Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang ved anlæggelse, fjernelse og skift af ernæringssonde

hos patienter med hoved- halscancer

 

Beskrivelse

Beslutning om ernæringssonde stilles på MDT-konference, ved visitation, ved forundersøgelse eller i strålebehandlingsforløbet. Anlæggelse af ernæringssonde bør altid være et elektivt indgreb og det bør undgås, at patienten først får lagt NG-sonde, hvis det kan forudses, at der senere skal lægges PEG-sonde.

Indikationerne er vejledende, da det afhænger af patientens almentilstand, vægttab, præmorbide BMI, feltstørrelse, lokalisation, dosis, fraktionering, hvor langt patienten er i stråleforløbet og vurdering af patientens evne til at indtage peroral ernæring samt patientens præference.

Det skal tilstræbes, at behov for sondeanlæggelse identificeres inden patientens almentilstand påvirkes væsentligt af vægttab.

Se Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

og ernæringsscreeningsredskabet i Clinical Suite for at vurdere, om patienten er i ernæringsrisiko.

 

Indikation for anlæggelse af PEG-sonde

 • • Patienter med cavum oris cancer til strålebehandling, dog fraset små cancere, der er opereret og hvor alene T-site bestråles. Skal bestilles i forbindelse med visitationen.

 • • Patienter til accelereret, hyperfraktioneret strålebehandling 76 Gy/56 fraktioner. Skal bestilles i forbindelse med visitationen.

 • • Patienter med vægttab på 5-10 % (afhængigt af BMI) før behandlingsstart. Patienter med meget lavt BMI bør ved nyligt vægttab uanset vægttabets størrelse have lagt ernæringssonde snarest. Skal bestilles i forbindelse med visitationen.

 

Indikation for anlæggelse af PEG- eller NG-sonde

 • • Patienter med meget lavt BMI, der taber sig, uanset vægttabets størrelse og patienter uanset BMI, der taber sig 5 % eller mere i løbet af en uge. Patienter med lavt BMI, der taber sig 5 % eller mere og patienter med normalt/højt BMI, der taber sig mere end 10 % under strålebehandling skal henvises til PEG-sonde, hvis det er tidligt (første halvdel) i forløbet ellers til NG-sonde.

 • • Patienter, der indtager 50 % eller mindre af det vurderede behov i løbet af en uge.

 

PEG-sonde – henvisning og forløb

 • • Onkologisk læge dikterer udfyldelsen af ”præskema” ved den kontakt, hvor det besluttes, at der bør anlægges PEG-sonde. Patienten informeres om indgrebet og giver samtykker til henvisning.

 • • Præskemaet, der skal udfyldes, findes her PEG-sonde

 • • Onkologisk Afdeling bestiller følgende blodprøver: Hæmoglobin, trombocytter, natrium, kalium, kreatinin, albumin, fosfat, magnesium og INR (blodprøveprofil: PEG-sonde).

 • • Højde og vægt dokumenteres i Clinical Suite.

 • • Onkologisk sekretær sender standardhenvisning via Web-PAS til det hospital nærmest patientens bopælskommune. Patienter i Aalborg Kommune sendes som udgangspunkt altid til Hobro. Præskemaet faxes samtidig til valgte hospital.

 

Hobro - Kirurgisk Dagafsnit, fax 97 65 26 24

Aalborg - Mave-tarmkirurgisk Afdeling, fax 97 66 12 23

Hjørring - Kirurgisk Ambulatorium, fax 97 64 15 62

Thisted - Dagkirurgisk Afsnit, fax 97 65 06 51

 

Oversigt over regionens kommuner/hospitalstilknytning findes og ses nedenfor.

