Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optøning og oprensning af nedfrosset partnersæd til IUI-H

 

Formål

At sikre, at optøning og oprensning af nedfrosset partnersæd til IUI-H sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Nedfrosset partnersæd anvendes i tilfælde, hvor IUI-H med frisk sperma af forskellige årsager ikke er mulig. Strå med nedfrosset partnersæd skal forud for behandling være modtaget i laboratoriet i henhold til proceduren: "Modtagelse af nedfrosset partnersæd".


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.Fremgangsmåde

Klargøring:

På et passende tidspunkt i forhold til inseminering optøs sædstrå. Antallet af sædstrå afhænger af den nedfrosne sædprøvens kvalitet, samt behandling, og må derfor vurderes fra gang til gang.

Strå optøs ved stuetemperatur i ca. 15 – 30 min. I mellemtiden opsættes det klargjorte spidsglas til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Upper 50 (medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas.

 • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Lower 90 (medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas.

 • • Ca. 1-2 ml af sædprøven overlejres i hvert spidsglas.

 

Når stråene er optøet tømmes de, ét ad gangen, ovenpå gradienten i spidsglasset, på én af følgende måder:

Tømning af CBS-strå med sprøjte:

1. Connection adapter sættes på 1 ml sprøjte fyldt med luft.

2. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

3. Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

4. Connection adapter med sprøjte sættes på CBS-strået ved ID-pinden. Den skal slutte helt til.

5. Klip svejsningen af i den modsatte ende af CBS-strået.

6. Ved at presse luft langsomt og kontrolleret gennem strået vil sæden tømmes ud.

 

Tømning af CBS-strå med træpind:

1. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

2. Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

3. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende.

4. Sæt træpinden i den øverste åbning.

5. Tryk forsigtigt træpinden ned igennem strået, og sæden vil tømmes ud.

 

Tømning af CBS-strå med saks:

1. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

2. Klip den nederste svejsning af uden at komme i kontakt med sæden.

3. Hold strået ned i glasset med den åbne ende tæt ved gradienten.

4. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende, lige under filt-proppen, og sæden vil løbe ud af sig selv.

 

Gradientcentrifugering

 1. 1. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 2. 2. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres. Undgå kontakt med pellet.

 3. 3. Ca.5 ml MHM medie afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at vaske det med mediet

 4. 4. Overfør alt medie med det opslæmmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at vaske sædcellerne godt med mediet.

 5. 5. Spidsglasset centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 6. 6. Herefter suges supernatanten fra og kasseres.

 7. 7. Tilsæt 2-3 ml MHM medie til den tilbageblevne pellet og vask grundigt ved at suge op og ned med pipetten.

 8. 8. Centrifuger igen i 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 9. 9. Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra, og pellet opslæmmes i 0,5 ml MHM medie.

 10. 10. Ca. 10 µl af prøven påsættes Makler kammeret og koncentrationen af motile sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile. Resultater noteres på patientens IUI-skema.

 11. 11. Der skal kun tælles i 5 felter i Makler kammeret. Alternativt kan prøven tælles i alle 10 felter og resultatet divideres med 2.

 12. 12. Prøven stilles i ved stuetemperatur med tætlukket låg indtil brug.

 13. 13.  ”Optø”, ”Oprens” og ”Klargør” prøven i Formatex.