Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelseskoordinering

 

Beskrivelse

Dette dokument beskriver hvordan udskrivelseskoordinering dokumenteres samt hvordan resultaterne genbruges i Plejeforløbsplaner og Udskrivningsrapporter.

Anbefalet fremgangsmetode

Standardplanen REG Udskrivelse udrulles, når planlægning af udskrivelsen påbegyndes. De to aktiviteter i standardplanen; Udskrivelse – tjekliste og Udskrivningsstatus udfyldes. Data herfra kan genbruges/indsættes i Plejeforløbsplaner og Udskrivningsrapporter.

1. Udrul standardplanen REG Udskrivelse

 1. 1. Vælg patient.

 2. 2. Gå til Plan og resultater i patientkontekst. Højreklik i feltet og vælg Opret standardplan eller brug genvejen Ctrl + O.

Billede 15

 

 1. 3. Vælg standardplanen REG Udskrivelse.

Billede 13

 

 1. 4. Udfyld de to aktiviteter i standardplanen løbende. Data genbruges i Plejeforløbsplan og Udskrivningsrapport.

 

OBS: I de tilfælde, hvor terapeuterne skal give besked om udleverede hjælpemidler, skal de registrere det i standardplanen i aktiviteten Udskrivelses-tjekliste.

 

2. Opret Plejeforløbsplan

 1. 1. Gå til arbejdsområdet Korrespondance.

 2. 2. Gå til oversigten Hjemmepleje.

 3. 3. Højreklik og vælg Opret ny meddelelse.

 4. 4. Vælg Plejeforløbsplan.

Billede 16

 1. 5. Nedenstående oversigt viser hvor data kan genbruges fra. Hvis der kun er dokumenteret ét resultat vil dette automatisk blive indsat i feltet. Hvis der er flere resultater at vælge i mellem anvendes det blå plus. Hvis plusset er gråt, vil der ikke være data at genbruge fra journalen.

 

Alle felter med rød markering er obligatoriske.

Billede 1

OBS: Hvis der er dokumenteret noget i aktiviteten Behandlingsniveau indsættes dette i feltet "Forventet indlæggelsesforløb” via plusset. Ved tryk på plusset vises de seneste tre registreringer for hhv. Plan og Behandlingsniveau.

 

Billede 18

 

Billede 3

 

Billede 4
 

Vurderingen af funktionsevne fra indlæggelsesrapporten kan genbruges via den blå pil. Hvis der ikke er registreret resultater i NordEPJ, vil funktionsevne fra Indlæggelsesrapporten automatisk blive indsat i Plejeforløbsplanen. Hvis der er oprettet et resultat om funktionsevne i NordEPJ f.eks. i Udskrivningsstatus, er det muligt for brugeren at vælge, hvilken vurdering af funktionsevnen der skal indsættes. Det er altid data fra seneste version af Indlæggelsesrapporten, der kan genbruges, så der kan ikke vælges mellem versioner.

 

Billede 19

Under fanen Links kan der tilføjes links via plusset.

 

Billede 5

Pårørende registreret under Tilknyttede personer kan vælges via rullemenuen.

 1. 6. Når de obligatoriske felter i Plejeforløbsplanen er udfyldt, vil ”Send”-knappen aktiveres.

 

3. Opret Udskrivningsrapport

 1. 1. Gå til arbejdsområdet Korrespondance.

 2. 2. Gå til oversigten Hjemmepleje.

 3. 3. Højreklik og vælg Opret ny meddelelse.

 4. 4. Vælg Udskrivningsrapport.

Billede 17

 

 1. 5. Nedenstående oversigt viser hvor data kan genbruges fra. Hvis der kun er dokumenteret ét resultat vil dette automatisk blive indsat i feltet. Hvis der er flere resultater at vælge imellem anvendes det blå plus. Hvis plusset er gråt, vil der ikke være data at genbruge fra journalen.

 

Alle felter med rød markering er obligatoriske.

Billede 2

 

Udskrivningsdiagnoser, som er registreret på kontakten kan vælges via rullemenu.

 

Billede 7

 

Data fra Plejeforløbsplanen kan ikke genbruges på Sygeplejefanen.

 

Billede 8

Hvis der ikke er registreret resultater i NordEPJ, vil funktionsevne fra Indlæggelsesrapporten automatisk blive indsat i Udskrivningsrapporten. Hvis der er oprettet et resultat om funktionsevne f.eks. i Udskrivningsstatus eller i Plejeforløbsplan, er det muligt for brugeren at vælge, hvilken vurdering af funktionsevnen der skal indsættes.

 

Billede 9

Hjælpemidler kan genbruges fra Udskrivningstjeklisten og kan indsættes via rullemenuen. Bemærk at hjælpemidler angivet i Andet i Udskrivningstjeklisten ikke kan genbruges.

 

Billede 14

 

Billede 21

OBS: I feltet Fremtidige aftaler genbruges tekst journalført i ”Aftaler efter udskrivelse” - altså ikke fremtidige aftaler relateret til medicin.

OBS: Hvis der er dokumenteret noget i aktiviteten Behandlingsniveau indsættes dette i feltet "Fremtidige aftaler” via plusset. Ved tryk på plusset vises de seneste tre registreringer for hhv. Aftaler efter udskrivelsen og Behandlingsniveau.

Billede 10

Under fanen Links kan der tilføjes links via plusset.

 

Billede 12

Pårørende registreret under Tilknyttede personer kan vælges via rullemenuen.

 1. 6. Når de obligatoriske felter i Udskrivningsrapporten er udfyldt, vil ”Send”-knappen aktiveres.