Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transcutan monitorering med ”TINA” og ”Phillips”

 

Beskrivelse

Transcutan monitorering af pO2 og pCO2 benyttes når:

 • • Barnet får ilt over længere tid. Ikke kun ved kortvarig iltbehov.

 • • Barnet er ustabilt med faldende saturation og er alment påvirket uden man kan finde årsagen hertil.

 • • Barnet ikke hele tiden skal have taget blodprøve for at tjekke syre-base status.

 

Grænseværdier for pO2 og pCO2:

Dette er individuelt. Det ordineres af læge i hvert enkelt tilfælde.

Men en rettesnor kan være:

 

 

kPa.

kPa.

pO2

8,0

12,0

pCO2

4,5

6,0

 

 

Membranen på elektroden skiftes inden ibrugtagning og kalibreres to gange med ½ times mellemrum:

 • • Monitoren skal være slukker, når man skifter membranen.

 • • Membranen udskiftes når: membranen er beskadiget, membranen har løsnet sig fra sensoren.

 • • Luftbobler må ikke forekomme, da det forringer elektrodens stabilitet.

 

Sensor i dvale:

 • • Der findes tre elektroder på afdelingen, der alle ligger i dvale.

 • • Når en sensor lægges i dvale, sker dette med membran og i elektrolytvæske (og ikke med kontaktvæske) i den grønne kapsel. Sensor skal holdes fugtig, kontrolleres hver 3. uge.

 • • Efter dvale skal der skiftes membran inden brug.

 

Vedligeholdelse og udskiftning af membran:

Efter ca. en uges intensiv brug af den transcutan monitor, vil varmen fra sensoren få elektrolytten til at fordampe og desuden forringe membranens diffusionsegenskaber.

 

Brug membrankit til at fjerne gammel membranring og montering af ny:

1.

 

 

Fjern elektroden beskyttelseskappe.

Fjern herefter de gamle O-ringe:

Placer O-ringsfjerneren under O-ringen lige over pilen på elektrodehovedet

2.

 

 

Drej O-ringsfjerneren med uret for at løsne de 2

O-ringe.

 

3.

 

 

Fjern de gamle membraner.

Vigtigt: Tjek, at der er 2 stk.

4.

 

 

 

 

Rengør elektroden overflade:

Fjern den gamle elektrolyt-opløsning med rensepapiret.

5.

 

Gnub forsigtigt elektroden måleflade 2-3 gange for at fjerne det tynde lag sølv, der har belagt elektroden.

6.

 

 

 

Dryp 2 dråber tcpO2/tcpCO2 elektrolytopløsning på overfladen af elektroden.

NB: Kontroller, at elektrolyt-opløsningen dækker hele overfladen uden luftbobler.

 

7.

 

 

 

 

 • • Placer membran-enheden på en hård og stabil overflade

 • • Drej langsomt elektroden så målepladen vender nedad. Hvis dråben ikke falder af, er der ikke luft med. Hvis dråben falder af, er der luft med og start forfra ved punkt 4.

 • • Anbring elektrodehovedet i toppen af den grønne tcpCO2-membranenhed.

 

8.

 

 • • Tryk elektroden ned i membranenheden til der høres et klik.

 • • Fjern elektroden fra membranenheden og tør den overskydende elektrolytopløsning af med rensepapiret.

 

 • • Når elektroden har fået ny membran skal den kalibreres to gange. Enten – kalibreres elektroden, efterlad den i kalibreringskammeret i 30 minutter og kalibrer den igen eller kalibrer elektroden, sluk apparaturet og når apparaturet tændes igen kalibreres elektroden.

 

Kalibrering:

Følg nedenstående punkter for at kalibrere elektroden:

 • • Tjek at membranen er intakt og uden luftbobler ellers skift membran.

 • • Anbring elektroden i kalibreringskammer.

 • • Sikre at elektroden er placeret korrekt i kammeret og at den lille lukkemekanisme er placeret horisontalt på elektroden.

 • • Tryk Kalibrer.

 • • På stue 8 skal man huske at åbne for gassen på den lille pil inden kalibrering.

 • • En tidsbar viser, hvor langt kalibrerings-processen er kommet.

 • • Skærmen indeholder endvidere information om barometertrykket.

 • • Når der er 10 % eller mindre gas tilbage i gascylinderen vises gasniveau.

Startbillede:

 

Kalibreringsfrekvens:

 • • Elektroden kalibreres hver 4. time, eller efter det interval, man har valgt.

 • • Hver gang apparaturet tændes.

 • • Når gassen skiftes.

 • • Når elektrodemembranen skiftes.

 • • Monteres elektroden ikke indenfor 20 minutter skal systemet kalibreres på ny.

 • • Når temperaturen ændres.

 

Elektrode temperatur:

 • • Sikre korrekt indstilling til individuel patient.

 • • Tidsbestemt applikation indenfor samme lokalisation for at undgå den opvarmede sensor ikke skal irritere, skade eller forbrænde. Ved tynd hud skift da oftere. Hvor længe en sensor kan sidde samme sted afhænger af bl.a. den lokale perfusion, hudtykkelse, legemstemperatur og pigmentering.

