Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hvor skal hvilke dokumenter ligge?

 

Beskrivelse

Ofte kan det være svært at finde ud af, hvor forskellige dokumenter skal publiceres. Overvej altid om det er relevant for målgruppen.

 

Overordnet er:

 • • PRI til dokumenter, der relaterer til patientbehandling og pleje

 • • PersonaleNets målgruppe personale ansat i Region Nordjylland

 • • Hjemmesidens målgruppe patienter og pårørende

 

PRI

anvendes til dokumentstyring af retningsgivende dokumenter, som er politikker, retningslinjer og instrukser. Dokumenterne skal have fokus på, at patienter oplever helhed, kontinuitet og høj kvalitet i behandling og pleje.

Instrukser og huskesedler til de kliniske IT-systemer skal ligeledes ligge i PRI.

PRI er offentligt tilgængeligt, der kan dog være nogle dokumenter, som har begrænset visning fx manualer til apparatur pga. ophavsret. Begrænset visning betyder, at dokumenterne kun er synlige for brugere ansat i Region Nordjylland og er logget på Regionens netværk med brugernavn og password.

Hvis der i specielle tilfælde er behov for at linke fra PRI til PersonaleNet skal dokumentet publiceres med begrænset visning, hvorved eksterne brugere ikke bliver mødt med en besked om, siden ikke kan deles med dem.

 

Dokumenter relateret til den almindelige sagsbehandling, patientjournaler mm. er ikke inkluderet i PRI-systemet og er således ikke en del af indeværende retningslinje.

Det der ikke skal indlægges i PRI-systemet er eksempelvis:

 

 • • Dokumenter med patientrelaterede data

 • • Ind- og udgående post

 • • Dagsordener og mødereferater

 • • Funktions-/kompetencebeskrivelser

 • • Introduktionsprogrammer

 • • Ansættelsesbreve

 • • Telefonlister

 • • Fakta om afdelinger

 • • Nyhedsbreve

 • • Årsrapporter

 • • Patientpjecer

Det vil sige, at det udelukkende er det, der kan defineres som værende et PRI-dokument, der skal ind i PRI-systemet.

 

PersonaleNet (Region Nordjyllands intranet)

er regionens fælles kommunikations- og informationsplatform.

PersonaleNet er kun åbent for medarbejdere.

For at få adgang til PersonaleNet kræves det, at brugeren er ansat i Region Nordjylland og er oprettet med brugernavn og password på Regionens netværk.

PersonaleNet skal ikke anvendes som dokumenthåndteringssystem, brug de relevante systemer fx PRI og eDoc. Der skal ikke forefindes personfølsomme eller fortrolige oplysninger på intranettet.

 

Hjemmeside

Hjemmesidens primære målgruppe er patienter, pårørende, borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Hjemmesiden er offentlig tilgængelig.

 

 

Dokumenter

PRI

Personale
Net

Hjemme-
side

Patienter

Patientpjecer og patientinformation

 

 

x

Retningsgivende dokumenter med fokus på behandling

x

 

 

Personale

Personalehåndbog

 

x

 

Introduktions- og oplæringsprogrammer

 

x [1]

 

Materiale i forhold til studerende

 

x [2]

x

Telefonlister

 

x

 

Arbejdsmiljø

 

x

 

Retningsgivende dokumenter med fokus på behandling [3]

x [4]

 

 

Instrukser og huskesedler til kliniske IT-systemer

x

 

 

Stillingsbeskrivelser vedhæftes stillingsopslag

 

 

 

Funktionsbeskrivelser

 

x [5]

 

Organisation

Personalehåndbøger

 

x

 

Personalepolitik og værdier

 

x

 

Region/sygehuse/afsnit

Fakta om afdelinger

 

x

x

Årsrapporter

 

x

x

Nyhedsbreve

 

x

 

Auditrapporter

 

x

 

Handleplaner

 

x

 

Mødevirksomhed

Dagsordener

 

x

 

Mødereferater

 

x

 

Øvrige dokumenter

Dokumenter om PRI

x

 

 

Dokumenter om RKKP

x

 

 

Nærmere præcisering af hvor de forskellige dokumenter som udgangspunkt skal publiceres, fremgår af nedenstående skema.

[1] Radiologien er undtaget pga. de er underlagt: Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. RN ikke kan tilbyde andre løsninger end PRI som dokumentstyringssystem.

 

[2] Radiologien er undtaget pga. de er underlagt: Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. RN ikke kan tilbyde andre løsninger end PRI som dokumentstyringssystem.

 

[3] Med fokus på behandling menes procedurer, som har direkte eller indirekte påvirkning af et behandlingsforløb.

 

[4] Da alle laboratorierne er akkrediteret efter DS/EN ISO15189 og enkelte laboratorier underlagt GMP og anden lovgivning, stiller dette krav til dokumentstyringssystemet, som PRI ikke kan leve op til. Laboratorierne benytter derfor eget kvalitetsledelsessystem. Laboratoriespecialerne i Klinik Diagnostik, Aalborg Universitetshospital benytter dokumentstyringssystemet Q-Pulse og Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Hjørring benytter DMS.

[5] Radiologien er undtaget pga. de er underlagt: Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. RN ikke kan tilbyde andre løsninger end PRI som dokumentstyringssystem.