Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsinstruks for Levosimendan (Simdax®) på Kardiologisk Afdeling

 

Simdax er et positivt inotropika der virker ved at øge hjertemuskelcellernes sensitivitet for intracellulært calcium. På den måde øges hjertets kontraktile kraft uden at øge energiforbruget i hjertemusklen. Simdax har desuden en karudvidende effekt og sænker på den måde pre- og afterload. Ved behandling øges cardiac output og patienterne oplever mindre åndenød og træthed.

 

Simdax kan gives som engangsordination eller individualiseret med gentagne infusioner med 2-6 ugers interval. Ved nedbrydning af Simdax skabes en aktiv metabolit som har effekt i ca. 2 uger.

 

Indikationer

Svær kronisk venstresidig hjertesvigt eller biventrikulær svigt

 

Kontraindikationer

Systolisk BT<90 mmHg. AMI og ustabil iskæmisk hjertesygdom

 

Forsigtighed

Påskyndet atrieflimmer eller tachycardi og udtalt hypotoni.

 

Bivirkninger

Hypotoni og hovedpine hos ca. 5% af patienterne pga. præparatets karudvidende effekt. Øvrige bivirkninger som tachycardi, VES, VT, forlænget QT-tid ses specielt hvis infusionshastighederne overstiges eller præparatet gives i mere end 24 timer. Der kan ses små forskydninger i hæmoglobin og kalium (Simdax har diuretisk og hypokaliæmisk effekt).

 

Dosering

Simdax 2,5 mg/ml.

5 ml (=12,5 mg) blandes i 245 mL Glukose 5%. Slutkoncentrationen bliver 0,05 mg/ml.

 

Der kan startes med bolus-behandling, men oftest gives dette ikke længere og man starter med vedligeholdelses-drop.

 

Bolus: 12 µg/kg gives i 10 minutter. (jvnf. doseringsskema)

 

Derefter gives vedligeholdelses-dosis 0,1 µg/kg/min i maksimalt 24 timer. Ordineres i ml/time. (jvnf. tabel 1). Dosis kan øges til 0,2 µg/kg/min såfremt der ønskes kraftigere effekt eller kan reduceres til 0,05 µg/kg/min ved blodtryksfald (jnvf. doseringsskema).

 

Ved gentagne behandlinger gives kun vedligeholdelsesdosis.

 

Opbevaring

Infusionskoncentratet opbevares i køleskab på afdeling S1 i medicinrummet. Infusionsblandingen er holdbar i 24 timer.

 

Før infusion

Blodprøver: Væsketal, INR, infektionstal. Kalium bør være højt i normalområdet.

EKG

Vægt

Patienten skal være velkompenseret (hellere let overhydreret end dehydreret pga. den diuretiske effekt). Hypovolæmi skal korrigeres inden opstart.

Simdax-infusion er en ekko-speciallæge ordination.

Ved gentagen infusion skal forhøres om bivirkninger efter sidste simdax-kur.

 

Under infusionen

Telemetri-overvågning

Under indgift af bolus skal sygeplejerske være hos patienten hele tiden til kontrol af puls, blodtryk og saturation. Den første time kontrolleres blodtryk og puls hvert 10. minut, og herefter hver 30 minutter i følgende to timer. Efterfølgende ca. hver 2-3 time. Om natten én gang ved stabile værdier i dagtiden. (jvnf. observationsskema). Dette er en tommelfingerregel, værdierne tages altid afhængig af patientens tilstand

Hos diabetes patienter bør blodsukker kontrolleres og evt. indgift af actrapid ved behov.

Ved blodtryksfald og/eller tachycardi skal infusionen stoppes. Der skal tages kontakt med kardiologisk bagvagt, der kan/skal konferere med ekko-speciallægevagt. Der kan eventuelt være behov for tilførsel af væske eller infusionen skal foregå med lavere dosis.

 

Efter infusion

Puls og blodtryk kontrolleres.

Vægt

Hvis patienten er velbefindende og tilstanden har været stabil under infusionen kan patienten udskrives efterfølgende efter samtale med speciallæge.

Den maksimale vasodilaterende effekt indtræder 2-4 dage efter behandlingen. Effekten på blodtryk varer i 3-4 dage, hjertefrekvensen i 7-9 dage.

Ved gentagne infusioner skal journalføres hvilken dosis patienten skal have næste gang.

 

Ved seponering

Cave: flush af medicinen

Hvis muligt træk medicinen ud/tilbage af venflon/CVK. Ved venflon kan staseslange med held anvendes før tilbagetrækning.

Hvis medicinen ikke kan udtrækkes kan natrium-/glucosedrop opsættes med samme indløbshastighed som medicinen løb med, før seponering. Et CVK rummer ca 0,6 ml, en blå venflon 0,1 ml.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMDAX DOSERINGSSKEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infusionskoncentrat: 0,05 mg/mL. 5 mL tilsættes 245 mL isoton glucose 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doseringsskema for infusionspumpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægt

Bolus-infusion indgives på 10 min.

Kontinuerlig infusionshastighed

 

 

 

Bolus 12 µg/kg

0,05 µg/kg/min

0,1 µg/kg/min

0,2 µg/kg/min

 

 

40 kg

58 ml/time

2 ml/time

5 ml/time

10 ml/time

 

 

50 kg

72 ml/time

3 ml/time

6 ml/time

12 ml/time

 

 

60 kg

86 ml/time

4 ml/time

7ml/time

14 ml/time

 

 

70 kg

101 ml/time

4 ml/time

8 ml/time

17 ml/time

 

 

80 kg

115 ml/time

5 ml/time

10 ml/time

19 ml/time

 

 

90 kg

130 ml/time

5 ml/time

11 ml/time

22 ml/time

 

 

100 kg

144 ml/time

6 ml/time

12 ml/time

24 ml/time

 

 

110 kg

158 ml/time

7 ml/time

13 ml/time

26 ml/time

 

 

120 kg

173 ml/time

7 ml/time

14 ml/time

29 ml/time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsigtighedsregler

 

 

 

 

 

Ved lavt blodtryk (<100/60 mmHg) bør påbegyndes med laveste kontinuerlige infusions-

 

 

hastighed (0,05 µg/kg/min) og eventuel senere øges hvis blodtrykket er stabilt.

 

 

 

Hypovolæmi bør korrigeres inden opstart.

 

 

 

 

 

Ved blodtryksfald og/eller arytmi bør infusionshastighed reduceres eller infusionen afbrydes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONSSKEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientdata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokken

Blodtryk

Puls

Saturation