Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og gradientcentrifugering af partnersæd til IUI

 

Formål

At sikre korrekt modtagelse, håndtering og forarbejdning af partnersæd til IUI (Intra Uterin Insemination) i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Intet særskilt at bemærke.

 

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

 

Fremgangsmåde

Beholder til sædprøve forsynet med uxors navn og CPR-nummer, er udleveret til uxor ved konsultation af enten læge eller sygeplejerske. Sædprøven afleveres personligt til en sygeplejerske eller andet personale på fertilitetsklinikken, der i forbindelse med modtagelsen kontrollerer, at der er patientlabel på containeren, og at følgesedlen er udfyldt og underskrevet. Det tilstræbes, at prøven er så frisk som muligt, og helst ikke mere end 1 time gammel. Har parret for eksempel over 1 times transport til klinikken anbefales det, at prøven laves ved fremmøde. Ønsker manden at lave sædprøven på stedet, skal parret møde ½ time før det aftalte tidspunkt. Når prøven er nylavet, skal den stå ved stuetemperatur i ca. 15 minutter, til den er homogen (flydende), før den analyseres. For hurtigere homogenisering af prøven, kan man med fordel suge sædvæsken op og ned med en plastikpipette og ryste prøven. Det gælder dog altid, at sædoprensningen bør påbegyndes så HURTIGT som muligt efter modtagelsen, da sædcellerne udsættes for betydelig oxidativ stress, så længe de befinder sig i sædvæsken.

 

 

Klargøring

Klargjorte stativ med gradientmedie og gamete buffer findes i varmeskab. Klargjorte spidsglas med patient id findes på hylden over sædbord. Antallet af spidsglas der skal benyttes afhænger af prøvens volumen. Der må maksimalt afpipetteres 2 ml af prøven i hvert spidsglas. Hele prøven skal sættes op.

 

Procedure

 1. 1. Volumen af sædprøven vurderes, enten ved aflæsning på glasset, ved hjælp af plastpipette, eller efter opsætning til gradientcentrifugering. Resultatet noteres på patientens IUI-skema.

 2. 2. Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret og koncentration af motile, imotile og totale antal sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Alle oplysninger noteres på patientens IUI-skema eller på følgesedlen.

 3. 3. De klargjorte spidsglas opsættes til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml Gradientmedie 1 (medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas.

 • • Ca. 2 ml Gradientmedie 2 (medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas.

 • • Ca. 1-2 ml af sædprøven overlejres i hvert spidsglas (hele prøven skal anvendes).

 1. 4. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 2. 5. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres, undgå kontakt med pellet

 3. 6. ca. 2 ml gamete buffer afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med mediet

 4. 7. Overfør alt medie med det opslemmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med mediet

 5. 8. Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1350 G).

 6. 9. Herefter suges supernatanten fra og kasseres.

 7. 10. Tilsæt ca. 2 ml gamete buffer til den tilbageblevne pellet og bland grundigt ved at suge op og ned med pipetten.

 8. 11. Centrifuger igen i 10 minutter ved 2800 rpm (1350 G).

 9. 12. Efter sidste centrifugering suges supernantanten fra, og pellet opslemmes i 0,5 ml gamete buffer

 10. 13. ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret og koncentrationen af motile, imotile og total antal sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile.

 11. 14. Der skal kun tælles i 5 felter i Maklerkammeret. Alternativt kan prøven tælles i alle 10 felter og resultatet divideres med 2.

 12. 15. Alle resultater noteres på patientens IUI-skema og i Formatex. ”Klargør” prøven i Formatex

 13. 16. Prøven stilles i inkubator med lukket låg indtil brug.