Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nasalsug

 

Beskrivelse

Rekvisitter:

 • • Larynx – sugesæt

 • • Sugekateter: grønt nr. 6

 • • Usterile handsker

 • • Sterilt NaCl - 20 ml

 • • Spritswabs

 • • Patientlabels

 • • PTB

Ønsket undersøgelse:

 • • Dyrkning + resistensbestemmelse: Rekvisition bestilles under KMA, svar/rekv

 • • Samme nasalsekret kan anvendes til podning for RSV, influenza A og B samt adenovirus. Angives på rekvisitionssedlen – RSV, influenza samt adenovirus (tilføjes ud for RSV).

 

Procedure:

Forberedelse:

 • • Barn og forældre informeres om proceduren

 • • Sugets styrke afprøves – 200 mg Hg.

 • • Plastflaske med NaCl afsprittes inden anbrud.

Barnet kan enten ligge i sengen eller sidde på skødet - gerne hos en af forældrene.

Usteril teknik anvendes:

 • • Der suges fra slimhinden i begge næsebor – ca. 1 cm inde i næsehulen. Der suges ved at lukke med en fingerspids for spjældet på sugesættet.

 • • Slim ophentes til man kan se det – enten i sugekateter eller i spidsglasset, der er påmonteret sugesættet.

 • • Suget afbrydes og sugekateteret trækkes op. Gennemskylles herefter med ca. 1 ml sterilt NaCl ved at anbringe spidsen af sugekateteret i flasken med NaCl og kortvarigt at sætte sug på. Her skal man være opmærksom på at holde spidsglasset lodret for at undgå, at sekretet kommer op i sugeslangen, samt blive ved med at holde ”suget”, indtil man har afbrudt for suget på væggen.

 • • Spidsglasset påklistres nummeret fra PTB’en.

 • • Til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg: Glasset anbringes i køleskab ved lab.

 

Dokumentation

Udførelse af proceduren og afsendelse af prøvematerialet dokumenteres i sygeplejejournalen på undersøgelsesarket med dato og sign.

 

Definition af begreber

Nasalsug anvendes når der ønskes en god diagnostik af virus ved infektion i øvre luftveje.

Skal tages inden antibiotika behandling påbegyndes

 

Formål

 • • At personalet på Børneafdelingen kender til den rette procedure for rekvisition og prøvetagning af nasalsug (nasopharynxsekret) til virusdyrkning.

 

Referencer

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands Sundhedsvæsen – respiratorisk syncytial virus (https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx)