Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol for donorblokering inden brug af sæd

 

Formål

At sikre, at donorsæd fra Cryos og European Sperm Bank ikke er blokeret på det tidspunkt, hvor donorsæden anvendes samt, at dette sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 
Baggrund, anvendelse og gyldighed

For at sikre, at der ikke anvendes blokeret donorsæd i behandlingen, skal alt donorsæd kontrolleres den dag, det anvendes. Det gælder donorsæd til inseminationsbehandling og til fertilisering af oocytter i laboratoriet, herunder også donorsæd, som er brugt til fertilisering af vitrificerede embryoner/blastocyster.


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.


 

Fremgangsmetode:

Donorsæd til IUI og fertilisering af oocytter kontrolleres inden strået optøs.

I forbindelse med warming af embryoner/blastocyster fertiliseret med donorsæd kontrolleres donor inden warming. Marker på patientens aktuelle skema, at kontrollen er udført efter forskriften. Ved behov for anvendelse af donorsæd, eller ved warming, på en lørdag, kontrolleres donor fredag, da det ikke er muligt at komme i kontakt med sædbankerne om lørdagen.

 

Kontrol af donors anvendbarhed

Cryos

Foregår via Cryos’ hjemmeside med følgende login:

Brugernavn: fertlab@rn.dk

Adgangskode: Fertlab-9000

 1. 1. Vælg ”Find donor”.

 2. 2. Tryk på ”Filtre”.

 3. 3. Indtast donornavn eller donornummer, og tryk ”Go to donor”, og donors karakteristika fremkommer.

 4. 4. Hvis den søgte donor er blokeret, fremkommer en tekstboks med følgende besked: ”This donor has a condition. Click here to read more

 5. 5. Hvis donor er under udredning, fremkommer en tekstboks med følgende besked: ”This donor does not have any units for sale”.

 6. 6. Hvis donor er udsolgt, fremkommer en tekstboks med følgende besked: ”This donor does not have any units for sale”.

 7. 7. Kontakt Cryos på tlf. 86 76 06 99 for afklaring om donor er udsolgt eller under udredning

 

Hvis donor er uden anmærkninger kan donor anvendes

 

En blokering eller udredning af en donor resulterer som hovedregel i én af følgende konsekvenser:

 • • Der bør vælges en anden donor inden fertilisering.

 • • Allerede fertiliserede embryoner/blastocyster transfereres ikke.

 • • Embryoner warmes ikke.

 • • Allerede warmede embryoner/blastocyster transfereres ikke.

 

Patienten kan dog efter lægefaglig information om blokeringen og underskrevet informeret samtykke vælge at benytte donorsæden eller det/de warmede/tøede embryon/embryoner.

 

Hvis patienten ønsker at bruge en blokeret donor udskrives ”Declaration for donors with condition” for den pågældende donor via linket i bjælken ”This donor has a condition. Click here to read more”, som patienten underskriver.

 

Patienten har selv adgang til information om evt. blokering og grunden hertil via Cryos hjemmeside.

 

Billede 1

European Sperm Bank

Gå ind på European Sperm Banks hjemmeside og log ind med følgende:

Email: fertilitetsklinikken@rn.dk

Password: AaUH9000

 

Kontroller om donor står på listen over Limited donorer eller Blokerede donorer, som er under udredning eller har konkluderede restriktioner.

 

Hvis donor ikke er noteret på listen, kan donor anvendes.

 

En blokering eller udredning af en donor resulterer som hovedregel i én af følgende konsekvenser:

 • • Der bør vælges en anden donor inden fertilisering.

 • • Allerede fertiliserede embryoner/blastocyster transfereres ikke.

 • • Embryoner warmes ikke.

 • • Allerede warmede embryoner/blastocyster transfereres ikke.

 

Patienten kan dog efter lægefaglig information om blokeringen og underskrevet informeret samtykke vælge at benytte donorsæden eller det/de warmede embryoner/blastocyster.

Ved blokering eller udredning af donor kontaktes European Sperm Bank for yderligere oplysninger. Vi modtager besked fra European Sperm Bank via mail, hvis en donor, vi har modtaget strå fra blokeres eller er under udredning. I mailen beskrives information om baggrunden for blokeringen/udredningen, denne information videregives til patienten. Hvis patienten ønsker at benytte donor alligevel, skal klinikken udfærdige et informeret samtykke, som patienten skal underskrive.

 

Kontrol af graviditetskvoten

Alle patienter som har bestilt et sædstrå har en graviditetskvote, så disse kan anvendes selvom graviditetsgrænsen er nået.

 

Sædstrå må også anvendes til søskendebørn i de tilfælde, hvor graviditetskvoten er nået.

 

Vær opmærksom om det er til barn 1 eller barn 2. For sædstrå brugt før d. 01.08.2018 (Cryos) og 01.08.2020 (European Sperm Bank) er der ingen graviditetskvote for disse datoer.