

1 ½ døgn

3 døgn

3 døgn

4 døgn

Dabigatran (Pradaxa®)

1 ½ døgn

3 døgn

3 døgn

4 døgn

4 Procedure med lav risiko for blødning: Finnålsbiopsi (FNA nyre og milt – høj risiko), pleuradræn, ascitesdræn, suprapubisk kateter

5 Procedure med høj risiko for blødning: Histologisk lungebiopsi og leverbiopsi, miltbiopsi, drænage lever og nyrer, galdeblæredrænage transhepatisk

 

 

 

Koagulationstal forud for procedure må ikke være ældre end:

  • • • Hos patienter med kendt koagulopati eller i behandling med Marevan, Marcoumar eller kontinuerlig iv heparin infusion: 1 døgn

  • • • Hos øvrige patienter med øget blødningsrisiko (anden AT behandling, svær lever- eller nyresygdom, aktiv kemobehandling): 3 døgn

  • • • Hos patienter uden kendt blødningsrisiko og med normale koagulationstal: 7 dage.

Ved trombocytværdier <40x109/l, anbefales transfusion med 2 portioner trombocytter efterfulgt af en blodprøve mhp kontrol af effekten. Hvis man her når trombocytværdier >40x109/ l, anbefales ny transfusion med 2 portioner trombocytter så tæt på indgrebet som muligt.

 

Opnås/foreligger der ikke trombocytværdi > 40x109/l, samt ved intervention når INR > 1,4 (ascites- og pleuradræn dog INR>2,5) gælder følgende:

  1. 1. Der skal anføres i journal at proceduren gøres på vital indikation eller at afdelingen i journalen skriver fx følgende: ”Risikoen ved ikke at udføre pågældende indgreb findes at være større end ved at udføre indgrebet på trods af kendt øget blødningsrisiko”

 

 

 

Se Link: Retningslinjer for peroperativ regulering af antitrombotisk behandling: http://dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf

 

 

Thisted - Ultralydsvejledt kateterdrænage

Ultralydsvejledt kateterdrænage:

En drænage er en undersøgelse, hvor man ved hjælp af et kateter udtømmer væske til videre undersøgelse og diagnostik.
Dette gælder eksempelvis:

pleuracentese

ascitesdrænage

Patientforberedelse:

Der skal være målt APTT, trombocytter, INR på alle patienter til drænage. De patienter som er i antikoagulationsbehandling eller i behandling med trombocythæmmer.

OBS: INR værdi for Thisted er ≤1,5.

 

Undersøgelsens forløb:

Undersøgelsen foregår på vores leje, siddende eller liggende afhængig af undersøgelsens art.

Først foretages en almindelig ultralydsundersøgelse.

Punkturstedet afmærkes, huden sprittes af og der lægges lokalbedøvelse.

Huden desinficeres omkring punkturstedet, og der afdækkes sterilt.

Lægen vurderer brug af udstyr og den tilhørende sterile procedure.

Lægen fugter det sterile kath. udvendigt med sterilt NaCl.

Vurderer hvilket kath. han vil bruge enten 5,7 eller 6,0.

Lægen fører et kateter ind på det afmærkede sted.

Ved absces og cyste udtømmes væsken, sendes evt. til nærmere udredning, efter lægens ordination.

Ved pleuracentese og drænage, tilsluttes kateteret en steril pose og kateteret fikseres med sterilt plaster.

Patienten bibeholder kateteret til stamafdelingen, som senere fjerner denne og står for evt. forsendelse til undersøgelse og diagnostik.

På trods af at der er givet lokalbedøvelse kan undersøgelsen være forbundet med kortvarig smerte.

Undersøgelsen varer fra en ½ til 1 time.

Svar på undersøgelsen:

Svar på undersøgelsen gives af henvisende læge, efter ca. en uge.