Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Daglig rengøring af laboratoriet

Formål

At sikre, at effektiv rengøring i laboratoriet sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed
Intet særskilt at bemærke.

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis

 


Apparatur, utensilier og reagenser

Utensilier

Reagenser

Papirservietter eller lignende

Regøringsservietter med detergent

Linsepapir

Kleenex

7X detergentopløsning 1-2%

Sterilt vand

 

 Fremgangsmåde

Rengøring

ESCO ART Workstation og Sterilbænk L 24 K-system:

Arbejdsflade aftørres med sterilt vand efter hver gamet/embryo/blastocyst handlingsprocedure. Ved arbejdsdagens afslutning aftørres hele bænken med 7x og sterilt vand eller med rengøringsservietter med detergent. Alkohol må ikke anvendes.

Varme blokke:

Varmeblokkene skylles af i vandefter brug.

Makler kammer:

Efter brug skylles makler kammeret af i almindeligt vand og herefter med sterilt vand. Aftørres med linsepapir / kleenex og ligges i det dertil beregnet lille varmeskab.

Sædbord:

Ved arbejdsdagens afslutning aftørres bordpladen med 7X detergentopløsning og derefter med sterilt vand eller med rengøringsservietter med detergent.

Trådstativer og bakker:

Skylles af i vand efter brug.

Finnpipetter:

Finnpipetterne aftørres med 7X detergentopløsning og derefter med sterilt vand eller med rengøringsservietter med detergent ved arbejdsdagens afslutning.

Galaxy R Micro CO2 inkubator og bordinkubatore:

Inkubatoren aftørres med sterilt vand, eller med 7X detergentopløsning og derefter med sterilt vand eller med rengøringsservietter med detergent efter behov.

Mikroskoper:

Krydsbordet og mikroskopets øvrige flader tørres af 7X detergentopløsning og derefter med sterilt vand, eller med rengøringsservietter med detergent ved arbejdsdagens afslutning.