Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyposensibilisering med Grazax

Beskrivelse samt rammeordination for sygeplejersker

 

Beskrivelse

Grazax er en allergivaccination i tabletform, også kaldet SLIT behandling. Princippet ved allergivaccination er, at man tilfører kroppen det, som man er allergisk overfor, for på den måde at opbygge tolerancen overfor allergenet. Øget tolerance betyder færre symptomer. Der anbefales behandling med Grazax i 3 år, og tabletten kan gives til børn fra 5-årsalderen. Grazax kan startes op, når som helst i løbet af året Den bedste virkning opnås ved opstart 4 måneder før den forventede græspollensæson. Ved opstart 2-3 måneder før sæson kan nogen effekt forventes.

 

Forberedelser

Hyposensibilisering med Grazax er en lægeordination, så før opstart af behandling, skal barnet til forundersøgelse inkl. journaloptagelse hos en læge. Vurderingen tages på baggrund af kliniske relevante symptomer og diagnosticeres ved hudpriktest og/ eller IgE-test for græspollen (Phleum Pratense).

 

Inden opstart af vaccinationerne, skal der foreligge en normal lungefunktionsundersøgelse, dvs. med værdier over 80 % af forventet værdi.

 

Før opstart med Grazax bør familien modtage både mundtlig og skriftlig information om selve behandlingsforløbet. Pjecer om Grazax findes i Børneambulatoriet.

 

Familien skal selv købe og betale for udgifterne til allergivaccinationen.

 

På recepten skal ordet TILSKUD indgå, for at der kan gives tilskud. Recepten laves i første omgang på 30 tabletter.

 

Kontraindikation/forsigtighed

 • • Svær astma eller akut infektion i de øvre luftveje

 • • Svær reaktion ved tidligere allergivaccination i form af injektion

 • • Alvorlig fiskeallergi (da tabletten indeholder små mængder fiskegelatine)

 • • Ved tilstande med sårdannelser i munden, så som efter tandlægebesøg eller ved tab af en tand (der skal ikke stå mælketand). I de tilfælde holdes en pause på 7 dage før behandlingen genoptages.

 • • Alvorlige inflammatoriske sygdomme i mundhulen

 • • Malignitet eller systemiske sygdomme, som påvirker immunsystemet, såsom eksempelvis autoimmune sygdomme, immunkomplekse sygdomme eller immundefekter

 

Inden selve behandlingen sikrer sygeplejersken sig ovenstående. Der konfereres med en læge ved tvivlsspørgsmål, før behandlingen gennemføres.

 

Opstart og udførelse

Første tablet indtages i Ambulatoriet. Dette for at sikre at tabletten tages korrekt, og for at det foregår under Anafylaksiberedskab. Efter indtagelse observeres patienten i en halv time. (Patienten medbringer selv tabletten).

 

 • • Fingrene skal være tørre, når tabletten tages ud af pakningen

 • • Tbl. Grazax 75000 SQ-T lægges under tungen, og den vil gå i opløsning i løbet af 10-60 sekunder.

 • • Der må ikke synkes det første minut efter indtagelse.

 • • Der må ikke spises/drikkes eller børstes tænder fem minutter før og efter indtagelse

 • • Der tilrådes håndvask efter berøring med tabletten (og undgå kontakt med øjnene før hænderne er vasket)

 • • Der tilrådes, at man venter med tandbørstning, til bagefter man har indtaget tabletten.

 • • Grazax skal tages på cirka samme tidspunkt hver dag – evt. lidt senere på dagen ved forglemmelse

 • • Der må aldrig tages 2 tabletter på samme dag, hvis tabletten er blevet glemt dagen før

 

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

 

 • • Kløe og irritation i mund, næse, ører

 • • Let hævelse i mund og af læber

 • • Prikkende fornemmelser oftest i tungen

 • • Træthed

 • • Mavesmerter samt eventuel opkast

 

Vedvarende almindelige bivirkninger kan behandles med antihistamin og lokalbehandling. Ved behandling med antihistamin, anbefales at tage antihistamin før Grazax

 

Bivirkningerne er ofte milde og kortvarige og optræder oftest i den første uge og forsvinder herefter.

 

Svære bivirkninger, hvor der altid skal søges læge:

 

 • • Synkebesvær

 • • Udtalt svimmelhed

 • • Åndenød

 • • Brystsmerter

 • • Udslæt

 • • Ukontrollabel astma

 

Efterkontrol

Der planlægges et opfølgende besøg i Ambulatoriet efter knap en måned. Denne dag gennemgås eventuelle gener af behandlingen. Ved uacceptable bivirkninger konfereres med en læge, som i øvrigt udskriver recept på 100 tabletter.

 

Efterfølgende vil der hvert halve år tilbydes sygeplejetid i Ambulatoriet, og dette fortsætter til der er givet behandling i tre år. Besøgene bør planlægges således, at de ligger efter en pollensæson.

 

Efter 1½ års behandling samt efter 3 års behandling skal barnet ses til et lægebesøg. Efter 3 års behandling kan barnet afsluttes.

 

Receptfornyelse kan ske via egen læge eller ved Pædiatrisk Ambulatorium.

 

Dokumentation/Ansvar

Den ordinerende læge er ansvarlig for dokumentation af ordinationen i EPJ, herunder også recept på præparatet samt stillingtagen til tilskud.

 

Sygeplejersken, som opstarter behandlingen, har ansvar for at følge rammeordinationen og dokumentere dette i EPJ.

 

Formål

Formålet er at hjælpe børn med græspolleninduceret rhinitis og conjuctivitis, som ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med symptomatisk behandling.