Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi -Opfølgningssamtale til efterladte

 

Mål:

  • • At understøtte den naturlige sorgproces

  • • At give omsorg og opmærksomhed

 

Formål:

  • • At den efterladte får mulighed for at give udtryk for følelser, tanker, oplevelser og undren i forbindelse med indlæggelsen på Neurologisk Apopleksiafsnit og tiden efter dødsfaldet.

  • • At plejepersonalet stiller sin faglighed til rådighed for den efterladte.

  • • At plejepersonalet vurderer, om den efterladte kan have behov for yderligere støtte. Hvis dette skønnes muligt, informeres om støttemuligheder (egen læge, psykolog, præst).

  • • At få viden og erfaringer der kan være med til at videreudvikle den palliative indsats på Neurologisk Apopleksiafsnit.

Beskrivelse

Aftaler for samtalen:

Telefonopfølgning er et tilbud.

Det plejepersonale, som tager afsked med de pårørende, har ansvar for at afklare, om der er ønske om telefonisk kontakt 3 – 4 uger efter dødsfaldet og af hvem.

Vi kan tilbyde samtale med en af de efterladte.

Der er oprettet en mappe ” handleplan for kontakt til efterladte”, som står på kontoret. Det er vigtigt at udfylde skemaet ”Handleplan for efterladte” (se bilag) også selv om pårørende takker nej til opfølgningssamtale. Skemaet sættes i mappen.

Det er stedfortræder for afdelingssygeplejerskes ansvar at få fordelt opgaven med telefonopkald.

 

Forberedelse:

Vigtig - der skal sættes tid af på arbejdstidsplan og dagsplan.

Find patienten i den elektroniske patientjournal samt handleplanarket og repeter forløbet.

Tal evt. med kollega om afslutningen af forløbet.

Find et egnet lokale – husk evt. at booke lokale.

Hvis det ikke lykkes at træffe den pågældende hjemme, skal der fremsendes et standardbrev (se bilag).

 

Samtalen:

Spørge ind til om tidspunktet for samtalen er okay.

Den vigtigste rolle i samtalen er at være lyttende og tilstede også i de lange pauser, frem for at være løsningsorienteret.

Ingen samtaler bør vare mere end en time.

 

Der tages udgangspunkt i:

 

Den nuværende situation:

Hvordan går det? Fungerer hverdagen? (arbejde, fritid, socialt) Har du nogen at tale med? Sover du om natten? Er der noget, der er svært lige nu? – og hvad gør du i så fald. Er det svært at være alene?

 

Tiden før og omkring dødsfaldet på afdelingen:

Har du nogle spørgsmål omkring indlæggelsen eller er der noget du ønsker at tale om?

Hvordan gik begravelsen?

 

Fremtiden:

Hvad tænker du om den nærmeste fremtid)

Er der brug for hjælp – støtte (evt. henvise til egen læge, præst, senere evt. psykolog).

 

Hvis det skønnes rigtigt evalueres samtalen med den efterladte: Hvordan synes du, det har været at blive ringet op?

 

Efter samtalen:

Der laves et kort resumé og en faglig vurdering af behov og mulige tiltag. Dette noteres i elektronisk patientjournal.

Hvilke råd/vejledning er der givet?

Hvilken betydning, tror du, samtalen havde for de efterladte?

 

Referencer

Karen Marie Dalgaard 2001: ”Pårørende i den palliative indsats – synlige deltagere med egne behov”. København: Dansk Sygeplejeråd

 

Opfølgende samtale, efterladte, afdeling for blodsygdomme:

https://pri.rn.dk/Sider/5986.aspx