Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IUI test

Formål

At sikre, at korrekt håndtering og forarbejdning af spermaprøver til IUI-test sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter håndtering og forarbejdning af spermaprøver til IUI-test.

IUI test udføres på patienter som Fertilitetsklinikken selv henviser, som hjælp til at vurdere hvilken type behandling patienten skal tilbydes.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Prøverør til sædprøve (50ml) forsynet med patientens navn og CPR-nummer er sendt til patienten i følge "Procedure ved indkaldelse/udeblivelse vedr. sædanalyse". Sædprøven afleveres personligt i sekretariatet, hvor den kan afhentes af laboratoriet. Det tilstræbes at prøven er så frisk som muligt på afleveringstidspunktet, og helst ikke mere end 1 timer gammel. Ønsker manden at lave sædprøven på stedet, skal han møde ½ time før det aftalte tidspunkt. Har parret for eksempel over 1 times transport til klinikken anbefales det, at prøven laves ved fremmøde. Når prøven er nylavet, skal den stå ved stuetemperatur i ca. 15 minutter, til den er homogen (flydende), før den analyseres. For hurtigere homogenisering af prøven, kan man med fordel suge sædvæsken op og ned med en plastikpipette og ryste prøven. Det gælder dog altid, at sædoprensningen bør påbegyndes så HURTIGT som muligt efter modtagelsen, da sædcellerne udsættes for betydelig oxidativ stress, så længe de befinder sig i sædvæsken.

 

Klargøring

Klargjorte stativ med gradientmedie og gamete buffer findes i varmeskab. Klargjorte spidsglas med patient id findes på hylden over sædbord. Antallet af spidsglas der skal benyttes afhænger dels af prøvens koncentration, dels af prøvens volumen. Der må maksimalt afpipetteres 2 ml af prøven i hvert spidsglas.

 

Procedure

 1. 1. Patientens henvisning findes frem, og det kontrolleres at navn og CPR-nr svarer overens på prøve, henvisning og PTB

 2. 2. Volumen af sædprøven vurderes, enten ved aflæsning på glasset, ved hjælp af plastpipette, eller efter opsætning til gradintecentrifugering. Tallet noteres på arbejdsarket der følger med sædprøven. Angives med 0,5 ml nøjagtighed.

 3. 3. Ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret, og koncentration, bevægelighed og motilitetsgraden af sædceller bestemmes. Se evt. SOP ”Analyse af diagnostiske sædprøver”. Alle resultater noteres på patientens skema.

 4. 4. De klargjorte spidsglas opsættes til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml Gradientmedie 1 (medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas.

 • • Ca. 2 ml Gradientmedie 2 (medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas.

 • • Ca. 1-2 ml af sædprøven overlejres i hvert spidsglas.

 1. 5. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 2. 6. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres, undgå kontakt med pellet

 3. 7. ca. 2 ml gamete buffer afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med mediet

 4. 8. Overfør alt medie med det opslemmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med mediet

 5. 9. Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G).

 6. 10. Herefter suges supernatanten fra og kasseres.

 7. 11. Tilsæt ca. 2 ml gamete buffer til det tilbageblevne pel og bland grundigt ved at suge op og ned med pipetten.

 8. 12. Centrifuger igen i 10 minutter ved 2800 rpm (1359 G).

 9. 13. Efter sidste centrifugering suges supernantanten fra, og pellet opslemmes i 1 ml gamete buffer

 10. 14. Ca. 10 µl af den oprensede prøve påsættes maklerkammer, og motilitetsgraden af sædceller bestemmes.

 11. 15. Alle resultater noteres på arbejdsarket og i Labka. Herefter kan prøven kasseres.