Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Daglig rengøring af laboratoriet

Formål

At sikre, at effektiv rengøring i laboratoriet sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse


Baggrund, anvendelse og gyldighed
Intet særskilt at bemærke.

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 


Apparatur, utensilier og reagenser

 

Utensilier

Reagenser

Papirservietter eller lignende

Rengøringsservietter med detergent

Linsepapir

Kleenex

7X detergentopløsning 1-2%

Sterilt vand

 

 

 

Fremgangsmåde

ESCO ART Workstation og Sterilbænk L24 K-system

Arbejdsflade aftørres med sterilt vand efter hver gamet/embryo/blastocyst handlingsprocedure. Ved arbejdsdagens afslutning aftørres hele bænken med 7x og sterilt vand eller med rengøringsservietter med detergent. Alkohol må ikke anvendes.

Varme blokke

Varmeblokkene skylles af i vand efter brug.

Makler kammer

Efter brug skylles Makler kammeret af i almindeligt vand og herefter med sterilt vand. Aftørres med linsepapir/kleenex og lægges i varmeskab på sædbordet.

Sædbord

Ved arbejdsdagens afslutning aftørres bordpladen med 7X detergentopløsning og derefter med sterilt vand eller med rengøringsservietter med detergent.

Trådstativer og bakker

Skylles af i vand efter brug.

Finnpipetter

Finnpipetterne aftørres med 7X detergentopløsning og derefter med sterilt vand eller med rengøringsservietter med detergent ved arbejdsdagens afslutning.

Miri bordinkubator

Inkubatoren aftørres med sterilt vand, eller med 7X detergentopløsning og derefter med sterilt vand eller med rengøringsservietter med detergent efter behov.

Mikroskoper

Krydsbordet og mikroskopets øvrige flader tørres af 7X detergentopløsning og derefter med sterilt vand, eller med rengøringsservietter med detergent ved arbejdsdagens afslutning.