Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og gradientcentrifugering af partnersæd til IVF og ICSI

 

Formål

At sikre, at korrekt modtagelse, håndtering og forarbejdning af partnersæd til IVF og ICSI (In Vitro Fertilisering) sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Intet særskilt at bemærke.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

Fremgangsmåde

Beholder til sædprøve forsynet med uxors navn og CPR-nummer og udleveres til uxor ved konsultation af enten læge eller sygeplejerske. Sædprøven afleveres personligt til en sygeplejerske eller andet personale på fertilitetsenheden, der i forbindelse med modtagelsen kontrollerer, at der er patientlabel på containeren, og at følgesedlen er udfyldt og underskrevet. Det tilstræbes at prøven er så frisk som muligt, og helst ikke mere end 1 time gammel. Har parret for eksempel over 1 times transport til klinikken anbefales det, at prøven laves ved fremmøde. Ønsker manden at lave sædprøven på stedet, skal parret møde ½ time før det aftalte tidspunkt. Når prøven er nylavet, skal den stå ved stuetemperatur i ca. 15 minutter, til den er homogen (flydende), før den analyseres. For hurtigere homogenisering af prøven, kan man med fordel suge sædvæsken op og ned med en plastikpipette og ryste prøven. Det gælder dog altid, at sædoprensningen bør påbegyndes så HURTIGT som muligt efter modtagelsen, da sædcellerne udsættes for betydelig oxidativ stress, så længe de befinder sig i sædvæsken.

 

Klargøring

Klargjorte stativ med gradientmedie findes i varmeskab. Klargjorte spidsglas med patient id findes på hylden over sædbord. Antallet af spidsglas der skal benyttes afhænger dels af prøvens koncentration, dels af prøvens volumen. Der må maksimalt afpipetteres 2 ml af prøven i hvert spidsglas. Klargjort stativ med fertiliseringsmedie står i inkubator.

 

Procedure

 1. 1. Volumen af sædprøven vurderes, enten ved aflæsning på glasset, ved hjælp af plastpipette, eller efter opsætning til gradientcentrifugering. Resultatet noteres på patientens dyrkningsskema eller på følgeseddel.

 2. 2. Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentrationen af motile, imotile og totale sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Alle værdier noteres på patientens dyrkningsskema eller på følgesedlen.

 3. 3. De klargjorte spidsglas opsættes til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml gradientmedie 1(medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas.

 • • Ca. 2 ml gradientmedie 2(medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas.

 • • Ca. 1-2 ml af sædprøven overlejres (ud fra prøvens kvalitet vurderes det hvor meget af prøven der anvendes)

 1. 4. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G)

 2. 5. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres, undgå kontakt med pellet

 3. 6. ca. 2 ml fertilitetsmedie afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til det pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med mediet

 4. 7. Overfør alt medie med det opslemmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med mediet

 5. 8. Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i incubator med lettet låg, mens prøverne centrifugerer.

 6. 9. Herefter suges supernatanten fra og kasseres

 7. 10. Tilsæt ca. 2 ml fertiliseringsmedie til det opslemmede pellet og bland det grundigt med mediet ved at suge op og ned med pipetten.

 8. 11. Centrifuger igen i 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G). HUSK at sætte fertiliseringsmediet i incubator med lettet låg, mens prøverne centrifugerer.

 9. 12. Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra, og pellet opslemmes i 1 ml fertilitetsmedie. Ved ICSI prøver hvor der forventes <1 mil/ml motile sædceller, skal pellet opslemmes i mindre fertiliseringsmedie.

 10. 13. Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentrationen af motile sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile. Hvis pellet er opslemmet i få dråber og der tælles få sædceller angives resultatet som <1 mil/ml motile sædceller. Alle værdier noteres på patientens dyrkningsskema eller på følgeseddel.

 11. 14. Hvis koncentrationen er under 2 mill/ml motile sædceller for en prøve til IVF, diskuteres den videre procedure.

 12. 15. Prøven fortyndes så der opnås en slutkoncentration på 3 mill/ml motile sædceller til IVF og hvis muligt 1-2 mil/ml motile sædceller til ICSI (prøven kan evt. opkoncentreres ved centrifugering).

 13. 16. Den fortyndede prøve eftertælles, og slutkoncentrationen noteres på dyrkningsskemaet eller følgesedlen

 14. 17. Prøven stilles i inkubator med lettet låg indtil brug

 15. 18. Alle resultater noteres på dyrkningsskema og i Formatex. ”Klargør” prøven i Formatex.