Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelse til UL og intervention

 

Vurdering af blødnings- og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention:

 

Forholdsregler før intervention:

 

Før patienten henvises til billeddiagnostisk intervention vurderer den henvisende læge om patienten har normal eller abnorm blødningsanamnese samt tromboserisiko ved evt. pausering af AK-behandling.

 

Radiologen vurderer den samlede blødningsrisiko ved visitation.

 

Derfor kræves det, at der foreligger en sufficient henvisning med oplysninger om:

1. Indikation for intervention.

2. Abnorm blødningsanamnese f.x. koagulopati, svær lever- eller nyresygdom, kemoterapi (indenfor 3 mdr.)

3. Ved AK-behandling:

a. Angivelse af ønskede tidspunkt for intervention.

b. Angivelse af præparater og dosis af AK-behandling.

c. Aktuel klinisk status for patienten og evt. co-morbiditet – eks. akut klinisk medtaget med formodet abnorm blødningsanamnese eller tromboserisiko.

d. Resultater af evt. relevante blodprøver.

e. Angivelse af plan for evt. pausering samt begrundelse.

Patienterne kan ud fra henvisningen deles i ”normal blødningsanamnese” og ”abnorm blødningsanamnese.” Den procedure-relaterede blødningsrisiko vurderes af radiologen. Hvis blodprøver ikke er i niveau eller hvis AK pausering ikke opfylder anbefalingerne, tager radiologen kontakt til henvisende afdeling/læge og sammen tager de stilling til om proceduren skal udføres på vital indikation eller om risikoen ved ikke at udføre pågældende indgreb findes at være større end ved at udføre indgrebet på trods af kendt abnorm blødningsanamnese.

 

Forberedelse til UL og intervention.

For ultralydsvejledt kateter drænage i Thisted – klik her: Thisted - Ultralydsvejledt kateterdrænage

 

 

PROCEDURE

FASTE – 4 timer

Tørste 2 timer

BLODPRØVER

EFTERBEHANDLING

UL

Øvre abdomen/ lever galdeveje

Ja

Ingen

Ingen

Nedre abdomen

Nej + evt. fyldt blære

Ingen

Ingen

Øvre og nedre abdomen

Ja/nej + evt. fyldt blære

Ingen

Ingen

Øvrige organområder

Nej

Ingen

Ingen

Finnål

Aspiration

Thorax

Nej

Kun pt. med abnorm blødningsanamnese eller AK 1 + 2

Observeres på stamafdeling 2-4 timer.

Røntgen af thorax inden pt. Hjemsendes.

Abdomen uden organstik

Evt. observation efter ordination.

Abdomen (organstik eller indstik med øget blødningsrisiko)

Ja

Alle pt. – Trombocytter og INR

Ved abnorm blødningsanamnese eller AK 1 +2

(Hvis risikoen vurderes lav – kun pt. med abnorm blødningsanamnese 1)

 

Sengeleje 4-6 timer.

Faste 4 timer, må drikke efter 1 time.

Thyroidea

Nej

Kun pt. med abnorm blødningsanamnese eller AK 1 + 2

 

Koldt omslag i 20 minutter anbefales

Overflade/ekstremiteter

Nej

Ingen

Koldt omslag i 20 minutter anbefales

Grovnål

 

Abdomen

Ja

Alle pt. - Trombocytter og INR (BAC-test og type ved biopsi af nyre og milt)

Pt. med abnorm blødningsanamnese eller AK 1 +2

Sengeleje, BT og puls 6 timer: 4 x i 1. time, ved stabile værdier - næste 3 timer: 2 x pr time og dernæst 2 timer: 1 x pr. time. Faste i 4 timer, må drikke efter 1 time. Begyndende mobilisering efter 5 timer.

Thorax

Ja

Alle pt. - Trombocytter, INR og type.

Pt. med abnorm blødningsanamnese eller AK 1+2

Observeres på stamafdeling 2-4 timer, røntgen af thorax før hjemsendelse.

Nyretumor

Ja

Alle pt. - Trombocytter, INR og APTT 1+2

Faste 4 timer efter indgreb, drikke efter 1 time.

Ingen blødning eller <6 ml – observation i 2 timer på afdeling. Blødning >6 ml: Sengeleje, BT og puls i 4-6 timer: 4 x i 1. time, ved stabile værdier - 2 x pr time i 3 timer. Let sengeleje resten af dagen.

