Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optøning og oprensning af nedfrosset partnersæd til IUI-H

 

Formål

At sikre, at optøning og oprensning af nedfrosset partnersæd til IUI-H sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Nedfrosset partnersæd anvendes i tilfælde hvor IUI-H med frisk sperma af forskellige årsager ikke er mulig. Strå med nedfrosset partnersæd skal forud for behandling være modtaget i laboratoriet i henhold til proceduren: "Modtagelse af nedfrosset partnersæd".


Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.Fremgangsmåde

Klargøring:

På et passende tidspunkt tøes et antal strå op, antallet afhænger af den nedfrosne sædprøvens kvalitet, samt behandling, og må derfor vurderes fra gang til gang.

Strå optøes ved stuetemperatur i ca. 15 – 30 min. I mellemtiden opsættes det klargjorte Falconglas til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml gradientmedie 1(medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas

 • • Ca. 2 ml gradientmedie 2(medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas

Når stråene er optøet tømmes de, ét ad gangen, ovenpå gradienten i Falconglasset, på én af følgende måder:

Tømning af CBS-strå med sprøjte:

1. Connection adapter sættes på 1 ml sprøjte fyldt med luft

2. Strået tørres af på ydersiden med en serviet

3. Klip svejsningen lige over ID-pinden af

4. Connection adapter med sprøjte sættes på CBS-strået ved ID-pinden. Den skal slutte helt til

5. Klip svejsningen af i den modsatte ende af CBS-strået

6. Ved at presse luft langsomt og kontrolleret gennem strået vil sæden tømmes ud

 

Tømning af CBS-strå med træpind:

1. Strået tørres af på ydersiden med en serviet

2. Klip svejsningen lige over ID-pinden af

3. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende

4. Sæt træpinden i den øverste åbning

5. Tryk forsigtigt træpinden ned igennem strået, og sæden vil tømmes ud

 

Tømning af CBS-strå med saks:

1. Strået tørres af på ydersiden med en serviet

2. Klip den nederste svejsning af uden at komme i kontakt med sæden

3. Hold strået ned i glasset med den åbne ende tæt ved gradienten

4. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende, lige under filt-proppen, og sæden vil løbe ud af sig selv.

 

Gradientcentrifugering

 1. 1. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G)

 2. 2. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres, undgå kontakt med pellet

 3. 3. ca. 2 ml gamete buffer afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med mediet

 4. 4. Overfør alt medie med det opslemmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at blande sædcellerne godt med mediet

 5. 5. Spidsglasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm (1350 G).

 6. 6. Herefter suges supernatanten fra og kasseres

 7. 7. Tilsæt ca. 2 ml gamete buffer til den tilbageblevne pellet og bland grundigt ved at suge op og ned med pipetten

 8. 8. Centrifuger igen i 10 minutter ved 2800 rpm (1350 G)

 9. 9. Efter sidste centrifugering suges supernantanten fra, og pellet opslemmes i 0,5 ml gamete buffer

 10. 10. ca. 10 µl af prøven påsættes Maklerkammeret og koncentrationen af motile sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile. Resultater noteres på patientens IUI-skema

 11. 11. Der skal kun tælles i 5 felter i Maklerkammeret. Alternativt kan prøven tælles i alle 10 felter og resultatet divideres med 2

 12. 12. Prøven stilles i inkubator med lukket låg indtil brug

 13. 13.  Resultater skrives i statistikmappen

 14. 14. ”Optø”, ”Oprens” og ”klargør” prøven i Formatex