Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Osmohale® Mannitol-test, anstrengelsestest

 

Beskrivelse

Hvad er mannitol:

Mannitol er et sukkermolekyle, der benyttes til at måle følsomheden i luftvejene. Mannitol virker ved at trække væske ud af slimhinderne i bronkierne, som derved tørre ud. Denne udtørring kan sidestilles med, den udtørring der foregår ved fysisk anstrengelse. (læs også på http://www.medicin.dk/).

 

Bivirkninger:

Bivirkningerne ved at indhalere Mannitol kan være hoste, bronkospasme, smerter i svælg og strube, halsirritation, forværret astma, dyspnoe, kvalme, hovedpine, træthed og brystspænding.

 

Indikationer for udførelse af testen:

Ved mistanke om og diagnosticering af hyperreagerende bronchier (Astma) anvendes primært Mannitoltest. Løbetest kan også anvendes.

 

Kontraindikationer:

Hvis barnet er forkølet, har lungebetændelse eller har meget nedsat lungekapacitet (FEV1 på mindre end 70 % af forventet) skal testen ikke foretages. Patienter med ukontrolleret blodtryk som har haft slagtilfælde eller hjerteanfald inden for 6 måneder eller har aneurisme må ikke få foretaget Mannitol test. Det samme gælder gravide.

 

Betingelser for udførelse:

Det anbefales ikke at foretage testen på børn under 6 år, da barnet skal kunne kooperere til testen. Ambulant vurdering af barnet skal være foretaget inden testen med henblik på udelukkelse af hjertesygdomme.

 

Forhold der kan påvirke testresultatet, er bl.a. rygning og bør undgås 6 timer før undersøgelsen. Derudover kan koffein spille en rolle for testresultatet så derfor bør kaffe, the, cola og chokolade undgås før undersøgelsen.

 

Energisk motion kan påvirke testresultatet og bør derfor undgås før testen på undersøgelsesdagen.

 

Er barnet i prednisolonkur skal anstrengelsestesten udsættes.

 

En del medicin påvirker resultatet og der for skal der pauseres med følgende:

 

Tid inden testen

Lægemiddel

8 timer inden testen

Korttidsvirkende beta2agonister (SABA) som fx Airomir, Bricanyl, Buventol, Ventoline

12 timer inden testen

Inhalerede kortikosteroider (ICS) som fx Aerobec, Giona, Flixotide, Pulmicort, Spirocort

48 timer inden testen

Langtidsvirkende beta2agonister (LABA) som fx Formo, Oxis, Sertide, Serevent, symbicort

8 uger inden testen, hvis det er astma udredning.

48 timer inden test, hvis det er kontrol.

 • • Bufomix

 • • Innovair

 • • Relvar kombinationsbehandling (ICS/LABA)

72 timer inden testen

Antihistaminer

4 døgn inden testen

Leukotrien D4-receptorantagonist Singulair/Montelukast

 

Forberedelse:

For at kunne udføre Mannitoltest skal der bruges:

 • • Osmohale ® Mannitol medicin, som skal bestilles hjem inden testen. (findes på http://www.medicin.dk/)

 • • Måling af lungefunktion

 • • Næseklemme

 • • Kande med isvand

 • • Pincet eller handsker

 • • Stopur

 • • Osmohale testprotokol

 • • Sørg for at have Beta2agonist indenfor rækkevidde

 

Udførelse:

 • • Når et barn møder til en Mannitoltest skal sygeplejersken sikre sig at barnet har fulgt patientvejledningen (se bilag).

 • • Fortæl barnet hvad testen går ud på, virkning og bivirkninger ved medicinen

 • • Herefter laves en spirometri. (Føres i prætest feltet)

 • • Brug pincet eller handsker når du rører ved Mannitol kapslerne, da fugt fra fingrene kan påvirke kapslens evne til at rotere i inhalatoren. Hvis kapslen ikke roterer ved inhalation, kan man forsøge at slå inhalatoren forsigtigt i bordet på kapslen løsnes.

 • • Test barnets inhalationsteknik på inhalatoren i Mannitolpakken. Vigtigt at barnet inhalerer så inhalatoren siger en raslelyd og, at barnet kigger opad og strækker svælget ud.

 • • Herefter laves 0-prøven hvor barnet inhalerer dosis 0 mg og puster herefter FEV1 to gange.

 • • Testen afbrydes ved en reduktion på 15% i FEV1 – udregn dette ud fra 0-værdien (den bedste) og før det i Protokolarket (se bilag). (Multiplicér udgangsværdien af FEV1 (dosis 0 mg) med 0,85)

 • • Testen afbrydes også hvis der sker en reduktion i FEV1 mellem to målinger på mere end 10%. (Næstsidste FEV1 ganges med 0,90)

 • • Nu kan testen begynde og barnet inhalere kapslen med Osmohale® 5 mg. Efter 1 minut eller senest efter 3 minutter skal barnet udføre én FEV1 test. Resultater skrives i protokolarket. Herefter inhaleres næste dosis på 10 mg og efter 1 minut udfører barnet igen en FEV1 test osv.

 • • Testen er negativ hvis barnet har fået kumuleret dosis på 635 mg og barnets FEV1 ikke er reduceret 15% af udgangsværdien.

 • • Den definitive procentvise reduktion udregnes:

(0 værdi/FEV1 – laveste FEV1-værdi) x 100

  Bedste 0-værdi/FEV1

 • • Den kumulative dosis i mg noteres på protokolarket.

 • • Bliver det nødvendigt at afbryde testen skal der udføres spirometri inden barnet forlader ambulatoriet så det sikres at barnet igen har genvundet den optimale lungefunktion. Det er vigtigt at barnets FEV1 efter undersøgelsen ikke er mindre end 5% af udgangsværdien. (Udgangsværdien ganges med 0,95) Vær opmærksom på om barnet har brug for beta2agonist.

 

Beredskab til anstrengelsestest:

 • • Rubens ballon

 • • I.v. bakke

 • • Grå akutkasse

 • • Buventol 200 mikrogram (Easyhaler)

 • • Salbuvent 5 mg/ml (inhalationsvæske) samt NaCl (til system 22)

 

Formål

Osmohale (Mannitol) er en provokationstest som har til formål at diagnosticere og kontrollere astmasygdommen. Mannitoltesten bruges til at bestemme om følsomheden i luftvejene er højere end normal. (Hyperreaktive bronchier)