 

Optageområder i Region Nordjylland 

 

Region Thy-Mors

Region Aalborg

Region Hobro

Region Hjørring

7700

Thisted

9000

Aalborg

9500

Hobro

9300

Sæby

7730

Hanstholm

9200

Aalborg SV

9510

Arden

9320

Hjallerup

7741

Frøstrup

9210

Aalborg SØ

9520

Skørping

9352

Dybvad

7742

Vesløs

9220

Aalborg ØST

9530

Støvring

9440

Aabybro

7752

Snedsted

9230

Svenstrup J

9541

Suldrup

9480

Løkken

7755

Bedsted Thy

9240

Nibe

9550

Mariager

9490

Pandrup

7760

Hurup Thy

9260

Gistrup

9560

Hadsund

9492

Blokhus

7770

Vestervig

9270

Klarup

9574

Bælum

9493

Saltum

7900

Nykøbing M

9280

Storvorde

9575

Terndrup

9700

Brønderslev

7950

Erslev

9293

Kongerslev

9600

Aars

9740

Jerslev J

7960

Karby

9310

Vodskov

9610

Nørager

9750

Østervrå

7970

Redsted M

9362

Gandrup

9620

Aalestrup

9760

Vrå

7980

Vils

9370

Hals

9631

Gedsted

9800

Hjørring

7990

Øster Assels

9380

Vestbjerg

9632

Møldrup

9830

Tårs

9460

Brovst

9381

Sulsted

9640

Farsø

9850

Hirtshals

9690

Fjerritslev

9382

Tylstrup

9670

Løgstør

9870

Sindal

 

 

9400

Nørresundby

9681

Ranum

9881

Bindslev

 

 

9430

Vadum

 

 

9900

Frederikshavn

 

 

 

 

 

 

9940

Læsø

 

 

 

 

 

 

9970

Strandby

 

 

 

 

 

 

9981

Jerup

 

 

 

 

 

 

9982

Ålbæk

 

 

 

 

 

 

9990

Skagen

 

 

 

 

 

 

9330

Dronninglund

 

 

 

 

 

 

9340

Asaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Visitation Kirurgisk Dagafsnit Hobro/Mave-tarmkirurgisk Afdeling Aalborg

Henvisningen og ”præskema” sendes som udgangspunk til Hobro, hvor ledende overlæge afklarer, om indgrebet kan foregå i Hobro.

Hvis informationer på præskema giver anledning til, at anlæggelsen af PEG-sonden ikke kan foregå i Hobro, arrangerer visitation i Hobro omvisitation til operationsgangen i Aalborg.

PEG-sonde anlægges 1-3 hverdage efter henvisningen er modtaget i Hobro.

 

 • • Visitation Kirurgisk Ambulatorium Hjørring

PEG-sonden anlægges 1-3 hverdage efter henvisning er modtaget i Hjørring.

 

 • • Visitation Dagkirurgisk Afsnit Thisted

PEG-sonden anlægges 1-3 hverdage efter henvisning er modtaget i Thisted.

 

Vigtigt at der i henvisningen informeres om daglige strålebehandlingstider således, at patienten kan følge sin daglige strålebehandling i Aalborg.

 

Anlæggende afdeling kontakter visitationen i Stråleterapien, Onkologisk Afdeling på tlf. 97 66 15 44 med tidspunkt for anlæggelse og mødested.

 

Hos patienter, som skal have anlagt PEG-sonde mens de er i strålebehandlingsforløb, videregiver stråleterapiens visitation tiden for anlæggelsen og mødested til stråleterapeuten ved den accelerator, hvor patienten er i strålebehandling.

 

Stråleterapeuten skal tjekke følgende:

 • Er der bestilt Labka-profil ”PEG-sonde” (må max være 14 dage gamle)?

 • Patienten i AK behandling, er der lagt plan for evt. pause/bridging?

 • Transport til og fra anlæggelsen bestilt?

 • Vurdere om patienten selv kan skylle sonden igennem, eller om vi på forhånd skal bestille hjemmesygeplejerske?

 • Notere på ”datoark” de første 5 dage efter anlæggelse: ”Obs. PEG stoma” jævnfør instruks for hudpleje.

