Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange, opgaver og handlinger i Barselafsnit 105.

Beskrivelse

Modtagelse af patient på Barselsafsnit 105:

 

Forberedelse: Patienten er forberedt til indlæggelse på Barselsafsnit 105 enten via jordmoderkonsultationen eller fødestuen.

 

Overlevering: Der er telefonisk overlevering fra jordmoder, der informerer omkring fødselsforløbet, herunder relevant information for det videre barselforløb – såsom; fødslens varighed, indgreb, komplikationer, grønt fostervand, blødning eller påvirket barn samt evt. ordinationer, der er knyttet op på indikationen for indlæggelse.

Desuden, at Mor og barn har armbånd på + 1 ark labels medsendes (Label m. stregkode)

 

Registrering:

 

 

Modtagelse:

I forbindelse med modtagelse af parret på stuen byder man velkommen på afsnittet og ønsker tillykke.

 

Identificerer mor og barn via armbånd og medbragte journaler.

 

Herefter udleveres kontaktpersonkort, og relevante pjecer: ”Velkommen til Afsnit 105”., ”Vuggedød” og ”I form efter fødslen”.

 

Parrets telefonnumre noteres.

 

Spørge til allergi/cave både hos mor og far/partner med henblik på medicinadministration og i tilfælde af behov for modermælkserstatning.

 

Informere om tjekliste, der er opstartet på Fødegangen, og om afslutning hos jordmoder i forbindelse med PKU, hørescreening samt opfølgende og afsluttende samtale.

 

Der foretages forventningsafstemning og information i henhold til rammerne, herunder;

 • • informere om at kalde personalet via klokkesnor og at personalet er opsøgende ud fra mål og aftaler.

 • • Informere om fri besøgstid samt afsnittets anbefalinger i forhold til. Desuden, at børn med smitsomme sygdomme ikke må komme på besøg.

 • • Informere om startpakken og forventningen om, at parret selv har tøj, toiletartikler supplerende vådservietter og bleer med.

 • • Sengetøj, bind og håndklæder findes på Barselsafsnit 105.

 • • Informere om tilbud om mad og drikke og at medindlagt far/partner sørger for servering. Desuden vigtigheden af at holde kl.slet for spisetiderne.

 • • Spørge om speciel kost, f.eks. glutenallergi eller vegetarkost.

 • • Vise patient og far/partner rundt på afsnittet, afhængig af mors mobilitet og overskud.

 • • Vises tilrette på toilettet og informeres om vigtigheden af observation af vandladning og blødning.

 

 

 

 

Ophold på Barselafsnit 105

 

Forventningssamtalen: Informere om indlæggelsessamtale inden for første døgn, hvor der foretages forventningsafstemning og planlægning af forløbet ud fra patientens/forældrenes ønsker og helhedssituationen. Der informeres endvidere om evt. overflytning til Familieafsnittet, når situationen tillader dette.

Samtalen bruges endvidere til dataindsamling mhp planlægning af plejeforløb.

Information omkring behovstuegang ud fra patientens ønsker og situation samt personalets vurdering.

Her tages stilling til evt. behandling, overflyttelse til Familieafsnit eller udskrivelse.

 

 

Hvordan bruger vi vores tid hos patienten:

Vejledning, information og observation ift. generelle barselforløb:

Mor:

 • • Puerperium: hygiejne, blødning, smerter, cikatrise, bristninger, vandladning, afføring, kost, vitaminer, bækkenbundstræning søvn og samliv efter fødsel. Desuden daglig TOKS scoring og evt. tryksårsscreening.

 • • Amning: Ammevejledning og støtte til at etablere amning ud fra Klinik Kvinde-Barns instruks - Ammeinstruks for Sygehus Vendsyssel

 

Barnet

 • • Hudfarve og hudtemperatur, muskeltonus, respiration, gylp af fostervand, vandladning, mekonium og observationer ift. afføring, sutteteknik og signaler – se; Ammeinstruks for Sygehus Vendsyssel

 

 

Information om brug af tjekliste:

 • • Forældre; vejledes til, ved personalets besøg på stuen, at være opsøgende ift. punkter på tjeklisten samt samarbejde med personalet om afkrydsning.

 • • Personale; afkrydse punkter i samarbejde med forældrene ifm. vejledningssituationen og besøg på stuen.

 

 

Vejledning, information og observation ift. specifikke problemstillinger hos mor:

 • • I forbindelse med blødning under og efter fødslen.

 • • Sectio enten planlagt eller akut.

 • • Præeklamsi.

 • • Infektion, herunder temperaturforhøjelse under fødslen og GBS.

 • • Ruptur i forbindelse med fødslen.

 • • Kroniske sygdomme/handicap.

 • • Gestationel diabetes.

 • • Sårbare mødre.

 • • Kultur/sprogbarrierer hos mødre, der ikke taler dansk eller engelsk og ikke har familie medindlagt, der kan tolke.

 • • Børn på neonatalafsnit.

 

(Med tiden, bliver ovenstående aktive links til instrukser med arbejdsgange og handlevejledninger)

 

Vejledning, information og observation ift. specifikke problemstillinger hos barnet.

 • • Præmatur/dysmatur.

 • • Small for date.

 • • Gestationel Diabetes, herunder blodsukkermåling.

 • • Obs infektion, herunder GBS.

 • • Icterus.

 • • Observationer pga. mors indtagelse af medicin, herunder ex. antidepressiva og antieptileptika.

 • • Observation og blodprøvetagning 5. dag hos barn af mødre med stofskiftelidelser.

 

(Med tiden, bliver ovenstående aktive links til instrukser med arbejdsgange og handlevejledninger)

 

 

Udskrivelse/ overflytning til Familieafsnit.

I forbindelse med udskrivelse eller overflytning til Familieafsnit informeres om hørescreening og PKU hos jordmoder på det udleverede tidspunkt mellem 48 og 72 timer. Desuden informeres om opsamling og afrunding af den udleverede tjekliste hos jordmoder (Den afsluttende jordemoderkonsultation)

Information knyttet til indlæggelsesårsagen gives af personale f.eks. agraffjernelse hos egen læge, kontrol af blodtryk og blodprøver og regulering af medicin efter udskrivelse.

 

Ved udskrivelse til hjemmet informeres parret om at afmontere sengelinned og placerer dette på sengene.

 

Ved udskrivelse før PKU og hørescreening har vi ansvaret for en kort ajourføring af tjeklisten, samt informere om muligheden for kontakt til os på telefon nr. 9764 0667, indtil opsamlende og afslutningssamtale hos jordmoder.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker, SSA, SSH, Jordemødre

Formål

At have vejledninger til arbejdsgange, opgaver og handlinger i Barselafsnit 105