Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gentamycinbehandling

Beskrivelse

Garamycin

Særnavn:

Hexamycin®

ATC-kode: J01GB03

 

Fordanskede fællesnavn

Gentamicin

 

Kort beskrivelse

Aminoglykosid er et antibioticum med baktericid effekt. Især effekt mod gram-negative bakterier.

 

Farmakologi

Udskilles næsten udelukkende ved glomerulær filtration, 60-90% af indgivne dosis genfindes i urinen. En meget ringe mængde udskilles med galden. Resten nedbrydes.

Dårlig penetrans til cerebrospinalvæsken, med mindre der foreligger bakteriel meningitis.

Plasmahalveringstid ved normal nyrefunktion 1½-2½ timer.

 

Indikation

Alvorlige infektioner med Gentamycinfølsomme bakterier.

Ofte dog på mistanke om septisk tilstand og inden bakterierne evt. er isoleret.

 

Kontraindikationer

Stor forsigtighed ved nedsat nyrefunktion.

S-Gentamycin kontrolleres umiddelbart før en evt. 4. dosis.

Relativ kontraindikation: tidligere behandling med Aminoglykosid og Cisplatin.

 

Bivirkninger

Risiko for oto- og nefrotoksisitet.

 

Forgiftning

Den baktericide effekt forstærkes af samtidig indgift af penicilliner og cefalosporiner.

Den nyretoksiske virkning forstærkes af Furosemid (Diural) og cefalosporiner.

 

Interaktioner

Evt. indgift af Furosemid (Diural) bør gives med et 2 timers interval i forhold til Gentamycin.

 

Opløsning

Færdigblandet injektionsvæske:

10 mg/ml Hexamycin (kun på neonatalafdeling)

40 mg/ml Hexamycin

 

Blandbarhed

Blandbart med/kan gives i sidrdrop til isotonisk Nacl, isot. Glukose, Isot. NaCl/Glukose.

 

Holdbarhed

12 timer ved stuetemperatur.

 

Administration

I.v. injektion: ufortyndet langsomt = 3 minutter, kan også gives i.m.

I.v. infusion: fortyndet med en af ovenstående blandinger og gives over 20 minutter.

 

Dosering

Neonatalt

 

GA

Aktuel alder

Mg/kg dosis

Doseringsinterval timer

Gentamycin

≤ 32 uger

0-7 døgn

5 mg/kg

48 timer

>7 døgn

5 mg/kg

36 timer

> 32 uger

0-7 døgn

5 mg/kg

36 timer

>7 døgn

5 mg/kg

24 timer

Større børn (>1 måned)

1 gang i døgnet, 5 mg/kg (Dog max 240 mg), som hovedregel behandles i max 3 døgn.

 

 

S-Gentamycinbestemmelse

a.Neonatalt:

S-koncentrationen (dalværdi) bestemmes inden 4. enkeltdosis, hvis det er sandsynligt, at der skal behandles ud over 3 døgn.

Der tilstræbes en ”dal”-koncentration umiddelbart før injektionen på ≤ 0,5 µg/ml. Hvis ”dal”-koncentrationen er for høj reduceres enkeltdosis efterfølgende (med 25-50%).

b.Større børn (>1 måned)

Som hovedregel behandles max i 3 døgn. Hvis der på speciel indikation er behov for at fortsætte i længere tid, kontrolleres en dalværdi før 4. dosis, hvor evt. reduktion så først træder i kraft fra 5. dosis.

Hvis se-gentamycin her er ≤0,5 µg/ml fortsættes med uændret dosis.

Er værdien >0,5 µg/ml reduceres 5. dosis og efterfølgende doser med 25-50%.

Yderligere kontrol aftales/ordineres ved behandlingsvarighed >5 døgn, ved ustabil nyrefunktion eller ved forhøjet ”dal”-værdi.

 

Amning

Mælk /plasmakoncentrationsratio er 0,5-1. Absorberes ikke fra barnets mave-tarmkanal. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos det ammede barn.

 

Referencer

Lægemiddelkataloget. Medicin.dk

Pri instruks fra Børneafdeling, Aalborg.