 • Notere på ”datoark” 13 dage efter anlæggelsen: ”Spørge om patienten er blevet kontaktet af hjemmesygeplejerske med henblik på oplæring i motionering af sonde”.

Hvis nej:

  • vurdere om patienten selv kan kontakte hjemmesygeplejerske mhp. at aftale oplæring i motionering (forudsætter at der er sendt E-brev til hjemmesygeplejerske ved anlæggelsen)

  • sende E-brev til hjemmesygeplejerske mhp. oplæring

  • aftale at Stråleterapien oplærer patienten i motionering

 

Patienten møder fastende til planlagt PEG-sondeanlæggelse som dagkirurgisk patient i dagkirurgisk afdeling på aftalte hospital, hvor der samme dag foretages narkosetilsyn.

 

Den initiale oplæring i pleje af sonde foregår på dagkirurgisk afdeling, hvor sonden anlægges, da der kan forekomme andre specielle PEG sonder, hvor producentens vejledning skal følges i forhold til anvendelse, pleje og vedligeholdelse.

 

Herefter hjemsendes patienten til videre behandling i onkologisk regi og ved behov gives yderligere oplæring i pleje af sonde.

 

Som udgangspunkt oplærer Stråleterapien patienten i forhold til indgift af sondeernæring. Såfremt det vurderes, at patienten har behov for ekstra vejledning i læringsperioden henvender Stråleterapien sig til Sengeafsnit D3 mhp. indlæggelse.

 

Evt. sondeproblemer varetages i Mave- tarmkirurgisk Ambulatorium i Aalborg eller på lokalt hospital, hvor PEG sonden er anlagt.

 

PEG-sonde – fjernelse og skift

 • • Fjernelse og skift af PEG-sonde varetages på lokalt hospital hvor sonden er anlagt. Der sendes henvisning til mave- tarmkirurgisk speciale over Web-PAS. Henvisning kan sendes af læge på Onkologisk Afdeling, egen læge eller - hvis patienten kontakter Onkologisk Afdeling per telefon - af sygeplejerske eller forløbskoordinator.

 • • PEG-sonden kan fjernes, når patienten er i stand til at indtage fuldgyldige ernæringsdrikke

og sufficient væske til at kunne vedligeholde BMI 20-24 eller habituel vægt.

 

Nasogastrisk sonde

 • • Onkologisk læge skriver intern henvisning til ØNH-Afdelingen efter patienten er informeret om og har givet samtykke til sondeanlæggelse.

 • • Der skal ikke tages blodprøver eller udfyldes skema forud for anlæggelsen.

 • • Sygeplejerske, der deltager i samtalen, hvor beslutning om nasogastrisksonde er taget, overgiver ”sagen” til Stråleterapiens bookingsygeplejerske, der aftaler tid til oplæring af patienten med Sengeafsnit D3 (lok. 61466).

 • • Stråleterapiens bookingsygeplejerske kontakter derefter ØNH-Afdelingens koordinator (lok. 62712) mhp. tidspunkt for anlæggelsen af nasogastrisksonde.

 • • Hvis patienten er indlagt, kontakter sygeplejerske på sengeafdelingen ØNH-Afdelingens koordinator og aftaler tidspunktet.

 • • Oplæring i anvendelse af sonden foregår i Onkologisk Sengeafsnit.

 

Definition af begreber

NG-sonde = nasogastrisk sonde

PEG-sonde = percutan endoskopisk ernæringssonde

MDT-konference = Multidisiplinærteam konference

 

Målgruppe modtagelse

Patienten med hoved-hals cancer.

 

Formål

Formålet med denne instruks er, at alle relevante personaler kender praksis i forhold til anlæggelse, fjernelse, henvisning og patientforløb for patienter med hoved- halscancer i strålebehandlingsforløb, som skal have anlagt/fjernet PEG-sonde eller nasogastrisk sonde.