Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BCG - behandling af overfladiske blæretumorer

Beskrivelse

Instruksen er en fællesinstruks for læger og sygeplejersker.

Baggrund

BCG fremkalder en inflammatorisk reaktion i blæreslimhinden og via denne en formodet immunologisk reaktion, som modvirker dysplasi i blæreslimhinden. BCG har en forebyggende og til en vis grad mulig kurativ effekt via en uspecifik immunstimulation.

Indikationer

 1. 1. CIS per se eller ledsagende CIS eller TIS

 2. 2. T1-tumorer

 3. 3. Ta af høj malignitetsgrad

 4. 4. Ta af lav malignitetsgrad, hvor der er hyppige multiple recidiver

Kontraindikationer

 • • Tidligere aktiv tuberkulose

 • • Immunosuprimerede patienter

 • • Dårlig almentilstand

 • • Oplysning om tidligere kraftig Mantoux reaktion

Forundersøgelser

Urin-stix og evt. dyrkning og resistensbestemmelse forud for hver behandling.

Patientinformation

Patienten informeres om BCG-skylning i forbindelse med mikroskopisvaret, og der udleveres skriftligt materiale.

Informationen om BCG-skylninger skal udover rationalet bag behandlingsvalget også rumme information om kendte bivirkning til BCG-skylning.

Bivirkninger

Bivirkninger forekommer hyppigt, men ofte er der tale om lette bivirkninger i form af cystitis-symptomer, almindelig sygdomsfornemmelse med influenzalignende symptomer og til tider let febrilia. Disse symptomer kan behandles med Paracetamol eller NSAID og svinder oftest efter det 1. døgn.

Ved aggravering af ovennævnte symptomer kan der gives forebyggende behandling med tabl. Isoniacid 300 mg x 1. Alternativt kan BCG-dosis halveres.

Arthralgier på baggrund af allergisk reaktion ses undertiden. Denne tilstand behandles med antihistamin, evt. syppleret med NSAID-præparat.

Mere udtalt allergisk reaktion er set og kræver akut indlæggelse i medicinsk regi.

Tuberkuloseinfektion med granulomdannelse optræder sjældent, men kan forekomme både intravesikalt og extravesikalt.

Ved direkte spredning forekommer: Granulomatøs prostatit, cystitis eller epididymitis.

Ved hæmatogen spredning ses: Branulomatøs hepatitis, nefritis, pulmonitis eller osteomyelitis.

I mindre end 1% af tilfældene ses systemisk tuberkuloseinfektion med påvirket almentilstand, kulderystelser og febrilia. Disse patienter skal indlægges akut til behandling (dødsfald beskrevet).

Ved mistanke om tuberkuloseinfektion konfereres med Infektionsmeicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Behandling

Behandlingen starter uger efter TURB, individuelt. Der må ikke være makroskopisk hæmaturi. Patienter, hvor der findes CIS i prostatabiopsier skal have udført TURP før behandlingen.

Der gives en serie på 6 skylninger med en uges mellemrum.

Kontrol efter BCG-skylning

 • • pTa af lav malinitetsgrad som behandlingsindikation: Ambulant flexcystoskopi

 • • alle øvrige behandlingsindikationer: PDD-cystoskopi i GA, evt. selected site biopsi

Kontrollen finder sted 6 uger efter sidste BCG-skylning.

Ved behandlingssvigt kan der gives en behandlingsserie med 6 skylninger yderligere.

Vedligeholdelsesbehandling

Vedligeholdelsesbehandling gives til

 • • patienter med CIS

 • • yngre patienter med (<65-70) med hyppige tumorrecidiver

Vedligeholdelsesbehandling gives som 3 skylninger med en uges mellemrum efter 3 og 6 mdr.

Derefter gentaget hver 6. måned indtil der er gået 3 år.

Udførelse

 • • Patienten lader vandet (midtstråleurin) til urinundersøgelse med urinstix. Ved objektive eller subjektive symptomer (ikke lugt/farve) på cystitis sendes urinprøve til D+R. Hvis patienten har UVI, skal denne behandles og der holdes pause med BCG-behandling.

 • • Patienten udspørges om bivirkninger/gener fra urinvejene samt om almene komplikationer af behandlingen

 • • Hvis patienten har meget ubehag i blæren fra behandlingen kan dette behandles med tablet Isoniacid á 300 mg x 1 fra dagen før til 2 dage efter instillationerne efter aftale med patientens kontaktlæge. Tabletterne udleveres af afd.

 • • Ved den sidste BCG-behandling bookes tid til journaloptagelse, blodprøver, EKG, narkosetilsyn, indlæggelsessamtale samt tid til kontrolcystoskopi/TUR-B med PDD på operation.

 • • Der bookes 2 tider ad gangen, med henblik på at undgå ombookninger, hvis patienten har UVI. (vær opmærksom på, at patienten ved 1. behandling skal blive i ambulatoriet i de 2 timer medicinen skal være i blæren, så konsultationen skal senest være kl. 13:00).

 • • Ved de resterende 5 BCG-instillationer kan patienten forlade afdelingen straks efter behandling. Dog skal patienten SIKKES efter 2 timer ved resturin >100 ml.

 • • Patienten skal til fluorescensguided kontrolcystoskopi – der foregår på operationsgangen- 2 mdr. efter sidste instillation.

 • • Optimalt foretages behandlingen med 7 dages mellemrum. (Ved mindre end 7 dages mellemrum er

riskoen for bivirkninger større).

 • • Patienten informeres om at drikke sparsomt før og under behandlingen med henblik på at kunne holde opløsningen i blæren i 2 timer samt om at bevæge sig.

Klargøring til BCG-instillation

Usterile handsker, evt NaCl til afvaskning ved synlig forurening

1 kateter med luer-lock (til kvinder ch 10, til mænd ch 12) + Nacl 20 ml

Evt. hydrofilt-coated kateter og konisk studs,

Urinkande til evt. resturin.

1 stk BCG medac med 50 ml NaCl i forseglet pose

 

Patienten lader vandet og urinen stixes.

Med usterile handsker blandes NaCl med BCG-pulveret (se produktinformation) i medfølgende plasticpose.

Der anlægges kateter (se instruks for SIK- brug steril non-touch teknik), blæren tømmes, resturin noteres, BCG-opløsningen instilleres i blæren og kateteret seponeres. Den tomme medicinbeholder og kateter lægges i medfølgende plasticpose, denne lukkes og lægges i kanylespand specielt til formålet (skal håndteres som risikoaffald).

Ved alle konsultationerne dokumenteres i EPJ og dokumentation af medicingivning i medicinmodulet.

Definition af begreber

BCG er en forkortelse for Bacillus Calmette Guerin. Der er tale om frysetørrede lav-patogene tuberkelbakterier (mycobacterium Bovis).

Formål

Formålet med dokumentet er at sikre en ensartet behandling af patienter med overfladiske blæretumorer, som ud fra deres mikroskopiske diagnose kan ventes at drage nytte af BCG-behandling af blæren.

Referencer

Blærecancerbetænkningen 2010

Meidicn.dk

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel 2009; standard 1.2.5