Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for voksne patienter på Ortopædkirurgisk Afsnit O1, O2 samt O-ambulatoriet

 

Formål:1

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)1

Ambulante ernæringstiltag i O-Ambulatoriet1

Ortopædkirurgisk sengeafsnit O1 og O22

Ernæringsscreening2

Præoperativ ernæringsplan2

Ernæringsterapi ved længevarende fasteperioder2

Ernæring på Opvågningsafsnittet2

Postoperativ ernæring i sengeafsnit O1 og O23

Samarbejde med Klinisk diætist3

Monitorering af ernæringsterapi3

Udskrivelse3

Klinisk Diætist/Sygeplejerske/Læge3

 

 

Formål: At sikre alle ortopædkirurgiske patienter en sufficient ernæring i hele behandlingsforløbet.

Kun gældende for voksne = fra 18 år.

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)

L= Lægegruppen P= Plejegruppen N= Nattevagter

 

Ambulante ernæringstiltag i O-Ambulatoriet

Der udføres ernæringsscreening i Clinical Suite på følgende patientgrupper; alloplastik patienter, revisionspatienter, rygpatienter samt sårpatienter, hvor det skønnes at patienten kan være i ernæringsrisiko (P).

Ernæringstiltag ved ernæringsrisiko

Præoperative tiltag

 • Vejledning i indtag af ernæringsdrikke (Compact produkt) 5 dage før operationen. Drikkene + vejledning udleveres til patienten (P).

 • Vejledning i protein og energikost inkl. indtag af hyppige mellemmåltider (P).

Postoperative tiltag ved patienter i kontrol forløb

 • Vejledning i protein og energikost inkl. indtag af hyppige mellemmåltider.

 • Udlevering af Grøn ernæringsordination + smagsprøve på ernæringsdrik.

Ernæringstiltag dokumenteres i Clinical suite under anamnese (P).

Ved behov for kommunalt opfølgning ift. ernæring – udarbejdes elektroniske ernæringsplan – ”emne ernæring”, som sendes som en korrespondance besked (P).

 

Ortopædkirurgisk sengeafsnit O1 og O2

Ernæringsscreening

Alle patienter skal ernæringsscreenes indenfor de første 24 timer af modtagende sygeplejerske (P).

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

Stress-metabolisme ved ortopædkirurgiske patienter.

Grad 1: Oppegående patienter, lette håndkirurgiske indgreb.

Grad 2: Større kirurgiske indgreb, her ligger de fleste patienter.

Grad 3: Intensive patienter. Ikke aktuelt i O afsnittene.

 

 

Præoperativ ernæringsplan

Ved længere udsættelse af operation laves individuel ernæringsplan baseret på screeningsresultatet. Udskrives patienten i ventetiden udleveres recept på ernæringsdrikke til risikopatienten (P).

 • • Sen aften før operationen tilbydes protein og energiholdig natmad inkl. Ernæringsdrik (P).

 • • Ved normal faste: 2 timer før operationen tilbydes patienten 400 ml maltodextrin evt. opblandet med saft (P).

 • • Ved diabetes patienten: kun natmad + proteindrik til natten. Ingen maltodextrin 2 timer før operation. Gi(K) drop opsættes efter narkoseskema (P).

 • • Patienter med kostreguleret diabetes følger normal faste (P).

Ernæringsterapi ved længevarende fasteperioder

 • • Udsættes patientens operationstidspunkt og er patienten i ernæringsrisiko opsættes parenteral ernæring; Smofkabiven perifer 800 kcal (3360 KJ, 38 g protein, i alt 1206 ml væske) til langsomt indløb i en ny anlagt venflon, som følger med patienten på Op. Ernæringsplanen ordineres til stuegang (P).

 • • Konkret vejledning ift. opstartsblodprøver, indgift af vitamintilskud før opstart samt indløbshastighed er udarbejdet i lommeformat – se bilag.

 • • Ved diabetespatienter måles blodsukker jævnfør anæstesiens instruks anæstesiens instruks (P) og reguleres med insulin ud fra afsnittets rammeordinationer (P/L).

OBS ingen GI(K) drop, hvis patienten får parenteral ernæring.

