Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intravenøs immunoglobulin til børn

 

Beskrivelse

Immunglobulin gives blandt andet til børn med:

 • • Kawasaki syndrom.

 • • ITP, Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura, blodplademangel.

Før behandling og infusion SKAL følgende foreligge:

 • • Højde, vægt, puls, blodtryk og respirationsfrekvens.

 • • Blodprøver: SR, CRP, hæmoglobin, trombocytter, væsketal, ALAT, LD, IgG, IgA og IgM.

 • • Urinundersøgelse: Albumin og urinstix.

 • • Anafylaksi – beredskab (Kontroller, at hjertestopbakken og bakken i køleskabet med akut-medicin er på sin plads og fyldt op. Eventuelt skærpet anafylaktisk beredskab vil være lægeordineret i journalen (f.eks. medicin trukket op klar til brug eller andet).

 • • Der anlægges i.v. adgang.

Infusion med Immunglobulin:

 • • Dosis udregnes ved hvert barn.

 • • Mål puls, blodtryk og temperatur hver halve time.

 • • Immunglobulin findes i medicinskab 3 i medicinrummet (100 mg/ml) i 100 ml.

 • • Vejledning angående indgift: Se iv-kort samt indlæggelsesseddel.

 

OBS: Oplever barnet følgende:

 • • Hovedpine.

 • • Blodtyksstigning >25% over udgangsværdi.

 • • Temperaturstigning >1,5 grader eller urticaria.

standses infusionen og der kan gives Solu-Cortef 50 mg i.v.

 

OBS:

Bivirkning er oftest afhængig af infusionshastighed.

Ved bivirkninger kan reduktion af infusionshastighed forsøges.

 

Definition af begreber

 • • Immunglobulin: et antistof; et protein, der dannes når organismen eksempelvis er angrebet af en infektionssygdom.

 • • Anafylaksi: en generaliseret akut tilstand. Forøget modtagelighed for et bestemt allergen fremkaldt ved injektion af dette. Symptomerne er: Nysen, hoste, næseflåd, føleforstyrrelser, vejrtrækningsbesvær, opkastning, krampe. Blodtryksfald og høj puls.

 

Formål

At sikre korrekt behandling til børn, der skal have Immunglobulin.

 

Referencer

Afdelingens hidtidige instruks

Klinisk ordbog