Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af nedfrosset donorsæd fra Cryos – anonyme donorer

 

Formål

At sikre, at modtagelse, opbevaring og registrering af donorsædstrå fra Cryos sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt..

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter modtagelse af strå med nedfrosset donorsæd fra Cryos International.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.


Fremgangsmåde

 1. 1. Forudbestilte strå med frosset donorsæd modtages i transportbeholder med flydende nitrogen, eller flamingokasse med tøris. Med stråene følger:

  1. a) Ark med donorkarakteristika

  2. b) Pakkeliste

  3. c) Retur-fragtbrev.

 1. 2. Pakkelisten checkes.

 2. 3. Oversigtsskema ”GT26”, som angiver placering af sædstrå i ”GT26”, udfyldes med donors karakteristika og antal strå modtaget

 3. 4. Modtag stråene i formatex (se beskrivelse senere)

 4. 5. Sædstråene placeres i ”GT26” på den angivne plads.

 5. 6. Oversigtsskemaet findes og arkiveres i mappen ”Donorstrå Cryos”.

 6. 7. Afhentning af den tomme transportbeholder aftales med fragtfirma. Fragtfirmaets navn og telefonnummer findes i mappen ”Donorstrå Cryos” i laboratoriet

 7. 8. Den tomme beholder med flydende nitrogen sættes ned til Sekretariatet med adresselabel til Cryos.

 

 

 • • Vælg beholdning

 • • Klik på beholdere

 • • Vælg ”modtag frossen donorsæd”

 • • Udfyld donor skemaet med relevante oplysninger, samt den valgt placering

 • • Tryk Gem

Billede 4