Overflade/ekstremiteter (muskler/hud/subcutis/led)

Nej

Pt. med abnorm blødningsanamnese 1

Øvrige AK skal ikke pauseres

Koldt omslag i 20 minutter anbefales – Pt. er på ventegangen i alt i 90- 120 minutter

Drænage

Absces udenfor parenkymatøse organer, inkl. galdeblære-drænage uden om leveren. (Lavrisiko kan behandles som ascites)

Ja

Alle pt. – Trombocytter og INR

Pt. med abnorm blødningsanamnese eller AK 1 +2

Evt. observation efter ordination.

Suprapubisk kateter

Nej

Pt. med abnorm blødningsanamnese eller AK 1 +2

Ingen

Nefrostomi

Nej

Alle pt. - trombocytter, INR, APTT og hæmoglobin.

 

Pt. med abnorm blødningsanamnese eller AK 1+2

Evt. observation som ”Grovnål Abdomen.”

Absces i lever og nyrer eller beliggenhed med øget blødningsrisiko, inkl. transhepatisk galdeblæredræn.

Ja

Alle pt. - Trombocytter, INR og type (BAC-test ved dræn i nyre og milt)

Pt. med abnorm blødningsanamnese eller AK 1+2

Evt. observation som ”Grovnål Abdomen.”

Absces – overflade

Nej

Ved AK - pausering iflg skema, men ingen blodprøver.

Pt. med abnorm blødningsanamnese 1

Skylning af kateter efter ordination.

Ascites/pleura

Nej

Ved AK – pausering iflg skema, men ingen blodprøver.

Pt. med abnorm blødningsanamnese 1

Drænet kan fjernes når drænproduktion ophører.

Evt. røntgen af thorax før hjemsendelse (efter pleuradrænage) - kun ved symptomer.

1. Patienter med abnorm blødningsanamnese:    

* Koagulopati, svær lever- eller nyresygdom eller kemobehandling (indenfor 3 mdr.) - Hb, trombocytter, INR og APTT
* Ved ikke pauseret heparin iv infusion -
Hb, trombocytter, INR og APTT   
* Ved Marevan
- dette pauseres indtil INR er i niveau.

2. Ved AK behandling skal dette pauseres ifølge skema - Trombocytter og INR

Anbefalede koagulationstal før indgreb: trombocytter ≥ 40 mia/L; INR ≤ 1,4 (ved ascites og pleuradrænage dog INR ≤ 2,5); APTT ≤ 40 sek., samt Hb over transfusionsgrænsen (mindre end 4,3 eller mindre end 4,7 hvis pt. er kendt med kronisk hjertesygdom).

Udskrivelse: Efter 6 timers observation og mobilisering kan pt. udskrives hjemmet, hvis anden voksen person er til stede til næste dags morgen og hvis bopæl er indenfor 30 min transporttid til Aalborg UH. I alle andre tilfælde forbliver patienten på sengeafdelingen og kan ved ukompliceret forløb udskrives 24 timer efter biopsi.

 

 

Forholdsregler forud for intervention hos patienter i AK - behandling

Henvisende instans har ansvaret for at AK-behandlingen er afstemt i forhold til planlagte intervention:

Indholdsstof

Pausering før indgreb

Antikoagulantia (de mest anvendte præp.)

 

Warfarin /Marevan/ Marcoumar / Waran

Højrisikoprocedure - INR ≤1.4, lavrisikoprocedure - INR ≤2.5

Lavmolekylær hepariner: Dalteparin (Fragmin®), Enoxaparin (Klexane®), Tinzaparin (Innohep®)

Lavrisikoprocedure:

Lav profylaksedosis (2500-3500 IE dgl) – ingen pause;

Højere doser: mindst 12 timers pause

Højrisikoprocedure:

Lav profylaksedosis (2500-3500 IE dgl) – ingen pause;

Høj profylaksedosis (4000-5000 IE) – 12 timers pause;

Ved terapeutisk dosis (150-240 IE/kg/døgn) – 24 timers pause

Trombocythæmmere

 

Acetylsalicylsyre (Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Magnyl, kodimagnyl, Herjmin, Treo®)

Kun pausering ved højrisikoprocedure: 3 døgn

Clopidogrel (Plavix®, Grepid®, Cloriocard®), Prasugrel (Efient®), Ticagrelor (Brilique®),

Ingen pausering ved lavrisikoprocedure

Højrisikoprocedure:

Normal trombocytter: 5 døgn

Trombocytopeni: 7 døgn (Ticagrelor 5 dage)

Abciximab (ReoPro®),

Kun pausering ved højrisikoprocedure: 2 døgn

Eptifibatide (Integrilin®)

