Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruktion i brug af hjælpemidler til patienter indlagt med hoftenære frakturer

Beskrivelse

 • • Ergoterapeuten orienterer sig i Nord-EPJ mhp. patientens funktionsniveau før operation, comorbiditet samt behandlingsplan i forhold til restriktioner i genoptræningen.

 • • Hjælpemiddelbehovet vurderes ud fra evt. regime, ADL-observation, ADL-taxonomi eller AMPS.

 • • Der konfereres løbende med plejepersonale og fysioterapeut på afsnittet.

 • • Nedenstående handlingsprogram kan variere mht. dage afhængig af patientens helbredstilstand.

 

Handling

  • • Der udleveres artrodesepude til patienter med hemialloplastik. Vær opmærksom på patientens vægt i forhold til valg af pude.

  • • Der instrueres i brug af pude.

  • • Nummer på pude noteres i udlånssystem.

  • • Patienten observeres evt. i aktivitet i forbindelse med afprøvning af små hjælpemidler.

  • • Vær opmærksom på om patienten har fået udleveret ”Måleskema vedrørende tilpasning af bolig”

  • • Udlevering og gennemgang af pjece ” Hoftebrud – Råd fra ergoterapeuten” eller ”Hoftebrud – Råd fra ergoterapeuten til patienter med kunstigt hofteled”.

  • • Evt. observation i ADL-aktivitet.

 

 

Instruktion og afprøvning af små hjælpemidler

  • • Gribetang til at tage bukser af og på samt tørre sig på underben med håndklæde efter bad

  • • Tåvasker til at vaske og tørre tæer. Der udleveres 2 stk. vaskeposer

  • • Strømpepåtager (Socky strømpepåtager)

  • • Skohorn til at tage sko af og på, samt tørre sig på underben (pakke skohorn ind i håndklæde)

  • • Der tages mål af patientens underben med sko og strømper fra gulv til knæhase

  • • Afklare patientens behov for hjælpemidler til bolig vha. det udleverede møbelmåleskema.

  • • Patienten beholder små hjælpemidler.

  • • Fælles målsætning aftales ift. at anvende hjælpemidler.

 

Der dokumenteres i Nord-EPJ og PFP.

 

Hjælpemidler findes frem og indstilles korrekt

Ved hemialloplastik

  • • Badebænk, toiletforhøjer og bækkenstol: Forreste kant = patientens underben, 2 huller højere bagtil.

  • • Sengeklodser: Sengens højde skal være 10 cm højere end patienten underben. Ex. Underben 42 cm, seng 45 cm, sengeklodser = 7 cm.

  • • Der laves udlånsbevis.

  • • Der sættes manilamærke på samtlige store hjælpemidler med patientens navn, dags dato, terapeutens initialer og afsnit, hvor patienten er indlagt.

  • • Hjælpemidlerne bringes på sengeafsnit på patientens stue. Der kan rekvireres portør.

  • • Udlånsbevis underskrives af ergoterapeut og patient. Såfremt patienten ikke kan medvirke til underskrift, noteres årsag på udlånsbeviset.

 

Ved hoftenære frakturer uden regime

  • • Der anmodes om hjælpemidler i PFP. Vær opmærksom på at der kan være egenbetaling i enkelte kommuner.

 

 

Definition af begreber

Nord-EPJ

Elektronisk patientjournal.

 

Små hjælpemidler

Gribetang, skohorn, tåvasker, strømpepåtager, påklædningspind.

 

Store hjælpemidler

Toiletforhøjer, badebænk, sengeklodser, bækkenstol

 

Hoftenære frakturer

Hoftenære frakturer er betegnelsen for brud igennem den øverste del af lårbenet. Det omfatter således både brud i selve lårbenshalsen, samt i den øvre del af lårbensknoglen. Afhængig af operationstype kan patienten være omfattet af hofteregime (hemialloplastik).

 

Hofteregime

Der er en række grundregler for, hvorledes hoften må bevæges og belastes. Disse regler skal sikre, at hoften ikke går af led.

 

Dag 0

Operationsdag

 

Formål

 • • At beskrive den ergoterapeutiske intervention i forbindelse med udlevering og instruktion i brug af små og store hjælpemidler mhp. at:

 • • Ergoterapeuterne, som er ansvarlige for interventionen, kender til indhold i, rammer og fremgangsmåden for genoptræningen af patienter opereret for hoftenære frakturer.

 • • Fremme kvaliteten og ensartetheden af den ergoterapeutiske intervention

 • • Patienten oplever et sammenhængende patientforløb med kontinuitet i forbindelse med sin operation.

Referencer

 1. 1. Dansk sygeplejeråd, Danske fysioterapeuter, Dansk Ortopædkirurgisk Selskab:

Referenceprogram for Patienter med hoftebrud, 2008

 1. 2. Ortopædkirurgi Nordjylland: Det gode patientforløb. Hoftenære frakturer 2005

 2. 3. ”Forover bøjning øger risiko for hofteluksation” - Fysioterapeuten nr. 2, 2007