Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Testikular spermaspiration (PRØVE-TESA)

 

Formål

At sikre, at udførelse af testikular spermaspiration (TESA) sker ensrettet og korrekt og i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter alle laboratorieopgaver inden for testikular spermaspiration (TESA).


Ansvar
Den/de områdeansvarlige er ansvarlig(e) for, at medarbejderen informeres og undervises i procedurens indhold. Medarbejderen er herefter personligt ansvarlig for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmetode

 

Klargøring i sterilbænk L126:

 • • Stativ med 1 tomt Falconglas mærket med patientlabel (fra BÅDE vir og uxor) + Falkonglas med gamet buffer er klargjort og står i varmeskab. Et rundbundede reagensglas med fertiliseringsmedie er klargjort og står i inkubator.

 • • 2 petriskåle med patientlabel

 • • Morter

 • • Objektglas

 • • Pipette 100-1000 µL + tilhørende spidser

 

Udtagning og behandling af testikelvæv

 • • 0,5 ml vaskemedium afpipetteres i hver petriskål. Når patienten er klar, tager bioanalytikeren den ene petriskål med på behandlerrummet

 • • Efter udtagelse af testikelvævet lægges dette i mediet i petriskålen af lægen, og skålen bringes straks til laboratoriet

 • • Under mikroskop konstateres det, om det er tubuli-væv

 • • Hvis vævsstykket er blodigt, kan det evt. skylles i mediet i den anden petriskål

 • • Vævsstykket overføres med pipette eller pincet til morteren sammen med ca. 50 µL vaskemedium. Vævet mortres forsigtigt, men grundigt. (Når der ikke mortres, kan morteren stå i det tomme Falconglas)

 • • En dråbe af mediet overføres til et rent objektglas og undersøges under mikroskop. Find kanten af dråben med objektiv x10, og led efter sædceller med objektiv x20.

 

Resultat af mikroskopi:

(Svaret afgives hurtigst muligt til lægen der selv vurderer den videre behandling afhængig af resultatet)

 

Ses der immotile sædceller i præparatet:

 • • Alt indholdet fra morteren overføres til et Falconglas der er mærket med patientlabel (efterskyl morteren med fertiliseringsmedie et par gange), og overhældes med ca. 8 ml fertiliseringsmedie. Sættes i inkubator med lettet låg, til mikroskopi den efterfølgende dag. Svaret noteres på patientens "TESA-skema" og føres i Statistikmappen under "Testesbiopsi"

 

Ses der motile sædceller i præparatet:

 • • Svaret noteres på patientens "TESA-skema" og føres i Statistikmappen under "Testesbiopsi".

 • • Prøven kasseres.

 

Ses der ingen sædceller i præparatet:

 • • Alt indhold overføres fra morteren til et Falconglas der er mærket med patientlabel (efterskyl morteren med fertiliseringsmedie et par gange), overhæld med ca. 5 ml fertiliseringsmedie. Falconglasset centrifugeres ved 2800 rpm i 10 min. Supernatanten suges fra, og pellet undersøges for sædceller under mikroskop ved at lægge en lille dråbe på et objektglas. Svaret noteres på patientens "TESA-skema" og føres i Statistikmappen under "Testesbiopsi".

 • • evt. tages en ny prøve – den videre procedure konfereres med lægen

 

Dagen efter (ved fund af immotile spermatozoer):

 • • Supernantanten overføres til et nyt Falconglas mærket med patientlabel

 • • Glasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm

 • • Supernantanten suges fra

 • • Pellet opslemmes i 1-2 dråber fertiliseringsmedie

 • • Kontroller under mikroskop om der er sædceller. Benyt evt. ICSI-mikroskopet

 • • Svaret noteres på patientens "TESA-skema" og føres i Statistikmappen under "Testesbiopsi"