Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IUI test

Formål

At sikre, at korrekt håndtering og forarbejdning af spermaprøver til IUI test sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter håndtering og forarbejdning af spermaprøver til IUI test.

IUI test udføres på patienter henvist af Fertilitetsenheden, som hjælp til at vurdere, hvilken type behandling patienten skal tilbydes.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Prøverør til sædprøve (50 ml) forsynet med patientens navn og CPR-nummer er sendt til patienten i følge "Procedure ved indkaldelse/udeblivelse vedr. sædanalyse". Sædprøven afleveres personligt i sekretariatet, hvor den kan afhentes af laboratoriet. Det tilstræbes, at prøven er så frisk som muligt på afleveringstidspunktet, og helst ikke mere end 1 time gammel. Ønsker manden at lave sædprøven på stedet, skal han møde ½ time før det aftalte tidspunkt. Har patienten eksempelvis over 1 times transport til klinikken anbefales det, at prøven laves ved fremmøde. Når prøven er nylavet, skal den stå ved stuetemperatur i ca. 15 minutter, til den er homogen (flydende) før den analyseres. For hurtigere homogenisering af prøven, kan man med fordel suge sædvæsken op og ned med en plastikpipette og ryste prøven. Det gælder dog altid, at sædoprensningen bør påbegyndes så HURTIGT som muligt efter modtagelsen, da sædcellerne udsættes for betydelig oxidativ stress, så længe de befinder sig i sædvæsken.

 

Klargøring

Klargjort stativ med gradientmedie og MHM medie findes på hylden ved siden af sædbordet. Klargjort stativ med spidsglas med patient id findes på hylden over sædbordet. Antallet af spidsglas der skal benyttes afhænger dels af prøvens koncentration, dels af prøvens volumen. Der må maksimalt afpipetteres 2 ml af prøven i hvert spidsglas.

 

Procedure

 1. 1. Patientens henvisning findes frem, og det kontrolleres at navn og CPR-nummer stemmer overens på prøve, henvisning og PTB.

 2. 2. Volumen af sædprøven vurderes, enten ved aflæsning på glasset, ved hjælp af plastpipette eller efter opsætning til gradientcentrifugering. Tallet noteres på arbejdsarket, der følger med sædprøven og angives med 0,5 ml nøjagtighed.

 3. 3. Ca. 10 µl af prøven påsættes Makler kammeret og koncentration, bevægelighed og motilitetsgraden af sædceller bestemmes. Se evt. SOP ”Analyse af diagnostiske sædprøver”. Alle resultater noteres på patientens skema.

 4. 4. De klargjorte spidsglas opsættes til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Upper 50 (medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas.

 • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Lower 90 (medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas.

 • • Ca. 1-2 ml af sædprøven overlejres i hvert spidsglas.

 1. 5. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 2. 6. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres. Undgå kontakt med cellepellet.

 3. 7. Ca. 5 ml MHM afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med medie.

 4. 8. Overfør alt medie med det opslæmmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med medie.

 5. 9. Spidsglasset centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 6. 10. Herefter suges supernatanten fra og kasseres.

 7. 11. Tilsæt 2-3 ml MHM til det tilbageblevne pellet og bland grundigt ved at suge op og ned med pipetten.

 8. 12. Centrifuger igen i 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 9. 13. Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra og pellet opslæmmes i 1 ml MHM.

 10. 14. Ca. 10 µl af den oprensede prøve påsættes Maklerkammer, og motilitetsgraden af sædceller bestemmes.

 11. 15. Alle resultater noteres på arbejdsarket og i Labka. Herefter kan prøven kasseres.