Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af patienter med kanyler på anden afdeling end ØNH

Problemstilling

Vurdering af hvor patient skal være indlagt, skal foretages ud fra den enkelte patients grundmorbus,

almen tilstand og hvilken lidelse, der er mest kompleks og behandlingskrævende.

 

Beskrivelse

  • • 1. døgn efter tracheotomi skal pt. ligge på opvågningen.

  • • Det har ikke betydning for valg af fast vagt eller ej, om der er suction på kanylen (en sugekanal, så der kan suges oven for kanylen).

  • • Hvis patients tilstand ikke er stabil, må læge fra stamafdelingen kontakte intensiv afd.

 

  • • Der må aldrig påsættes taleventil eller prop på en kanyle, hvor der er luft i cuff´en.

  • • Hvis man har en cuff uden luft, må der påsættes taleventil eller prop på kanylen, MEN så skal cuff-slangen klippes af.

Billede 1

 

Definition af begreber

Definition af stamafdeling: Den afdeling patient er tilknyttet for sin grundlidelse

ØNH: Øre-næse-halsafdelingen, Aalborg Universitetshospital

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med kanyle, som bedes vurderet af ØNH-afdelingen

Formål

At sikre patient det bedste forløb, hvor den enkeltes patients pleje- og behandlingsbehov sikres bedst muligt.