 • • Temperatur på elektroden skal være på 43,5° C.

 • • Den må kun være placeret samme sted 2-3 timer. Flyt elektroden uden at kalibrere. Dette gælder kun hvis rest.tid inden kalibrering er indstillet på 4 timer og kun på TINA-monitoren. OBS: Philips-monitoren vil kræve en kalibrering, når der skiftes placering.

 

Anvendelse på barnet:

 • • Rengør og affedt huden med vand og sæbe på det valgte målested (se nedenstående), så måleren bedre kan sidde fast.

 • • Tør huden godt af med et stykke gaze.

 • • Fjern evt. hår på området, for at sikre den mest præcise måling.

 • • Der kan sættes flere ringe på barnet (f.eks. 3), så man kan skifte mellem disse hver 2-3 time.

 • • Fikseringsringe kan sidde på barnets hud i 24 timer, hvis barnets hud kan tåle det.

 • • Ved monitorering med TINA går ca. 15 minutter før man kan regne med den måling, man får på barnet. Ved brug af Philips-monitoren tager det ca. 30 min. inden man kan regne med målingen.

1.

 

Tag en fikseringsring og fjern fra den beskyttede fil.

 

2.

 

Billede 5

Påsæt fikseringsringen hvor huden er tynd og blodgennemstrømningen er god. Dette er bedst på den øverste del af brystkassen fx lige under klaviklen, under sternum, på underarmen eller læggen. Undgå at påsætte elektroden på knogle, brusk eller arvæv. Måling af pO2 vil være upræcis på ødematøse patienter men ikke bariatrisk patienter.

Placeres så patienten ikke ligger oven på ringen, da det kan medføre trykspor.

 

Fastgør fikseringsringen på målestedet ved at trykke midten af ringen mod huden og køre med en finger hele vejen rundt i kanten af ringen for at hindre lækage. NB: Tryk ringen godt fast for at undgå lækage. Evt. fastgør fikseringsringen med englehud (se nedenstående billeder).

 

3.

 

Billede 23

 

 

Fyld 5-6 dråber kontaktvæske i hullet i fikseringsringen. Hellere for meget end for lidt.

 

HUSK: at kontaktvæske kun bruges på patienten!

4.

 

Billede 24

 

 

 

Fjern beskyttelseshætten fra elektroden og placer pilen på elektroden ud for et af mærkerne på fikseringsringen. Drej elektroden ¼ omgang med uret, så den sidder fast i ringen. Sikre god fiksering og sæt elektrode i spænd med klemme (se evt. nedenstående figur 1-4).

Pas på, at der ikke kommer luft i ringen.

Huden opvarmes og den lokale blodperfusion øges. C02 diffunderer gennem huden til elektroderne.

 

Figur 1.

0317

 

Figur 2.

 

0319

 

Udskiftning af kalibreringsgas:

Når der er 10 % eller mindre gas tilbage i gascylinderen vises gasniveau. Gascylinderen skal skiftes, når der fremkommer en ”barre” hen over symbolet. Monitoren siger til, når gasen skal skiftes. Der står følgende på TINA-monitoren; ”Kalibreringsfejl”, og under dette står ”Lavt gasniveau”.

Følg nedenstående punkter for at skifte cylinderen med kalibreringsgas:

 • • Den tomme lille kalibreringscylinder skrues løs ved at dreje cylinderen mod uret. ADVARSEL/PAS PÅ: Cylinder med kalibreringsgas: Indholdet er under tryk. Må ikke punkteres. Må ikke bruges eller opbevares nær varme eller åben ild. Hvis den udsættes for temperaturer over 54 °C, kan indholdet sive ud eller eksplodere. Smid aldrig den tomme flaske i ild eller i forbrændingsanlæg.

 • • Den store gasflaske på akutpladsen på Neonatalstuen skal punkteres/udluftes for den sidste rest gas inden den lægges i genbrugskassen. Der findes en lille ”udluftningsnøgle” i skabet på depot 2 sammen med lager af gasflasker.

 • • Monter en ny kalibreringscylinder ved at dreje den med uret, til den ikke kan komme længere. NB: Overdreven kraft kan beskadige gevindet og medføre utæthed og dermed øget forbrug af kalibreringsgas.

 • • Tomme kalibreringscylindere samles i urent skyllerum i genbrugskassen og disse sendes til destruktion.

Billede 11

 

Definition af begreber

 • • pO2: Ilt i det arterielle blod.

 • • pCO2: Kuldioxid i det arterielle blod.

 

Formål

 • • At kunne vurdere og dokumentere patientens ventilation ved hjælp af transcutanmåling af pO2 og pCO2.

 

Referencer

Neonatologi. Det raske og det syge nyfødte barn. Birgit Peitersen og Mette Arrøe.

Instruks fra Århus RCV – Respirationscenter Vest.

Kontakt til Mia Bækmark, der leverer ting til TINA og Phillips.

Pleje af barn i CPAP-behandling. Pjece fra afdelingen.