Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Testikulær sperm aspiration (Til ICSI)

 

Formål

At sikre at udførelse af testikulær sperm aspiration (TESA) sker ensrettet og korrekt i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter alle laboratorieopgaver inden for testikulær sperm aspiration (TESA).


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.


Fremgangsmåde

Når patienten er på behandlerrummet kontrolleres det, at navn og CPR-nummer på både uxor og vir stemmer overens med TESA-skema og dyrkningsskema.

Klargøring

 • • Stativ med 1 tomt spidsglas mærket med patientlabel (fra BÅDE vir og uxor) + spidsglas med MHM medie er klargjort og står ved stuetemperatur. Et rundbundet reagensglas med CSCM dyrkningsmedie er klargjort med uxor og virs patientlabel og står i CO2 inkubator.

 • • 2 petriskåle med patientlabel.

 • • Morter.

 • • Objektglas.

 • • Dækglas.

 • • Pipette 100-1000µL + tilhørende spidser.

 

Udtagning og behandling af testikelvæv

 1. 1. 0,5 ml MHM medie afpipetteres i en petriskål. Når patienten er klar, tager bioanalytikeren petriskålen med på behandlerrummet.

 2. 2. Efter udtagelse af testikelvævet lægges dette i mediet i petriskålen af lægen, og skålen bringes straks til laboratoriet.

 3. 3. Hvis vævsstykket er blodigt, kan det evt. skylles i MHM medie i den anden petriskål.

 4. 4. Under zoommikroskop kan der evt. konstateres om det er tubuli-væv.

 5. 5. Vævsstykket overføres med pipette eller pincet til morteren sammen med ca. 50 µL MHM medie. Vævet mortes forsigtigt, men grundigt. (Når der ikke mortes, kan morteren stå i det tomme spidsglas).

 6. 6. En dråbe mikroskoperes på objektglas med dækglas over. Find evt. kanten med objektiv 10x, og led efter sædceller med objektiv 20x.

 7. 7. Når der er fundet sædceller (enten mobile eller immobile) overføres alt indholdet fra morteren til et spidsglas der er mærket med patientlabel (fra BÅDE vir og uxor). Efterskyl morteren med CSCM dyrkningsmedie et par gange, og overhæld med ca. 4-5 ml CSCM dyrkningsmedie. Glasset sættes i CO2 inkubator med lettet låg til aspirationsdagen.

 8. 8. Noter fundet på TESA-skema og dyrkningsskema.

 9. 9. Der noters i hvilken side testikelvævet er taget.

 10. 10. Svar lægges i Formatex.

 11. 11. Hvis der ikke ses sædceller i den første dråbe, kan det være nødvendigt at morte lidt mere og undersøge en eller flere dråber. Lægen informeres om at forberede ny biopsi.

 12. 12. Hvis der efter mikroskopi af et repræsentativt udsnit af prøven stadig ikke ses sædceller, skal der udtages ny biopsi.

 13. 13. Proceduren gentages for den næste biopsi.

 14. 14. Findes der stadig ingen sædceller, tager lægen stilling til, om der skal udtages endnu en biopsi eller om indgrebet afsluttes.

 15. 15. Hvis indgrebet afsluttes uden fund af sædceller skal parret tage stilling til donorbackup til næste aspiration.

 16. 16. Konklusionen noteres på TESA-skema og dyrkningsskema.

 17. 17. Resultatet lægges i Formatex.

 

På aspirationsdagen

Umiddelbart inden der udføres ICSI gøres TESA-prøven klar:

 1. 1. Supernatanten overføres til et nyt spidsglas mærket med patientlabel (fra BÅDE vir og uxor).

 2. 2. Glasset centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 3. 3. Supernatanten suges fra.

 4. 4. Pellet opslæmmes evt. i 1-2 dråber MHM medie og er herefter klar til ICSI efter TESA.

 5. 5. ”Oprens” og klargør prøve i Formatex.