 

Ernæring på Opvågningsafsnittet

 • • Patienten må lige efter operationen tilbydes proteinholdig væske og evt. et let mellemmåltid (P).

Postoperativ ernæring i sengeafsnit O1 og O2

Ernæringsplan:

Trin 1; Kost til småtspisende: 3 hovedmåltider, 3 mellemmåltider og eller 3 proteinholdige ernæringsdrikke dagligt + multivitamintilskud (P).

Vurdering af patientens mundstatus (evt. behandling for mundsvamp) + Afdække patientens kostvaner og bestil evt. ønskekost (P).

Trin2: Utilstrækkelig kostindtag på 2 postoperative dag: Kostregistrering i forhold til patientens energi og proteinbehov (P).

Indtager patienten under 75 % af sit energi og proteinbehov ordineres supplerende ernæringsplan til stuegang på 3. postoperative dag (P/L).

Trin 3: Supplerende ernæringsplan: Parenteral ernæring kan vælges frem for sondeernæring i vagterne som supplerende ernæringsterapi og kan opsættes i CVK, PVK, Midline eller PICCline. Patienten kostregistreres og suppleres svarende til sit daglige behov (P).

Smofkabiven 800 kcal til venflon: Pr pose: 3360 kJ, 38 g protein, i alt 1206 ml væske (Opsættes i nyanlagt venflon). Infusionshastighed ved SmofKabiven perifer: 100 ml/time.

Konkret vejledning ift. opstartsblodprøver, indgift af vitamintilskud før opstart samt indløbshastighed er udarbejdet i lommeformat– se bilag (P).

Ovenstående følger hospitalets generelle instruks for parenteral ernæring Parenteral ernæring

Såfremt patienten skal ernæres med sondeernæring laves plan i samråd med diætist (P).

 

Samarbejde med Klinisk diætist

Ved patienter i ernæringsrisiko, med behov for udarbejdelse af ernæringsplaner for sonde- og parenteral ernæring samt ved diætproblematikker eller øvrige ernæringsmæssige spørgsmål kontaktes klinisk diætist (mandag-torsdag kl. 8.00-14.00 på tlf. 3571) (L, P).

 

Monitorering af ernæringsterapi

På baggrund af kostregistrering, patientens almene tilstand samt vægt ved indlæggelsen vurderes patientens ernæringstilstand. Drøftes til stuegang ved behov (P).

Note ift. albuminniveau: Albumin er ikke en indikator for patientens ernæringstilstand postoperativt, idet albumin er et akutfaseprotein, som påvirkes af infektionstal, sygdomstilstand samt væskestatus. Høj og lav albumin kan derfor ikke bruges i en ernæringsvurdering postoperativt. Kostindtag ift. patientens individuelle behov (Kostregistrering) er de bedste vurderingsparametre postoperativt.

Udskrivelse

Alle patienter i ernæringsrisiko vurderes ved overflytning eller udskrivelsen. Ved fortsat ernæringsrisiko samt behov for supplering med ernæringsterapi i form af sondeernæring og parenteral ernæring udføres følgende tværfaglige tiltag, som besluttes i samråd med patienten.

 

 

Klinisk Diætist/Sygeplejerske/Læge

Ved udskrivelse udarbejdes ernæringsplanen, som er gældende efter udskrivelse i samråd med diætist (L/D).

Ved alle patienter, som udskrives ved supplerende ernæringsterapi i form af sondeernæring eller parenteral ernæring bør aftaler og ernæringsoplysninger videregives til kommunen i en elektroniske ernæringsplan, som sendes som korrespondance meddelelse (E-brev).

Er diætisten tilknyttet udskrivelsen udarbejder diætisten den elektroniske ernæringsplan til kommunen (D).

Varetager plejepersonalet udskrivelsen med ernæringsterapi udarbejder personalet den elektroniske ernæringsplan – følg flowcharts i PRI dokument omkring udskrivelse (P).

Udskrivelse med sondeernæring

Udskrivelse af patienter med parenteral ernæringsterapi

 

Referencer

Relevante PRI dokumenter for Aalborg Universitetshospital.

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

Sondeernæring

Parenteral ernæring

Ernærings- og Måltidspolitik for Aalborg Universitetshospital