Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optøning og oprensning af nedfrosset partnersæd til IVF/ICSI

 

Formål

At sikre at optøning og oprensning af nedfrosset partnersæd sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Nedfrosset partnersæd anvendes i tilfælde hvor IVF/ICSI med frisk sperma af forskellige årsager ikke er mulig. Strå med nedfrosset partnersæd skal forud for behandling være modtaget i laboratoriet i henhold til proceduren: "Modtagelse af nedfrosset partnersæd".


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

 

Klargøring:

På et passende tidspunkt optøs sædstrå i forhold til inseminering. Antallet af sædstrå afhænger af den nedfrosne sædprøvens kvalitet, samt behandling, og må derfor vurderes fra gang til gang.

Strå optøs ved stuetemperatur i ca. 15 – 30 min. I mellemtiden opsættes det klargjorte spidsglas til gradientcentrifugering således:

 • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Upper 50 (medie med lavest viskositet) afpipetteres i hvert glas.

 • • Ca. 2 ml gradientmedie ISolate Lower 90 (medie med højest viskositet) underlejres i hvert glas.

 • • Ca. 1-2 ml af sædprøven overlejres i hvert spidsglas.

 

Når stråene er optøet tømmes de, ét ad gangen, ovenpå gradienten i spidsglasset, på én af følgende måder:

Tømning af CBS-strå med sprøjte:

1. Connection adapter sættes på 1 ml sprøjte fyldt med luft.

2. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

3. Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

4. Connection adapter med sprøjte sættes på CBS-strået ved ID-pinden. Den skal slutte helt til.

5. Klip svejsningen af i den modsatte ende af CBS-strået.

6. Ved at presse luft langsomt og kontrolleret gennem strået vil sæden tømmes ud.

Tømning af CBS-strå med træpind:

1. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

2. Klip svejsningen lige over ID-pinden af.

3. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende.

4. Sæt træpinden i den øverste åbning.

5. Tryk forsigtigt træpinden ned igennem strået, og sæden vil tømmes ud.

Tømning af CBS-strå med saks:

1. Strået tørres af på ydersiden med en serviet.

2. Klip den nederste svejsning af uden at komme i kontakt med sæden.

3. Hold strået ned i glasset med den åbne ende tæt ved gradienten.

4. Klip forsigtigt svejsningen i den anden ende, lige under filt-proppen, og sæden vil løbe ud af sig selv.

 

Gradientcentrifugering

 1. 1. Spidsglassene centrifugeres 20 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 2. 2. Efter centrifugering opsuges de overliggende gradientlag forsigtigt med en pipette og kasseres. Undgå kontakt med pellet.

 3. 3. Ca. 5 ml MHM medie afpipetteres i et nyt spidsglas (mærket med patient-label), herfra overføres lidt medie til pellet i spidsglasset. Sug pellet et par gange op og ned i pipetten for at blande det med mediet.

 4. 4. Overfør alt medie med det opslæmmede pellet til det nye spidsglas, igen suges grundigt op og ned, for at vaske sædcellerne godt med mediet.

 5. 5. Spidsglasset centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 6. 6. Herefter suges supernatanten fra og kasseres.

 7. 7. Forskellige medier til 2. vask og indstilling anvendes afhængig af befrugtningsmetode. Tilsæt ca. 2 ml medie (IVF: CSCM dyrkningsmedie; ICSI: MHM medie) til det opslæmmede pellet og vask det grundigt med mediet ved at suge op og ned med pipetten.

 8. 8. Centrifuger igen i 7 minutter ved 1316 rpm (300 G). HUSK at sætte CSCM dyrkningsmedie i CO2 inkubator med lettet låg, mens prøverne centrifugerer.

 9. 9. Efter sidste centrifugering suges supernatanten fra og pellet opslæmmes i 1 ml medie (IVF: CSCM dyrkningsmedie; ICSI: MHM medie). Ved ICSI prøver, hvor der forventes <1 mill/ml motile sædceller, skal pellet opslæmmes i mindre MHM medie.

 10. 10. Ca. 10 µl af prøven påsættes Makler kammeret, og koncentrationen af motile sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Desuden angives i procent, hvor mange af de motile sædceller, der er progressivt motile. Alle værdier noteres på patientens dyrkningsskema eller på følgeseddel.

 11. 11. Hvis koncentrationen er under 2 mill/ml motile sædceller for en prøve til IVF, diskuteres den videre procedure.

 12. 12. Prøven fortyndes så der opnås en slutkoncentration på 3 mill/ml motile sædceller til IVF og hvis muligt 1-2 mill/ml motile sædceller til ICSI (prøven kan evt. opkoncentreres ved centrifugering).

 13. 13. Den fortyndede prøve eftertælles og slutkoncentrationen noteres på dyrkningsskemaet eller følgesedlen.

 14. 14. Oprenset sæd til IVF stilles i CO2 inkubator med lettet låg indtil brug og til ICSI opbevares prøven ved stuetemperatur med tætlukket låg.

 15. 15. Alle resultater noteres på dyrkningsskema og i Formatex.

 16. 16. ”Optø”, ”Oprens” og ”Klargør” prøven i Formatex.