Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og swim-up oprensning af sædprøver til IUI, IVF eller ICSI

 

Formål

At sikre korrekt modtagelse og swim-up oprensning af sædprøve til brug ved IUI, IVF eller ICSI i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren kan anvendes ved svært hæmolytiske sædprøver, hvor tilstedeværelsen af erytrocytter kan give mistanke om forringelse af sædprøvens kvalitet.


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Beholder til sædprøve forsynet med uxors navn og CPR-nummer er til konsultation blevet udleveret til vir eller uxor af enten læge eller sygeplejerske. Sædprøven afleveres personligt til personalet på Fertilitetsenheden, som sikrer, at uxors navn og CPR-nummer er på beholderen, samt at det medfølgende skema er udfyldt og underskrevet af vir. Det tilstræbes, at prøven er så frisk som muligt, dog ikke mere end 1 time gammel. Ønsker manden at lave sædprøven på stedet, skal parret møde ½ time før det aftalte tidspunkt Hvis prøven er nylavet, skal den stå ved stuetemperatur i ca. 15 minutter til den er homogen (flydende), før den analyseres. For hurtigere homogenisering af prøven, kan man med fordel suge sædvæsken op og ned med en plastikpipette og ryste prøven. Det gælder dog altid, at påbegynde sædoprensningen så HURTIGT som muligt efter modtagelsen, da sædcellerne udsættes for betydelig oxidativ stress, så længe de befinder sig i sædvæsken.  

 

Klargøring

Det kontrolleres, at navn og CPR-nummer på prøven samt de i forvejen klargjorte spidsglas stemmer overens med patientens papirer. Ud fra sædprøvens volumen og koncentration vurderes det, hvor mange rundbunede glas der skal gøres klar. Til IUI anvendes hele prøven. Til IVF og ICSI kan hele prøven anvendes, men er koncentrationen i råprøven høj nok, kan en passende mængde anvendes, ofte 1-2 ml. Dette afgøres af den enkelte bioanalytiker.

 

Procedure

 1. 1. Volumen af sædprøven vurderes, enten ved aflæsning på glasset eller ved hjælp af plastpipette. Resultatet noteres på skema.

 2. 2. Koncentrationen af motile, immotile og totale sædceller bestemmes som mill/ml under mikroskop. Alle oplysninger noteres på patientens IUI-skema eller dyrkningsskema.

 3. 3. Til IUI sættes hele prøven op til swim-up og udfra prøvens volumen/koncentration vurderes det hvor meget af sædprøven der skal sættes op til swim-up ved IVF og ICSI (se ovenstående bemærkning under klargørning).

 4. 4. Der afpipetteres 1-2 ml CSCM dyrkningsmedie i hvert klargjort rundbundet glas. Swim-up udføres i CSCM dyrkningsmedie uanset om det er til IUI eller IVF.

 5. 5. 1-2 ml homogeniseret sædplasma underlejres med glaspasteurpipette.

 6. 6. Prøven placeres i CO2 inkubator i 1 time med lettet låg.

 7. 7. Efter en time suges forsigtigt af fra toppen og overføres til et nyt spidsglas med uxors navn og CPR-nummer. Pas på ikke at suge sædplasma med op.

 8. 8. Supernatanten centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 9. 9. Supernatanten suges af til lige over pellet og kasseres.

 10. 10. IUI: Pellet opslæmmes i 0,5 ml MHM medie.

 11. 11. IVF: Pellet opslæmmes i 1,0 ml CSCM dyrkningsmedie.

 12. 12. ICSI: Pellet opslæmmes i 1,0 ml eller i et par dråber MHM medie afhængig af forventet koncentration.

 13. 13. Herefter følges proceduren for henholdsvis IUI, IVF eller ICSI.