Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Analyse af diagnostiske sædprøver

 

Formål

At sikre, at korrekt håndtering af sædprøve og udførelse af spermaanalyse sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Patienterne til diagnostiske sædanalyser indkaldes i henhold til ”Procedure i forbindelse med indkaldelse/udeblivelse ved sædanalyser”.

 
Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Materiale

Spermaprøverne afleveres ved sekretærerne og bør på dette tidspunkt højst være 2 timer gamle. Prøven afleveres i glas, mærket med navn og CPR-nummer, samt det medsendte skema, som skal være udfyldt.

Hvis nødvendigt kan prøven laves på stedet, afvent da at prøven er blevet homogen før analysen udføres (ca ½ time).

 

Fremgangsmåde

 

Volumen

 • • Aflæses direkte på glasset.

 • • Opgives med 0,5 ml nøjagtighed.

 

Konsistens

 • • Opgives tynd, naturlig eller øget viskositet.

 • • Kan bedømmes ved at trække sperma op i pipette og dryppe ned i glasset.

  

Koncentration

 • • Ca. 10 µL afpipetteres på Makler kammer og det totale antal spermataozoer i ti felter tælles, hvilket svarer til mill/ml.

 • • Tælletallet opgives i mill/ml. der svarer til 109/l.

 

Bevæglighed/motilitet

 • • Der vurderes, hvor mange motile spermatozoer, der er i forhold til total-antallet.

 • • Opgives i fraktion 0,10; 0,20; 0,30 osv.

 

Motilitetsgrad

 • • I forbindelse med bestemmelsen af bevægelighed vurderes motilitetsgraden, det vil sige, hvor godt de enkelte spermatozoer bevæger sig fremad.

 • • Opgives i arbitrere enheder:

  • • 3 arb. enh. (udmærket fremad bevægelse)

  • • 2 arb. enh. (god fremad bevægelse)

  • • 1 arb enh. (dårlig fremad bevægelse)

  • • 0 arb enh. (ingen fremad bevægelse)

 

Bemærkninger til svarafgivelse i LabkaII

Hvis der ved udførelse af analysen bemærkes særlige forhold kan det kommenteres ved svarafgivelsen. Bemærkninger kunne bl.a. være:

 

  • • Agglutination (mellem mobile spermatozoer f.eks. hoved mod hoved eller hale mod hale).

  • • Aggregation (mellem døde spermatozoer).

  • • Epithelceller

  • • Erythrocytter

  • • Spild ved udtømmelse.

 

Procedure hvis ingen spermatozoer

 • • Hvis der ingen spermatozoer ses i Makler kammeret, kan der evt. lægges en dråbe på objektglas til nærmere mikroskopi.

 • • Ses der heller ingen spermatozoer på objektglasset, overføres prøven til et spidsglas, der centrifugeres i 10 min. ved 2800 rpm (1359 G) Pellet undersøges efterfølgende på objektglas (Er der meget pellet, mikroskoperes maks. to obejektglas).

 • • Hvis der ses spermatozoer bemærkes det om de er bevægelige eller ej.

 

Bemærkninger til svarafgivelse i LabkaII

 • • Ingen spermatozoer efter centrifugering

 • • Enkelte bevægelige spermier efter centrifugering

 • • Enkelte ubevægelige spermier efter centrifugering

 

Morfologi

 • • Udstrygning udføres ved mistanke om mange amorfe spermatozoer

 • • Udstrygningen skal dog kun laves hvis koncentrationen er >10 mill/ml. 

 • • Der laves to udstrygninger ved at lægge en dråbe sperma på et objektglas, og udstryge vha et andet objektglas.

 • • Udstrygningen lufttørres og fikseres med spray-fiksativ. Fikseringen fortages i skyllerummet, eller først når dagens arbejde i inkubatorerne er overstået.

 • • Præparaterne sendes samlet  til Patologisk Institut (PAI), Aalborg Sygehus, Afsnit Nord, postbox 561, 9100 Aalborg. På Patologisk Institut udføres der en papanicolaus farvning på præparaterne.

 • • PAI sender retur efter ca 1-2 uger

 • • Præparaterne mikroskoperes således:

 • • Der anvendes olielinse 10 X 100. 2 X 100 spermatozoer med hale tælles (af to bioanalytiker) og klassificeres i normale og unormale i overensstemmelse med WHO. Opgives i fraktion.

 • • Hvis der ses mange leukocytter kan det angives som en bemærkning ved svarafgivelse i LabkaII.

Referenceområde (WHO)

 • • Volumen ≥1,5 ml

 • • Koncentration≥15 mil/ml

 • • Bevægelighed ≥0,40

 • • Motilitetsgrad≥2

 • • Morfologi ≥0,30

 

Svarafgivelse

Hvis alle svar er indenfor normalområde og der ikke er rekvireret morfolgi, kan bioanalytikeren konkludere "Ingen fertilitetsnedsættelse", og prøvesvarene kan indtastes i LabkaII. Afviger prøvesvarene fra normalværdierne, men er det patientens første prøve skal patienten indkaldes til en ny prøve efter 3 måneder – dette svarer bioanalytikeren under konklusionen. Er der azoospermi, og det er første prøve skal patienten indkaldes til ny prøve efter en måned – dette svarer bioanalytikeren under konklusion. Har patienten tidligere afleveret en prøve, skal svarene konfereres med en læge, der noterer konklusionen på arbejdsarket. Herefter kan bioanalytikeren indtaste svar i LabkaII.