Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Testikular spermaspiration (PRØVE-TESA)

 

Formål

At sikre, at udførelse af prøve testikular spermaspiration (PRØVE-TESA) sker ensrettet og korrekt og i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborguniversitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter alle laboratorieopgaver inden for testikular spermaspiration (TESA).


Ansvar
Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmetode

 

Klargøring i sterilbænk L126:

 1. 1. Stativ med 1 tomt Falconglas mærket med patientlabel + Falconglas med Gamete Buffer er klargjort og står i varmeskab. Et rundbundede reagensglas med fertiliseringsmedie er klargjort og står i inkubator.

 2. 2. 2 petriskåle med patientlabel

 3. 3. Morter

 4. 4. Objektglas

 5. 5. Dækglas

 6. 6. Pipette 100-1000 µL + tilhørende spidser

 

Udtagning og behandling af testikelvæv

 1. 7. 0,5 ml Gamete Buffer afpipetteres i petriskål. Når patienten er klar, tager bioanalytikeren petriskål med på behandlerrummet

 1. 8. Hvis der skal sendes væv til patologisk undersøgelse, lægges testikelvæv i petriskålens låg og deles med kanyle. Den del af der skal sendes tager sygeplejersken sig af og den anden halvdel lægges i dråben med Gamete Buffer og bringes til laboratoriet.

 2. 9. Hvis der ikke skal sendes væv til patologisk undersøgelse lægges hele biopsien i dråbe med Gamete Buffer og skålen bringes straks til laboratoriet

 3. 10. Hvis vævsstykket er blodigt, kan det evt. skylles i en anden dråbe med Gamete Buffer.

 4. 11. Under zoommikroskop kan der evt. konstateres om det er tubuli-væv

 5. 12. Vævsstykket overføres med pipette eller pincet til morteren sammen med ca. 50 µL Gamete Buffer. Vævet mortes forsigtigt, men grundigt. (Når der ikke mortes, kan morteren stå i det tomme Falconglas)

 6. 13. En dråbe mikroskoperes på objektglas med dækglas over. Find kanten af objektglas med objektiv x10, og led efter sædceller med objektiv x20.

 

Resultat af mikroskopi:

Svaret afgives hurtigst muligt til lægen der selv vurderer den videre behandling afhængig af resultatet. Evt. tages en ny biopsi

 

Ses der immotile sædceller i præparatet:

 1. 14. Alt indholdet fra morteren overføres til et Falconglas der er mærket med patientlabel (efterskyl morteren med fertiliseringsmedie et par gange), og overhældes med ca. 8 ml fertiliseringsmedie. Sættes i inkubator med lettet låg, til mikroskopi den efterfølgende dag. Svaret noteres på patientens "TESA-skema"

 

Ses der motile sædceller i præparatet:

 1. 15. Svaret noteres på patientens "TESA-skema"

 1. 16. Prøven kasseres.

 2. 17. Svar lægges i Formatex og destruerer igen.

 

Ses der ingen sædceller i præparatet:

 1. 18. Alt indhold undersøges for sædceller under mikroskop ved at lægge en lille dråbe på et objektglas med dækglas over

 1. 19. Svaret noteres på patientens "TESA-skema"

 2. 20. Svar lægges i Formatex og destruerer igen

 

Dagen efter (ved fund af immotile spermatozoer):

 1. 21. Supernantanten overføres til et nyt Falconglas mærket med patientlabel

 1. 22. Glasset centrifugeres 10 minutter ved 2800 rpm

 2. 23. Supernantanten suges fra

 3. 24. Pellet opslemmes i 1-2 dråber fertiliseringsmedie og mikroskoperes på objektglas med dækglas over. Der undersøges om der er motile spermatozoer.

 4. 25. Svaret noteres på patientens "TESA-skema"

 5. 26. Svar lægges i Formatex og destruerer igen.