Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Testikulær sperm aspiration (Prøve TESA)

 

Formål

At sikre at udførelse af prøve testikulær sperm aspiration (Prøve TESA) sker ensrettet og korrekt og i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter alle laboratorieopgaver inden for testikulær sperm aspiration (TESA).


Ansvar
Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmetode

Når patienten er på behandlerrummet, kontrolleres det, at navn og CPR-nummer på patienten stemmer overens med TESA-skemaet.

 

Klargøring

 • • Stativ med 1 tomt spidsglas mærket med patientlabel + 1 spidsglas med MHM medie er klargjort og står ved stuetemperatur. Et rundbundet reagensglas med CSCM dyrkningsmedie er klargjort og står i CO2 inkubator.

 • • 1 petriskåle med patientlabel pr. forventet biopsi og afmærket med ”højre” eller ”venstre”

 • • Morter.

 • • Objektglas.

 • • Dækglas.

 • • Pipette 100-1000 µL + tilhørende spidser.

 

Udtagning og behandling af testikelvæv

 1. 1. Der afpipetteres 1 – 4 dråber MHM medie i en petriskål – maksimalt 0,5 ml pr. dråbe.

 2. 2. Når patienten er klar, tager bioanalytikeren petriskålen med på behandlerrummet.

 3. 3. Det anbefales at arbejde med handsker inde på behandlerrummet, for at beskytte hænderne mod forurening med organisk materiale.

 1. 4. Hvis der skal sendes væv til patologisk undersøgelse, lægges testikelvæv i petriskålens låg og deles med kanyle. Den del der skal sendes tager sygeplejersken sig af og den anden halvdel lægges i dråben med MHM medie og bringes til laboratoriet.

 2. 5. Hvis der ikke skal sendes væv til patologisk undersøgelse lægges hele biopsien i dråben med MHM medie og skålen bringes straks til laboratoriet.

 3. 6. Hvis vævsstykket er blodigt, kan det evt. skylles i en anden dråbe med MHM medie.

OBS: vævet kan potentielt klæbe til indersiden af pipettespidsen.

 1. 7. Under zoommikroskop kan der evt. konstateres om det er tubuli-væv.

 2. 8. Vævsstykket overføres med pipette eller pincet til morteren sammen med ca. 50 µL MHM medie. Vævet mortes forsigtigt, men grundigt. (Når der ikke mortes, kan morteren stå i det tomme spidsglas).

 3. 9. En dråbe mikroskoperes på objektglas med dækglas over. Find evt. kanten af objektglas med objektiv 10x, og led efter sædceller med objektiv 20x.

 

Resultat af mikroskopi:

Svaret afgives hurtigst muligt til lægen der selv vurderer den videre behandling afhængig af resultatet. Evt. tages en ny biopsi.

 

Ses der motile sædceller i præparatet:

 1. 10. Svaret noteres på patientens "TESA-skema".

 1. 11. Prøven kasseres.

 2. 12. Svar lægges i Formatex og destrueres igen.

 3. 13. TESA-skemaet afleveres til lægen.

 

Ses der ingen sædceller i præparatet:

 1. 14. Alt indhold undersøges for sædceller under mikroskop ved at lægge en lille dråbe på et objektglas med dækglas over.

 1. 15. Svaret noteres på patientens "TESA-skema".

 2. 16. Svar lægges i Formatex og destrueres igen.

 3. 17. TESA-skemaet afleveres til lægen.

 

Ses der immotile sædceller i præparatet:

 1. 18. Alt indholdet fra morteren overføres til et spidsglas der er mærket med patientlabel (efterskyl morteren med CSCM dyrkningsmedie et par gange), og overhældes med ca. 4-5 ml CSCM dyrkningsmedie. Sættes i inkubator med lettet låg, til mikroskopi den efterfølgende dag. Svaret noteres på patientens "TESA-skema".

 

Dagen efter (ved fund af immotile spermatozoer):

 1. 19. Supernatanten overføres til et nyt spidsglas mærket med patientlabel.

 1. 20. Glasset centrifugeres 7 minutter ved 1316 rpm (300 G).

 2. 21. Supernatanten suges fra.

 3. 22. Pellet opslæmmes i 1-2 dråber MHM medie og mikroskoperes på objektglas med dækglas over. Der undersøges om der er motile spermatozoer.

 4. 23. Svaret noteres på patientens "TESA-skema".

 5. 24. Svar lægges i Formatex og destrueres igen.

 6. 25. TESA-skemaet afleveres til lægen.