Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for indlagte voksne patienter i Ortopædkirurgisk Afsnit O2

 

 

Beskrivelse

Ernæringsinstruks for indlagte voksne patienter i Ortopædkirurgisk Afsnit

 

Målgruppe – modtagelse

Indlagte voksne patienter = fra 16 år
 

Formål

Sikre alle ortopædkirurgiske patienter sufficient ernæring i hele indlæggelsesforløbet.

 

Ansvarsfordeling (signaturforklaring)

L = lægegruppen; P = plejegruppen; N = nattevagter

 

Ernæringsscreening

Alle patienter skal ernæringsscreenes indenfor de første 24 timer af modtagende sygeplejerske (P).
Patienter som er undtaget screening;

https://pri.rn.dk/Sider/12892.aspx

 

Stress-metabolisme ved ortopædkirurgiske patienter

 • • Grad 1: Oppegående patienter, lette håndkirurgiske indgreb

 • • Grad 2: Større kirurgiske indgreb, her ligger de fleste patienter

 • • Grad 3: Intensive patienter. Ikke aktuelt i afsnit O.

 

Præoperativ ernæringsplan

80 % af patienterne opereres akut, derfor ikke aktuelt med ambulant ernæringstiltag før indlæggelsen.

Ved længere udsættelse af operation laves kostvejledning + udlevering af recept på ernæringsdrikke ved risiko patienter (P)

 

 

 

 

Ortopædkirurgisk sengeafsnit

 • • Sen aften før operationen tilbydes protein og energiholdig natmad inkl. Ernæringsdrik (P)

 • • Gældende fasteregler overholdes https://pri.rn.dk/Sider/11828.aspx

 • • Ved normal faste: 2 timer før operationen tilbydes patienten 400 ml saft opblandet med maltodextrin (P)

 • • Ved lang faste (diabetes / øget aspirationsrisiko): kun natmad + proteindrik til natten. Ingen ernæring 2 timer før operation. Glukose/ insulin drop opsættes efter standard (P)

 

Ernæringsterapi ved længevarende fasteperioder

 • • Udsættes patientens operationstidspunkt mere end 2 timer, skal der opsættes parenteral ernæring; Smofkabiven perifer 800 kcal (3360 KJ, 38 g protein, i alt 1206 ml væske) til langsomt indløb i en ny anlagt venflon, som følger med patienten på OP (P)

 

 

 • • Ved diabetespatienter tages blodsukker hver 3. time (P) og reguleres med insulin ud fra afsnittets rammeordinationer (P/L)

 

Ernæring på Opvågningsafsnittet

 • • Patienten må lige efter operationen tilbydes væske og et let mellemmåltid (P)

 

Postoperativ ernæring i Sengeafsnit O2

Ernæringsplan:

 • • Trin 1

Kost til småtspisende: 3 hovedmåltider, 3 mellemmåltider, 3 proteinholdige ernæringsdrikke dagligt + multivitamintilskud (P)

Vurdering af patientens mundstatus (evt. behandling for mundsvamp) + Afdække patientens kostvaner og bestil evt. ønskekost (P)

 

 • • Trin2

Utilstrækkelig kostindtag på 2 postoperative dag: Kostregistrering i forhold til patientens energi og proteinbehov (P)

Indtager patienten under 75 % af sit energi og proteinbehov ordineres supplerende ernæringsplan til stuegang på 3. postoperative dag (P/L)

 

 • • Trin 3

Supplerende ernæringsplan: Parenteral ernæring er valgt frem for sondeernæring som supplerende ernæringsterapi og kan opsættes i CVK eller venflon. Patienten kostregistreres og suppleres svarende til sit daglige behov (P)

Smofkabiven 800 kcal til venflon: Pr pose: 3360 kJ, 38 g protein, i alt 1206 ml væske (Opsættes i nyanlagt venflon)

Infusionshastighed ved SmofKabiven perifer: Max 3 ml/kg /time.

Smofkabiven 1100 kcal til Central vene kath: Pr pose: 4620 KJ, 50 g protein, i alt 986 ml væske

Infusionshastighed ved SmofKabiven central vene: Max 2 ml/kg/time.

Infusionstid: max 24 timer.

Blodsukker: 4 gange dagligt eller efter ordination (P)

Blodprøver: ”parenteral pakke” tages ved opstart + 2 gange ugentligt (P)

Ovenstående følger hospitalets generelle instruks for parenteral ernæring https://pri.rn.dk/Sider/9306.aspx
 

Monitorering af ernæringsterapi

På baggrund af kostregistrering, patientens almene tilstand, vægtmåling fra 3,7,10 postoperative dag vurderes patientens ernæringstilstand. Drøftes til stuegang ved behov (P)

 

 

Udskrivelse

Ernæringsplanen noteres i lægeepikrisen + plejeforløbsbeskrivelsen i TSM ud fra følgende punkter (P/L)

 

 • • Hvilke ernæringsplan er givet under indlæggelsen.

 • • Behov for opfølgning ved egen læge efter udskrivelse evt. sætte ernæringsmål for patienten ift. vægtøgning.

 • • Evt. udlevere recept på ernæringspræparater (der gives 60 % tilskud/gyldighed 6 md) (L)

 • • Vurdere behov for tilsyn af kommunal diætist efter udskrivelse (P) https://pri.rn.dk/Sider/19098.aspx

 • • Vurdere om patienten har behov for levering af mad udefra (P)

 

 

Ernæringsinstruks er godkendt af;

Ledende overlæge Christian Pedersen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Overlæge, professor Henrik Højgaard Rasmussen, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital