Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (O4)

Formål

Instruksen har til formål at definere, hvilke opgaver og rettigheder kliniske farmaceuter og farmakonomer har på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (O4) i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.

Målgruppe

Klinisk personale på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (O4).

Definition af begreber

Ingen.

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (O4):

 • • Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet for elektive patienter.

 • • Medicinservice model 3 – Ordinationsgennemgang.

 • • Undervisning ved farmaceut.

 • • Undervisning ved farmakonom ved medicinservice model 3.

 • • Udarbejdelse af standardordinationer og standardordinationspakker i medicinmodulet.

 • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser.

 • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende.

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser henvises til PRI-instruksen: ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland” – og herunder PDF-link fra instruksen: ”Klinisk farmaceutiske serviceydelser”.

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må kliniske farmaceuter og farmakonomer foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge og dokumenteres i journalen.

 

Farmaceuter og farmakonomer er oprettet i medicinmodulet, således at de kan oprette kladder. Kladderne skal godkendes af en læge, inden plejepersonalet kan administrere de pågældende lægemidler.

 

Farmaceuter og farmakonomer oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruksen: ”Lægens medhjælp for apotekspersonalet tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland”.

 

Farmaceuter og farmakonomers rettigheder i kliniske systemer på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (O4)

 

Rettigheder

 

Farmaceut/farmakonom Oprettelse af ordinationer

Farmakonom,

Medicinservice model 3

Dokumentation/

IT-logning

Adgang til kliniske systemer

 

 

 

 

EPJ

 • Patientjournaler

 • Oprettelse af farmacinotat

 • Kumulerede svar (LABKA)

X

 

Bruger-id

EPJ

 • Patientlister

X

X

Bruger-id

Medicinmodulet

X

X

Bruger-id

Fælles Medicinkort (FMK)

X

X

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

X

 

Digital signatur

Gemme ændringer på FMK

X

 

Digital signatur

BookPlan

X

 

Bruger-id

Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

 

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra FMK til medicinmodulet.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Opret ordinationer i medicinmodulet.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Seponering af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

 

Dobbeltordinationer.

X

 

Navn og titel

Digital signatur

Antibiotika- og andre kure på FMK, hvor behandlingsperioden er afsluttet.

X

 

Navn og titel

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som ikke længere er aktuelle ifølge patient (efter aftale med praktiserende læge)

X

 

Farmacinotat

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som tydeligvis er forældet, og hvor recepterne er annulleret (> 2 år), må seponeres på FMK.

x

 

Navn og titel

Digital signatur

Lægemiddelordinationer på Paracetamol og NSAID seponeres i FMK/medicinmodulet præoperativt. Med undtagelse af ordinationer med recepter tilknyttet.

x

 

Navn og titel

Digital signatur

Sammenknytning af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

 

Sammenknytte lægemiddelordinationer på FMK og medicinmodulet, når disse kan betragtes sammenstemmende. Det vil sige, at lægemidlerne har samme ATC-gruppe på 5. niveau.

X

 

Pausering af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

Pausering af Marevan/Marcoumar/NOAK og ADP-hæmmere i forbindelse med operation jf. skema fra anæstesilæge/læge

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Pausering af ordinationer i forbindelse med analogsubstitution

X

X

Navn og titel

Juster dosis/styrke/doseringsinterval/tidspunkt

 

 

 

 

 

 

Sovetabletter flyttes til kl. 22.

X

X

Navn og titel

Simvastatin, lovastatin og pravastatin flyttes til kl. 22.

X

X

Navn og titel

Langtidsbehandling med trimethoprim og nitrofurantoin flyttes til kl. 22.

X

X

Navn og titel

Alendronat flyttes til kl. 7.00 jf. standardordination

Der må desuden tilføjes ugedag for dosering af alendronat 70 mg, såfremt ugedagen fremgår af journalen eller oplyses af patienten.

X

X

Navn og titel

Doseringstidspunkt for calcium, magnesium, aluminium, jern, fluoroquinoloner og tetracykliner må ændres, så interaktioner undgås.

X

X

Navn og titel

Folinsyre ved methotrexatbehandling
Såfremt folinsyre er ordineret på samme ugedag som Methotrexat, flyttes folinsyre-dagen til en dag efter Methotrexat-dagen. Dette for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.

X

X

Navn og titel

Depotsmertestillende (inklusiv Pregabalin og Gabapentin) p.o. og antibiotika p.o. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

p.o. x 2 ændres til kl. 6, 17

p.o. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22

p.o. x 4 ændres til kl. 6, 12, 17, 22

Af hensyn til bedste døgndækning. OBS interaktioner

X

X

Navn og titel

Antibiotika i.v. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 17
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 17, 23.59

X

X

Navn og titel

Administrationsansvar/brug af patientens egen medicin

 

 

 

 

 

 

Rette/tilføje administrationsansvar samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet.

X

X

Navn og titel

Ændring af præparat/substitution

 

 

 

Analogsubstitutioner foretages efter gældende analogsubstitutionsskema via PRI.

 

I ordinationsbemærkningen på analogordinationen skrives fx "Analogsubstitution fra Omeprazol 20 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen.

X

X

Navn og titel

Synonymsubstitution i medicinmodulet iht. afsnittets standardsortiment og rekommanderede lægemidler.

X

X

Navn og titel

Oprettelse af administrationsvejledning i medicinmodulet

 

 

 

 

Oprette administrationsvejledning for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination. Der kan oprettes noter med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt.

X

X

Navn og titel

Delegering af rammeordinationer i form af THA- og TKA-standardordinationspakker

Apotekspersonalet må igangsætte følgende standardordinationspakker, som ordinationskladder:

 • • Hofte – THA (Farsø)

 • • Knæ – TKA (Farsø)

 

I tilfælde af CAVE overfor et lægemiddel, som indgår i standardordinationspakkerne, skal den pågældende lægemiddelordination ikke oprettes. Dette dokumenteres i Farmacinotatet.

X

 

Farmacinotat Navn og titel

Formidling af interventioner

 

 

 

Medicinanamnese og interventioner som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutisk serviceydelser dokumenteres i EPJ i form af farmacinotat

X

 

Farmacinotat

Interventioner som fremkommer ved ordinationsgennemgang i forbindelse med medicinservice model 3 dokumenteres via farmakonomnotat, som afleveres til plejepersonale/læge.

 

X

Farmakonomnotat

Farmakonomer må screene FMK mht. at identificere, hvilke patienter, der er i behandling med dosisdispenseret medicin. Farmakonomer opretter farmacinotat i EPJ med information om, at patienten får dosisdispenseret medicin.

 

x

Farmacinotat

 

Referencer

Relateret til andre dokumenter i PRI-systemet

Kliniske farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland

Lægens medhjælp på FMK for apotekspersonale tilknyttet sygehusafsnit i Region Nordjylland

Medicinering – Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Oprettelse af ordinationer af farmakonomer, ortopædkirurgisk afsnit O4 i Farsø

Medicinering - Anvendelse af medicinkort

 

Eksterne links

Klinisk farmaceutisk service