Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsscreening – plan og opfølgning i ambulant regi, Børn og Unge Afsnittet, Klinik Kvinde-Barn, Sygehus Vendsyssel

 

Beskrivelse

Instruksen omfatter:

Børn > 4 uger gamle og op til 18 år i ambulant behandling, der strækker sig over mere end 2 kontakter.

 

Instruksen omfatter ikke:

  • • Børn indlagt i sengeafsnittet. For ernæringsscreening af indlagte børn og unge henvises til instruks ”Ernæringsscreening, plan og opfølgning indlagte børn og unge, Børn-Unge afsnittet, Klinik Kvinde-Barn, Regionshospital Nordjylland”

  • • Terminalt syge børn

 

Fremgangsmåde

Bedømmelse af ernæringstilstanden:

Alle børn får målt vægt og længde ved alle ambulante besøg. På alle børn under 2 år måles også hovedomfang.

 

Plejepersonalet, der måler og vejer dokumenterer vægt, højde og evt. hovedomfang på arket ”Tillväxtdiagram”. Vægt og højde dokumenteres ligeledes i NordEPJ.

 

Ernæringsscreening:

Alle børn med mere end 2 ambulante kontakter ernæringsscreenes. Screeningen foretages ud fra en sygeplejefaglig og/eller lægelig vurdering af vægt- og højdeudviklingen, samt en vurdering af den samlede ernæringsmæssige situation set ift. diagnose og kostindtag.

For børn og unge, der vurderes i ernæringsmæssig risiko informeres om muligheder for optimering af ernæringen, herunder anvendelse af særligt energitætte produkter målrettet børn og unge.

Vurdering af vækstkurver, målsætning og ernæringsplan dokumenteres af lægen i EPJ og dette betragtes som dokumentation for ernæringsscreening.

Der henvises til klinisk diætist ved behov.

 

Ansvar og organisering

Opgave

Ansvarlig

Højde, vægt, kranieomfang

Plejepersonalet

Screening af alle ambulante patienter med mere end 2 kontakter

Plejepersonale/læge

Målsætning og ernæringsplan

Læge/ plejepersonale/diætist

Vurdering af vækstkurver

Læge/plejepersonale

Evaluering og evt. justering af ernæringsplan

Læge/plejepersonale/diætist 

I epikrisen orienteres om resultaterne af den udførte ernæringsintervention og evt. forslag til opfølgning

Læge

 

Definition af begreber

Ernæringsscreening: Analyse af patientens ernæringsstatus, vægtudvikling og appetit.

Ernæringsmæssig risiko: Patienter i risiko for komplikationer og forlænget rekonvalescens på grund af underernæring eller adipositas. Hos patienter i ernæringsmæssig risiko vil ernæringsintervention bedre det kliniske forløb.

Ernæringsplan: Plan for den ernæringsindsats, der skal igangsættes.

Ernæringsindsats: Den indsats, der kræves for at barnet kommer i trivsel.

Monitorering: Løbende vurdering af kostindtag og vægtudvikling.

Målsætning: Fastsætte mål for ernæringsindsatsen hos det enkelte barn.

 

Formål

  • • at identificere patienter i ernæringsmæssig risiko

  • • at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens og fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

 

Referencer

Michaelsen K. F., Mølgaard C. Ernæring af det syge barn. I: Klinisk ernæring. Red. Hessov I., Jeppesen P.B. 5. udgave, 2011, Munksgaard Danmark.

Shaw V., Lawson M. Clinical paediatric dietetics 3rd edition The British dietetic association. Blackwell Publishing. 2007.

 

Akkrediteringsstandarder DDKM

http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Sygehuse/2.-version.-Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse/Generelle-patientforl%C3%B8bsstandarder/Ern%C3%A6ring-2.14.1.aspx