Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Hygiejnepolitik

 

Problemstilling

Det skal sikres, at organisationen har en hygiejnepolitik og -organisation, der fastlægger rammerne for infektionshygiejnen.

 

Målgruppe – anvendelsesområde

Ambulancebehandlere, paramedicinere og læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Formål

At forebygge, at patienter, pårørende, personale og leverandører pådrager sig infektioner.

 

Beskrivelse

Formålet med hygiejneorganisationen er at forebygge opståen og spredning af infektioner i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter gennem udvikling og sikring af en høj hygiejnisk standard, og gennem vedligeholdelse af en struktur, der sikrer ensartede retningslinjer og medarbejdernes kendskab til disse.

Målet er, at det præhospitale beredskab skal have en hygiejnisk standard, der sikrer så få eksogene infektioner som muligt, samt at nationale forskrifter for god hygiejne overholdes. Hygiejneregler og -standarder skal i relevant omfang være kendte og skal kunne håndteres af alle medarbejdere.

For at sikre det ovenstående implementeret i praksis er området kvalitetssikret. Det vil sige, at det præhospitale personale arbejder efter de sammen hygiejniske retningslinjer som resten af Region Nordjyllands sygehuse og institutioner - dog med få ændringer, som det præhospitale miljø nødvendiggør.

 

Region Nordjyllands overordnede retningslinje for håndhygiejne, herunder særskilte retningslinjer for håndvask, hånddesinfektion og medicinske engangshandsker er ligeledes gældende for regionens præhospitale personale, og kan tilgås her: Håndhygiejne

I forhold til det præhospitale område er der enkelte tilføjelser hertil i det vilkårene er anderledes:

Håndvask foretages i henhold til gældende regional vejledning efter afsluttede operative opgaver på hospitalerne, idet håndvask ikke er muligt præhospitalt. Præhospitalt bruges vaskeklude samt afspritning.
Handsker må ikke efterlades på skadesteder.
Præhospitalt personale kan anvende langærmet arbejdsdragt.


Implementering og anvendelse

Den Præhospitale Virksomhed har en selvstændig hygiejneorganisering og eventuelle tvivlsspørgsmål eller problematikker tages op med præhospital lægelig direktør eller i regi af Kvalitetsudvalget for det præhospitale område.

 

Referencer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Om præhospital infektionshygiejne, Statens Serum Institut 2016: https://hygiejne.ssi.dk/NIRpraehospital