Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Testikular spermaspiration (Til ICSI)

 

Formål

At sikre, at udførelse af testikular spermaspiration (TESA) sker ensrettet og korrekt i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter alle laboratorieopgaver inden for testikular spermaspiration (TESA).


Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.


Fremgangsmåde

Når patienten er på behandlerrummet, kontrolleres det at navn og personnummer på både uxor og vir stemmer overens med TESA-skema og dyrkningsskema.

Klargøring

 • • Stativ med 1 tomt Falconglas mærket med patientlabel (fra BÅDE vir og uxor) + Falkonglas med Gamete Buffer er klargjort og står i varmeskab. Et rundbundede reagensglas med fertiliseringsmedie er klargjort med uxor og virs patientlabel og står i inkubator.

 • • 2 petriskåle med patientlabel

 • • Morter

 • • Objektglas

 • • Dækglas

 • • Pipette 100-1000µL + spidser

 

Udtagning og behandling af testikelvæv

 1. 1. 0,5 ml Gamete Buffer afpipetteres i petriskål. Når patienten er klar, tager bioanalytikeren petriskål med på behandlerrummet

 2. 2. Efter udtagelse af testikelvævet lægges dette i mediet i petriskålen af lægen, og skålen bringes straks til laboratoriet

 3. 3. Hvis vævsstykket er blodigt, kan det evt. skylles i mediet i den anden petriskål

 4. 4. Under zoommikroskop kan der evt. konstateres om det er tubuli-væv

 5. 5. Vævsstykket overføres med pipette eller pincet til morteren sammen med ca. 50 µL Gamete Buffer. Vævet mortes forsigtigt, men grundigt. (Når der ikke mortes, kan morteren stå i det tomme Falconglas)

 6. 6. En dråbe mikroskoperes på objektglas med dækglas over. Find kanten af dråben med objektiv x10, og led efter sædceller med objektiv x20.

 7. 7. Når der er fundet sædceller (enten mobile eller immobile) overføres alt indholdet fra morteren til et Falconglas der er mærket med patientlabel (fra BÅDE vir og uxor). Efterskyl morteren med fertiliseringsmedie et par gange, og overhæld med ca. 8 ml fertlitseringsmedie. Glasset sættet i inkubator med lettet låg til aspirationsdagen.

 8. 8. Noter fundet på TESA-skema og dyrkningsskema

 9. 9. Der noters i hvilken side testikkelvævet er taget

 10. 10. Svar lægges i Formatex

 11. 11. Hvis der ikke ses sædceller i den første dråbe, kan det være nødvendigt at morte lidt mere, og undersøge en eller flere dråber. Lægen informeres om at forberede ny biopsi

 12. 12. Hvis der efter mikroskopi af en repræsentativt udsnit af prøven stadig ikke ses sædceller, skal der udtages ny biopsi.

 13. 13. Proceduren gentages for den næste biopsi

 14. 14. Findes der stadig ingen sædceller, tager lægen stilling til om der skal udtages endnu en biopsi, eller om indgrebet afsluttes

 15. 15. Hvis indgrebet afsluttes uden fund af sædceller skal parret tage stilling til donorbackup til næste aspiration.

 16. 16. Konklusionen noteres på TESA-skema og dyrkningsskema

 17. 17. Resultatet lægges i Formatex

 

På aspirationsdagen

Umiddelbart inden der udføres ICSI gøres TESA-prøven klar:

 1. 1. Supernantanten overføres til et nyt Falconglas mærket med patientlabel (fra BÅDE vir og uxor)

 2. 2. Glasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm

 3. 3. Supernantanten suges fra

 4. 4. Pellet opslemmes i 1-2 dråber fertiliseringsmedie, og er herefter klar til ICSI efter TESA

 5. 5. ”Oprens” og klargør prøve i Formatex