Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konkrete tilbud om religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og pårørende

 

Beskrivelse

Personalet er forpligtet til at yde støtte jf. den regionale retningslinje Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende

 

Personalet skal så vidt det er muligt sikre at patienter og evt. pårørende ved behov modtager: 

 

Tolkebistand i henhold til gældende regler

Anvendelse af tolkebistand på sygehuse/sektorer i Region Nordjylland

Tolkebistand (www.personalenet.rn.dk)

 

 

Tilbud om kontakt til præst eller repræsentant for et andet trossamfund.

Der skal orienteres om, at sygehuspræsten har tavshedspligt, og at kontakten til sygehuspræsten ikke bliver journalført.

Sygehuspræst og gudstjeneste (Regionshospital Nordjylland)

Tilhører patient og pårørende et andet trossamfund har de ofte selv oplysninger om kontaktpersoner og telefonnumre. Ved behov er personalet behjælpelige med at rette den ønskede henvendelse.

 

Den fornødne respekt for patientens blufærdighed og behov for privatliv.

Personale afklarer patientens og eventuelle pårørendes behov og i samarbejde aftales, hvorledes de kan imødekommes. Det kan f.eks. handle om at sikre diskretion og støtte i forbindelse med:

  • • Personlig hygiejne

  • • Diagnostiske procedurer

  • • Vanskelige samtaler

  • • Muligheder for uforstyrret bøn og eventuelle andre ritualer

  • • Evt. specialkost bestilles i samarbejde med husassistenter og centralkøkken.

  • • Tilbud om hjælp til håndtering af problemstillinger i relation til køn og seksualitet.

  • • Tilbud om støttemuligheder i tilfælde af dødsfald og andre personlige kriser. Den døende patient skal altid tilbydes pastoral støtte. Ved dødsfald tales med de pårørende, om der er særlige behov i forbindelse med afsked med den afdøde.

SE også:

http://www.rhnordjylland.rn.dk/Praktisk-Information/Naar-et-menneske-doer
Religiøse og åndelige ritualer ved fødsel og død (www.pri.rn.dk)

  • • Tilbud om nøddåb, som må udføres af det tilstedeværende personale.

Se også: Dåb og tilkald af præst (www.pri.rn.dk)

Guide til udførelsen af nøddåb kan også findes på dette link: Sådan foregår nøddåb (www.folkekirken.dk )

  • • Nødvielse og andre handlinger fra gudstjenesten, som patienter og pårørende måtte ytre ønske om, fortages af præsten eller andet religiøst overhoved.

Nødvielse og vielse på sygelejet/indgåelse af registreret partnerskab

 

Kort guide til brug ved mødet med patienter med anden etnisk oprindelse

Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

 

Dokumentation

Patientens særlige behov i relation til religiøs, eksistentiel og kulturel støtte afdækkes og dokumenteres i NordEPJ ved indlæggelsen.

Det dokumenteres endvidere løbende i NordEPJ, hvad der er talt med patienten og de pårørende om, og hvilke støttetiltag der er iværksat i relation til evt. særlige behov.

 

Formål

At Klinik Kvinde-Barns personale har konkrete vejledninger i forhold til håndtering af patienter og pårørendes behov for religiøse, eksistentielle og kulturelle behov.