Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Analyse af diagnostiske sædprøver

 

Formål

At sikre, at korrekt håndtering af sædprøve, og udførelse af spermaanalyse sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politok, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Patienterne til diagnostiske sædanalyser, indkaldes i henhold til ”Procedure i forbindelse med indkaldelse/udeblivelse ved sædanalyser”.

 
Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Materiale

Spermaprøverne afleveres ved sekretærerne, og bør på dette tidspunkt højst være 2 timer gamle. Prøven afleveres i glas, mærket med navn og cpr. nr. og det medsendte skema skal være udfyldt.

Hvis nødvendigt kan prøven laves på stedet, afvent da analysering til prøven er blevet homogen (ca ½ time)

 

Fremgangsmåde

 

Volumen

 • • Aflæses direkte på glasset.

 • • Opgives med 0,5 ml nøjagtighed.

 

Konsistens

 • • Opgives tynd, naturlig eller øget viskositet.

 • • Kan bedømmes ved at trække sperma op i pipette og dryppe ned i glasset.

  

Koncentration

 • • Ca. 10 µL afpippeteres på maklerkammer, og det totale antal spermataozoer i ti felter tælles, hvilket svarer til mill/ml.

 • • Tælletallet opgives i mill/ml. der svarer til 109/l.

 

Bevæglighed/motilitet

 • • Der vurderes hvor mange motile spermatozoer, der er i forhold til total-antallet.

 • • Opgives i fraktion 0,10; 0,20; 0,30 osv.

 

Motilitetsgrad

 • • I forbindelse med bestemmelsen af bevægelighed vurderes motilitetsgraden, det vil sige, hvor godt de enkelte spermatozoer bevæger sig fremad.

 • • Opgives i arbitrere enheder.

  • • 3 arb. enh. (udmærket fremad bevægelse)

  • • 2 arb. enh. (god fremad bevægelse)

  • • 1 arb enh. (dårlig fremadbevægelse)

  • • 0 arb enh. (ingen fremadbevægelse)

 

Bemærkninger til svarafgivelse i LabkaII

Hvis der ved udførelse af analysen bemærkes særlige forhold kan det kommenteres ved svarafgivelsen. Bemærkninger kunne bl.a. være:

 

 • • Agglutination (mellem mobile spermatozoer f.eks. hoved mod hoved eller hale mod hale).

 • • Aggregation (mellem døde spermatozoer).

 • • Epithelceller

 • • Erythrocytter

 • • Spild ved udtømmelse.

 

Morfologi

 • • Udstrygning udføres ved mistanke om mange amorfe spermatozoer

 • • Udstrygningen skal dog kun laves hvis koncentrationen er >10 mill/ml. 

 • • Der laves to udstrygninger ved at lægge en dråbe sperma på et objektglas, og udstryge vha et andet objektglas.

 • • Udstrygningen lufttørres og fikseres med spray-fiksativ. Fikseringen fortages i skyllerummet, eller først når dagens arbejde i inkubatorerne er overstået.

 • • Præparaterne sendes samlet  til Patologisk Institut (PAI), Aalborg Sygehus, Afsnit Nord, postbox 561, 9100 Aalborg. På Patologisk Institut udføres der en papanicolaus farvning på præparaterne.

 • • PAI sender retur efter ca 1-2 uger

 • • Præparaterne mikroskoperes således:

 • • Der anvendes olielinse 10 X 100. 2 X 100 spermatozoer med hale tælles (af to bioanalytiker) og klassificeres i normale og unormale i overensstemmelse med WHO. Opgives i fraktion.

 • • Hvis der ses mange leukocytter kan det angives som en bemærkning ved svarafgivelse i LabkaII.

 

Procedure hvis ingen spermatozoer

 • • Hvis der ingen spermatozoer ses i Maklerkammer, kan der evt. lægges en dråbe på objektglas til nærmere mikroskopi.

 • • Ses der heller ingen spermatozoer på objektglasset, overføres prøven til et Falconglas, der centrifugeres i 10 min ved 2800 rpm. Pellet undersøges efterfølgende på objektglas (Er der meget pell, mikroskoperes max to obejektglas).

 • • Hvis der ses spermatozoer bemærkes det om de er bevægelige eller ej.

 

Bemærkninger til svarafgivelse i LabkaII

 • • Ingen spermatozoer efter centrifugering

 • • Enkelte bevægelige spermier efter centrifugering

 • • Enkelte ubevægelige spermier efter centrifugering

 

Referenceområde

 • • Volumen ≥1,5 ml

 • • Koncentration≥15 mil/ml

 • • Bevægelighed ≥0,40

 • • Motilitetsgrad≥2

 • • Morfologi ≥0,30

 

Svarafgivelse

Hvis alle svar er indenfor normalområde, og der ikke er rekvireret morfolgi, kan bioanalytikeren konkludere "Ingen fertilitetsnedsættelse", og prøvesvarene kan indtastes i LabkaII. Afviger prøvesvarene fra normalværdierne, men er det patientens første prøve skal patienten indkaldes til en ny prøve efter 3 måneder – dette svarer bioanalytikeren under konklusionen. Er der azoospermi, og det er første prøve skal patienten inkaldes til ny prøve efter en måned –dette svarer bioanalytikeren under konklusion. Har patienten tidligere afleveret en prøve, skal svarene konfereres med en læge, der noterer konklusionen på arbejdsarket. Herefter kan bioanalytikeren indtaste svar i LabkaII.