Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Submental intubation

Beskrivelse

Baggrund:

Ansigtsfraktur kombineret med basis kraniefraktur eller næsefraktur udgør en vanskelig kirurgisk og anæstesiologisk problemstilling, da nasoendotrakel intubation er kontraindiceret og oral intubation er uhensigtsmæssig for den peroperative intermaksillære fiksation af kæberne. Denne patientgruppe er ofte blevet trakeostomeret i forbindelse med behandlingen af ansigtsfrakturerne, selvom der ikke har været behov for efterfølgende respiratorbehandling. Trakeostomi er generelt en sikker procedure, men er tidskrævende og forbundet med en række komplikationer. I de patienttilfælde, hvor der ikke er behov for efterfølgende langvarig respirationsbehandling, ville et alternativt til trakestomi være hensigtsmæssig for at nedsætte operationstiden og morbiditeten. Submental intubation er en hurtig og sikker procedure som kan anvendes som et alternativ til trakeostomi hos udvalgte patienter med ansigtsfraktur, hvor nasoendotrakeal intubation ikke er muligt.

Indikation:

  • • Ansigtsfraktur, hvor nasoendotrakeal tube ikke kan anlægges pga. basis kraniefraktur, udtalt nasalstenose, eller behandlingskrævende fraktur af næsepyramiden.

Kontraindikation:

  • • Langvarigt behov for postoperativ respiratorbehandling.

  • • Multitraumatiserede patient.

  • • Omfattende skader på mundbunden.

 

Målgruppe – modtagelse

Anæstesipersonale, sygeplejersker og tandlæger.

Formål

At sikre god og tryg behandling for patienter, der ikke har behov for langvarig respirationsbehandling, hvor nasal intubation er kontraindiceret og oral intubation er kontraindiceret.

Problemstilling

 

Metode

Patienten intuberes oralt efter sædvanlig procedure med en fleksibel forstærket endotrakeal tube med aftageligt mellemstykke. Der foretages halspakning og huden afvaskes submentalt med chlorhexidin 1,0%. Der injiceres lokal anæstesi med vasokonstriktor submentalt i huden svarende til den planlagte incision. Medialt for basis mandibulae omkring 1. molar lægges en 2 cm kutan incision. Med stumpt dissektion åbnes lateralt for den anterior del af m. digastricus, igennem platysma og m. mylohyoideus til mundslimhinden. Det er vigtigt at holde tæt kontakt med indersiden af mandiblen for at undgå n. lingualis og gl. sublingualis. Dissektionssaksen presses mod mundslimhinden og der lægges en 2 cm intraoral incision, parallelt med indersiden af underkæben i mundbunden. Der føres en pean igennem den kutane åbning til mundbunden, som kan føre tuben submentalt.

Patienten ventileres med 100% ilt i tre minutter. Tuben afkobles fra respiratoren, og mellemstykket på den distale ende fjernes. Cuffballonen på tuben føres først igennem mundslimhinden og ud submentalt vha. peanen. Herefter føres den distale ende af tuben ud vha. samme metode. Det er vigtigt at tuben holdes fikseret under proceduren, således den ikke displaceres ud af trachea. Mellemstykket monteres igen og tuben kobles til respiration. Korrekt placering sikres ved stetoskopi af begge lunger. Tuben suturers og fæstnes til huden under operationen.

Efter operationens afslutning og inden patienten vækkes afkobles tuben fra respiratoren og føres igennem mundslimhinden ud oralt. Herefter tilkobles tuben respiratoren og huden submentalt suturers før halspakningen fjernes. Det er ikke nødvendigt og lægge sutur intraoralt.

 

Referencer

  1. 1. De Leyn P, Bedert L, Delcroix M, Depuydt P, Lauwers G, Sokolov Y, Van Meerhaeghe A, Van Schil P; Belgian Association of Pneumology and Belgian Association of Cardiothoracic Surgery. Tracheotomy: clinical review and guidelines. Eur J Cardiothorac Surg 2007;32:412-21.

  2. 2.  Dulguerov P, Gysin C, Perneger TV, Chevrolet JC. Percutaneous or surgical tracheostomy: a meta-analysis. Crit Care Med 1999;27:1617-25.

  3. 3. Eisemann B, Eisemann M, Rizvi M, Urata MM, Lypka MA. Defining the role for submental intubation. J Clin Anesth 2014;26:238-42.

  4. 4. de Toledo GL, Bueno SC, Mesquita RA, Amaral MB. Complications from submental endotracheal intubation: a prospective study and literature review. Dent Traumatol 2013; 29:197-202.

  5. 5. Jundt JS, Cattano D, Hagberg CA, Wilson JW. Submental intubation: a literature review. Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41:46-54.