Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Swim-up oprensning af sædprøver til IUI, IVF eller ICSI

 

Formål

At sikre korrekt modtagelse og forarbejdning udførelse af Swim-up oprensning af sædprøve til brug ved IUI, IVF eller ICSI i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitets hospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren kan også anvendes ved svært hæmolytiske sædprøver, hvor tilstedeværelsen af erythrocytter kan give mistanke om forringelse af sædprøvens kvalitet.


Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Beholder til sædprøve forsynet med uxors navn og CPR nummer til sædprøven er udleveret til vir eller uxor ved konsultation af enten læge eller sygeplejerske. Sædprøven afleveres personligt til personalet på fertilitetsklinikken, som sikrer sig, at uxors navn og cpr-nr er på beholderen, samt at det medfølgende skema er udfyldt og underskrevet af vir. Det tilstræbes at prøven er så frisk som muligt, dog ikke mere end 1 time gammel. Ønsker manden at lave sædprøven på stedet, skal parret møde ½ time før det aftalte tidspunkt Hvis prøven er nylavet, skal den stå ved stuetemperatur i ca. 15 minutter, til den er homogen (flydende), før den analyseres. For hurtigere homogenisering af prøven, kan man med fordel suge sædvæsken op og ned med en plastikpipette og ryste prøven. Det gælder dog altid, at påbegynde sædoprensningen så HURTIGT som muligt efter modtagelsen, da sædcellerne udsættes for betydelig oxidativ stress, så længe sædcellerne befinder sig i sædvæsken.  

 

Klargøring

Det kontrolleres at navn og CPR-nr på prøven samt de i forvejen klargjorte centrifugeglas stemmer overens med patientens papirer. Ud fra sædprøvens volumen og koncentration vurderes det, hvor mange Falconglas der skal gøres klar. Til IUI anvendes hele prøven. Til IVF og ICSI kan hele prøven anvendes, men er koncentrationen i den rå prøve høj nok, skal en passende mængde anvendes, ofte 1-2 ml. Dette afgøres af den enkelte bioanalytiker.

 

Procedure

 1. 1. Volumen af sædprøven vurderes, enten ved aflæsning på glasset eller ved hjælp af plastpipette. Resultatet noteres på skema

 2. 2. Koncentrationen af motile, imotile og totale sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Alle oplysninger noteres på patientens IUI-skema eller dyrkningsskema.

 3. 3. Til IUI sættes hele prøven op til swim-up og udfra prøvens volumen/koncentration vurderes det hvor meget af sædprøven der skal sættes op til swim-up ved IVF og ICSI (se ovenstående bemærkning under klargørning)

 4. 4. IUI: Der afpipetteres 1-2 ml vaskemedie i hvert klargjort Falconglas.

 5. 5. IVF/ICSI: Der afpipetteres 1-2 ml fertilitseringsmedie i hvert klargjort Falconglas.

 6. 6. 1-2 ml homogeniseret sædplasma underlejres med glaspasteurpipette.

 7. 7. Prøven placeres i incubatoren og står her i 1 time.

 8. 8. Efter en time suges suges forsigtigt af fra toppen og overføres til et nyt Falconglas med uxors navn og cpr-nr. Pas på ikke at suge sædplasma med op.

 9. 9. Supernantanten centrifugeres 10 minutter ved 2800 (rpm)

 10. 10. Supernantanten suges af til lige over pellet og kasseres.

 11. 11. IUI: Pellet opslemmes i 0,5 ml gamete buffer.

 12. 12. IVF: Pellet opslemmes i 1,0 ml fertilitseringsmedie.

 13. 13. ICSI: Pellet opslemmes i 1,0 ml eller i et par dråber fertilitseringsmedie afhængig af forventet koncentration.

 14. 14. Herefter følges proceduren for henholdsvis IUI, IVF eller ICSI.