Kun pausering ved højrisikoprocedure: 12½ timer

Dipyridamol (Persantin®), Epoprostenol (Flolan®)

Ingen

Non-vitamin K Orale Antikoagulantia (NOAKs)

 

 

eGFR>50 ml/min

eGFR 30-50 ml/min

Blødningsrisiko

Lav

Høj

Lav

Høj

Apixaban (Eliquis®), Rivaroxaban (Xarelto®)

1 døgn

2 døgn

2 døgn

3 døgn

Edoxaban (Lixiana®), Dabigatran (Pradaxa®)

1 ½ døgn

3 døgn

3 døgn

4 døgn

Fondaparinux ( Arixtra)

Kun pausering ved højrisikoprocedure: 36 timer

Bivalirudin ( Angiox) / Argatroban ( Novastan)

Kun pausering ved højrisikoprocedure: 2 timer/ 4 timer

Onkologisk præp. – Imbruvica (Ibrutinib)

Pauseres 3 døgn før og 3 efter indgreb. Ingen pausering ved kutane og subkutane indgreb

Procedure med lav risiko for blødning: FNA (FNA nyre og milt – høj risiko), pleura-/ascitesdræn, suprapubisk kateter, subkutane strukturer.

Procedure med høj risiko for blødning: Histologisk lungebiopsi, leverbiopsi, miltbiopsi, drænage lever eller nyrer, transhepatisk galdeblæredrænage, nefrostomi.

Koagulationstal forud for procedure må ikke være ældre end:

  • • Hos patienter med kendt koagulopati eller i behandling med Marevan, Marcoumar eller kontinuerlig iv heparin infusion: 1 døgn

  • • Hos øvrige patienter med abnorm blødningsanamnese (koagulopati, svær lever- eller nyresygdom eller kemobehandling (indenfor 3 mdr.)): 3 døgn

  • • Hos patienter uden abnorm blødningsanamnese og med normale koagulationstal: 7 dage.

  • • eGFR blodprøve ifm. pausering: Ved forventet normal nyrefunktion maks. 7 døgn. Ved forventet nedsat nyrefunktion maks. 1 døgn;


Ved trombocytværdier <40x109/l, anbefales transfusion med 2 portioner trombocytter efterfulgt af en blodprøve mhp. kontrol af effekten. Hvis man her når trombocytværdier >40x109/ l anbefales ny transfusion med 2 portioner trombocytter så tæt på indgrebet som muligt.

 

Se Link: Revideret skema for Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB) – Opdateret Marts 2021
http://web.drs.dk/revideret-skema-for-perioperativ-regulering-af-antitrombotisk-behandling-prab/

 

Thisted - Ultralydsvejledt kateterdrænage

 

Ultralydsvejledt kateterdrænage:

En drænage er en undersøgelse, hvor man ved hjælp af et kateter udtømmer væske til videre undersøgelse og diagnostik.
Dette gælder eksempelvis:

pleuracentese

ascitesdrænage

Patientforberedelse:

Der skal være målt APTT, trombocytter, INR på alle patienter til drænage. De patienter som er i antikoagulationsbehandling eller i behandling med trombocythæmmer.

OBS: INR værdi for Thisted er ≤1,5.

 

Undersøgelsens forløb:

Undersøgelsen foregår på vores leje, siddende eller liggende afhængig af undersøgelsens art.

Først foretages en almindelig ultralydsundersøgelse.

Punkturstedet afmærkes, huden sprittes af og der lægges lokalbedøvelse.

Huden desinficeres omkring punkturstedet, og der afdækkes sterilt.

Lægen vurderer brug af udstyr og den tilhørende sterile procedure.

Lægen fugter det sterile kath. udvendigt med sterilt NaCl.

Vurderer hvilket kath. han vil bruge enten 5,7 eller 6,0.

Lægen fører et kateter ind på det afmærkede sted.

Ved absces og cyste udtømmes væsken, sendes evt. til nærmere udredning, efter lægens ordination.

Ved pleuracentese og drænage, tilsluttes kateteret en steril pose og kateteret fikseres med sterilt plaster.

Patienten bibeholder kateteret til stamafdelingen, som senere fjerner denne og står for evt. forsendelse til undersøgelse og diagnostik.

På trods af at der er givet lokalbedøvelse kan undersøgelsen være forbundet med kortvarig smerte.

Undersøgelsen varer fra en ½ til 1 time.

Svar på undersøgelsen:

Svar på undersøgelsen gives af henvisende læge, efter ca. en uge.