Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Testikular spermaspiration (PRØVE-TESA)

 

Formål

At sikre, at udførelse af prøve testikular spermaspiration (PRØVE-TESA) sker ensrettet og korrekt og i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter alle laboratorieopgaver inden for testikular spermaspiration (TESA).


Ansvar
Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmetode

 

Klargøring i sterilbænk L126:

 • • Stativ med 1 tomt Falconglas mærket med patientlabel + Falkonglas med Gamete Buffer er klargjort og står i varmeskab. Et rundbundede reagensglas med fertiliseringsmedie er klargjort og står i inkubator.

 • • 2 petriskåle med patientlabel

 • • Morter

 • • Objektglas

 • • Dækglas

 • • Pipette 100-1000 µL + tilhørende spidser

 

Udtagning og behandling af testikelvæv

 • • 0,5 ml Gamete Buffer afpipetteres i petriskål. Når patienten er klar, tager bioanalytikeren petriskål med på behandlerrummet

 • • Hvis der skal sendes væv til patologisk undersøgelse, lægges testikelvæv i petriskålens låg og deles med kanyle. Den del af der skal sendes tager sygeplejersken sig af og den anden halvdel lægges i dråben med Gamete Buffer og bringes til laboratoriet.

 • • Hvis der ikke skal sendes væv til patologisk undersøgelse lægges hele biopsien i dråbe med Gamete Buffer og skålen bringes straks til laboratoriet

 • • Hvis vævsstykket er blodigt, kan det evt. skylles i en anden dråbe med Gamete Buffer.

 • • Under zoommikroskop kan der evt. konstateres om det er tubuli-væv

 • • Vævsstykket overføres med pipette eller pincet til morteren sammen med ca. 50 µL Gamete Buffer. Vævet mortes forsigtigt, men grundigt. (Når der ikke mortes, kan morteren stå i det tomme Falconglas)

 • • En dråbe mikroskoperes på objektglas med dækglas over. Find kanten af objektglas med objektiv x10, og led efter sædceller med objektiv x20.

 

Resultat af mikroskopi:

Svaret afgives hurtigst muligt til lægen der selv vurderer den videre behandling afhængig af resultatet. Evt. tages en ny biopsi

 

Ses der immotile sædceller i præparatet:

 • • Alt indholdet fra morteren overføres til et Falconglas der er mærket med patientlabel (efterskyl morteren med fertiliseringsmedie et par gange), og overhældes med ca. 8 ml fertiliseringsmedie. Sættes i inkubator med lettet låg, til mikroskopi den efterfølgende dag. Svaret noteres på patientens "TESA-skema" og føres i Statistikmappen under "Testesbiopsi": Der noteres i hvilken side biopsien er taget.

 

Ses der motile sædceller i præparatet:

 • • Svaret noteres på patientens "TESA-skema" og føres i Statistikmappen under "Testesbiopsi". Der noteres i hvilken side biopsien er taget.

 • • Prøven kasseres.

 • • Svar lægges i Formatex og destruerer igen.

 

Ses der ingen sædceller i præparatet:

 • • Alt indhold overføres fra morteren til et Falconglas der er mærket med patientlabel (efterskyl morteren med fertiliseringsmedie et par gange), overhæld med ca. 5 ml fertiliseringsmedie. Falconglasset centrifugeres ved 2800 rpm i 10 min. Supernatanten suges fra, og pellet undersøges for sædceller under mikroskop ved at lægge en lille dråbe på et objektglas med dækglas over.

 • • Svaret noteres på patientens "TESA-skema" og føres i Statistikmappen under "Testesbiopsi". Der noteres i hvilken side biopsien er taget.

 • • Svar lægges i Formatex og destruerer igen.

 

Dagen efter (ved fund af immotile spermatozoer):

 • • Supernantanten overføres til et nyt Falconglas mærket med patientlabel

 • • Glasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm

 • • Supernantanten suges fra

 • • Pellet opslemmes i 1-2 dråber fertiliseringsmedie og mikroskoperes på objektglas med dækglas over. Der undersøges om der er motile spermatozoer.

 • • Svaret noteres på patientens "TESA-skema" og i Statistikmappen under "Testesbiopsi" Der noteres i hvilken side biopsien er taget.

 • • Svar lægges i Formatex og destruerer igen.