Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udfyld korrespondance

Trin

Forklaring

Tast

Søg patient

Vælg patient fra patientlisten.

 

C:\Users\bqe1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1970249.PNG

Adgang til E-breve fra CCS

 

Billede 3

Udfyld korrespondance

Klik på ’Opret korrespondance (til kommune)’.

 

 

 

 

 

En eksisterende korrespondance kan fremfindes og den kan redigeres ved at klikke på ’Rediger’.

Billede 5

Billede 1

Emne og prioritet

 

’Emne’ vælges fra drop down menu.

Manglende emneord kan rekvireres via i itsupport@rn.dk att. E-team

 

Billede 12

Fraser

Fraser ligger som forudfyldte korrespondancer.

Fraser kan være en mini huskeliste, kopi af overskrifter for indhold eller signatur/hilsen fra afdeling.

Fraser kan bestilles i itsupport@rn.dk att. E-team

En frase kan indsættes ved at trykke på ’Hent frase’ nederst i korrespondancen.

 

 

 

 

 

 

Billede 1

 

 

 

For at vælge en bestemt frase, trykkes der direkte på denne.

 

 

Billede 1

Skift modtager

Modtager af korrespondancen ændres til f.eks. at ramme sundhedsplejen ved at trykke på fanen ’Modtager/Afsender’

Billede 1

 

 

Krydse af i ’Anden’ og trykke på ’Søg’.

 

Billede 4

 

Herefter fremsøges den ønskede kommune og linjen markeret med [hjemmesygepleje] (dette er kommunens EOJ) vælges.

Hvis det ønskes at sende til kommunens Sundhedspleje, vælges linjen markeret med [Sundhedspleje]

[jobcenter] findes under ’Korrespondance til LÆ-blanketter’

Billede 13

Send korrespondance

Er alle obligatoriske felter med * udfyldt og er korrespondancen gemt, er knappen ’Send’ nu aktiv og der kan trykkes på denne for at sende til kommunen.

Billede 9