Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering/bestilling af kropsbårne hjælpemidler og behandlingsredskaber til midlertidig og varig brug

 

Indholdsfortegnelse

 

Problemstilling1

Procedure for udlevering og bestilling af kropsbårne hjælpemidler til midlertidig brug, hvor det er ordineret som et led i eller en fortsættelse at en behandling på sygehuset1

Procedure for anmodning om bevilling hos kommunen til hjælpemidler i forbindelse med varig lidelse/varig tilstand2

Formål3

Målgruppe3

Definition af begreber3

Ansvar3

Referencer:3

 

Problemstilling

Plejepersonalet vurderer, hvilke kropsbårne hjælpemidler/behandlingsredskaber patienten har brug for i forbindelse med udskrivelse og/eller efter et ambulant forløb.

Der findes forskellige regler alt efter om behovet er af behandlingsmæssig, midlertidig eller varig karakter.

Se Casekataloget side 9 og 10 og se også case nummer 33, 34, 35, 36 og 37, som omhandler varig og
Ikke varig lidelse.

 

Procedure for udlevering og bestilling af kropsbårne hjælpemidler til midlertidig brug

Udskrivende afsnit har ansvaret for hjælpemidler til de første 4 uger – enten udleveret fra eget lager eller rekvireret fra Depotet (evt. med levering på patientens hjemadresse). Efter de 4 uger betaler regionens fælleskonto.

 

Ved patienter på Sygehus Vendsyssel, Hjørring og Neuroenhed Nord skrives mail til Centraldepotet Aalborg med oplysning om rekvirentnummer 49 991 ”Forbrugsvarer til patienter i eget hjem” fælleskontoen centralt i Regionen.

OBS!

Ved lagervarer sendes mail til: cirkulaerekoeb.centraldepotet@rn.dk

Ved skaffevarer sendes mail til: hjemmepatienter@rn.dk

 

Ved patienter på Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn skrives mail til Centraldepotet Frederikshavn med oplysning om rekvirentnummer 99 991 ”Forbrugsvarer til patienter i eget hjem” fælleskontoen centralt i Regionen.

OBS!

Mail sendes til: h.melsen@rn.dk

 

Mail skal indeholde følgende:

 

 • • Patientdata (navn og adresse og hvor varerne skal leveres)

 • • Produktnavn

 • • Sygehus-varenummer fra ILS online

 • • Antal hjælpemidler der skal sendes indtil næste kontakt på sygehuset

 • • Kontaktoplysninger i form af: Navn på den der bestiller, afsnit, telefonnummer samt afsnittets mailadresse (mailadressen bruges til kvittering for bestillingen)
   

Husk at dokumentere i EPJ, at der er udleveret hjælpemidler fra Depotet, og at der skal følges op ved næste kontakt på sygehuset.

 

Vigtigt: Ved næste kontakt på sygehuset vurderes fortsat behov for udlevering af hjælpemidler fra Centraldepotet - i så fald genbestilles fra afsnittet på samme vis.

 

Procedure for anmodning hos kommunen om bevilling til hjælpemidler i forbindelse med varig lidelse/varig tilstand
 

 • • Udfyld blanket LÆ 165, som underskrives af læge

 • • Noter patientens diagnose, anfør varig lidelse, varigt behov for hjælpemiddel, ingen yderligere behandlingsmuligheder

 • • Noter typen af hjælpemiddel patienten har brug for, størrelse og ugentlig LÆ165

 • • Dokumenter i journalen, hvad der er ansøgt om, hvornår og hvortil det er sendt

 • • Send LÆ165 til kommunen. På side 10 i Den Tværsektorielle Grundaftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler findes kontaktoplysninger til kommune

 • • Der medgives hjælpemidler svarende til 2 ugers forbrug.

 

Anmodning om diabetesrelaterede hjælpemidler til patienter i Klinik Medicin/ Endokrinologisk Afsnit foregår via socialrådgiver.

 

Vigtigt: Afsnittet skal rette henvendelse til kommunen så tidligt som muligt, det vil sige lige så snart man kender behovet for varigt hjælpemiddel og gerne inden den endelige udskrivningsdato er kendt eller ved afslutning af ambulant forløb.

 

Formål

 • • At sikre ensartet og korrekt anskaffelse og udlevering af kropsbårne hjælpemidler til patienter, der ikke er færdigbehandlede i sygehus regi.

 • • At sikre en ensrettet håndtering af ansøgning om et permanent hjælpemiddel til patienter, der er færdigbehandlede i sygehus regi.

 

Målgruppe

Sundhedsfagligt personale med patientkontakt i indlagte og ambulante patientforløb, der varetager vurdering af behov for kropsbårne hjælpemidler.

 

Definition af begreber

 • • Kropsbårne hjælpemidler og apparatur, der er ordineret som led i behandling på

sygehus/speciallægepraksis eller som fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis, indtil tilstanden er stationær.

 • • Kropsbårne hjælpemidler og apparatur, ordineret som led i behandling på

sygehus/speciallægepraksis eller som fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet forudsættes at være vedvarende.

 

Eksempelvis: lungebehandlingsudstyr, orthoser, skinner, bandager, korsetter, diabetes behandlingshjælpemidler, stomiprodukter, engangs- og permanente katetre, urinposer, ventiler m.m.

 

Ansvar

Regionen skal udlåne apparatur/ udlevere engangshjælpemidler, som ordineres som led i eller en fortsættelse af en behandling på sygehuset, OG hvor patienten har fået undervisning i brug af apparaturet på sygehuset, eller hvor patientens anvendelse er under en vis kontrol af sygehuset. Her er tale om apparatur til både midlertidigt og permanent brug. Typiske eksempler er PEP, CPAP, inhalationsapparater og urinvejskatetre. I de tilfælde, hvor det skønnes, at behovet for hjælpemidler er varigt, kontaktes patientens hjemkommune med henblik på anmodning om bevilling af hjælpemiddel.

På side 9-10 i Casekataloget forefindes et skema over ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Referencer:

Den tværsektorielle grundaftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler

Casekataloget