Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering/bestilling af kropsbårne hjælpemidler og behandlingsredskaber til midlertidig og varig brug – RHN

 

Indholdsfortegnelse

Problemstilling1

Procedure for udlevering og bestilling af kropsbårne hjælpemidler til midlertidig brug1

Procedure for anmodning hos kommunen om bevilling til hjælpemidler i forbindelse med varig lidelse/varig tilstand2

Ansvar2

Definition af begreber2

Formål3

Referencer3

 

Problemstilling

Plejepersonalet vurderer, hvilke kropsbårne hjælpemidler/behandlingsredskaber patienten har brug for i forbindelse med udskrivelse og/eller efter et ambulant forløb.

Der er forskellige regler alt efter om behovet er af behandlingsmæssig, midlertidig eller varig karakter.

 

Procedure for udlevering og bestilling af kropsbårne hjælpemidler til midlertidig brug

Udskrivende afsnit har ansvaret for hjælpemidler til de første 4 uger – enten udleveret fra eget lager eller rekvireret fra Depotet (evt. med levering på patientens hjemadresse).

Efter de 4 uger betaler regionens fælleskonto.

 

Ved patienter på RHN; Hjørring og Brønderslev skrives mail til Centraldepotet Aalborg med oplysning om rekvirentnummer 49 991 ”Forbrugsvarer til patienter i eget hjem” fælleskontoen centralt i Regionen.

OBS!

Ved lagervarer sendes mail til: cirkulaerekoeb.centraldepotet@rn.dk

Ved skaffevarer sendes mail til: hjemmepatienter@rn.dk

 

Ved patienter på RHN; Frederikshavn skrives mail til Centraldepotet Frederikshavn med oplysning om rekvirentnummer 99 991 ”Forbrugsvarer til patienter i eget hjem” fælleskontoen centralt i Regionen.

OBS!

Mail sendes til: h.melsen@rn.dk

 

Mail skal indeholde følgende:

 • • Patientdata (navn og adresse og hvor varerne skal leveres)

 • • Produktnavn

 • • Sygehus-varenummer fra ILS online

 • • Antal hjælpemidler der skal sendes indtil næste kontakt på sygehuset

 • • Kontaktoplysninger i form af: Navn på den der bestiller, afsnit, telefonnummer samt afsnittets mailadresse (mailadressen bruges til kvittering for bestillingen)
   

Husk at dokumentere i EPJ, at der er udleveret hjælpemidler fra Depotet, og at der skal følges op ved næste kontakt på sygehuset.

 

Vigtigt: Ved næste kontakt på sygehuset vurderes fortsat behov for udlevering af hjælpemidler fra Centraldepotet - i så fald genbestilles fra afsnittet på samme vis.

 

Procedure for anmodning hos kommunen om bevilling til hjælpemidler i forbindelse med varig lidelse/varig tilstand

 • • Udfyld blanket LÆ 165, som underskrives af læge

 • • Noter patientens diagnose, anfør varig lidelse, varigt behov for hjælpemiddel, ingen yderligere behandlingsmuligheder

 • • Noter typen af hjælpemiddel patienten har brug for, størrelse og ugentlig LÆ165

 • • Dokumenter i journalen, hvad der er ansøgt om, hvornår og hvortil det er sendt

 • • Send LÆ165 til kommunen

 • • Der medgives hjælpemidler svarende til 2 ugers forbrug.

 

Anmodning om diabetesrelaterede hjælpemidler til patienter i Endokrinologisk Afsnit foregår via socialrådgiver.

 

Vigtigt: Afsnittet skal rette henvendelse til kommunen så tidligt som muligt, det vil sige lige så snart man kender behovet for varigt hjælpemiddel og gerne inden den endelige udskrivningsdato er kendt eller ved afslutning af ambulant forløb.

 

Ansvar

Regionen skal udlåne apparatur/ udlevere engangshjælpemidler, som ordineres som led i eller en fortsættelse af en behandling på sygehuset, OG hvor patienten har fået undervisning i brug af apparaturet på sygehuset, eller hvor patientens anvendelse er under en vis kontrol af sygehuset. Her er tale om apparatur til både midlertidigt og permanent brug. Typiske eksempler er PEP, CPAP, inhalationsapparater og urinvejskatetre. I de tilfælde, hvor det skønnes, at behovet for hjælpemidler er varigt, kontaktes patientens hjemkommune med henblik på anmodning om bevilling af hjælpemiddel.

 

Definition af begreber

Vedr. midlertidig brug:

Kropsbårne hjælpemidler og apparatur, ordineret som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/ apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis, indtil tilstanden er stationær.

 

Vedr. varig behandling:

Kropsbårne hjælpemidler og apparatur, ordineret som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/ apparaturet forudsættes at være vedvarende.

 

Eksempelvis: lungebehandlingsudstyr, orthoser, skinner, bandager, korsetter, diabetes behandlingshjælpemidler, stomiprodukter, engangs- og permanente katetre, urinposer, ventiler m.m.

 

Formål

 • • At sikre ensartet og korrekt anskaffelse og udlevering af kropsbårne hjælpemidler til patienter, der ikke er færdigbehandlede i sygehus regi.

 • • At sikre en ensrettet håndtering af ansøgning om et permanent hjælpemiddel til patienter, der er færdigbehandlede i sygehus regi.

Referencer