Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsaftale om retspsykiatriske patienter

Beskrivelse

Der er udfærdiget en samarbejdsaftale mellem Psykiatrien, Region Nordjylland og Kriminalforsorgens afdeling i Nordjylland.

Kommunen:

I forhold til foranstaltningsdømte personer skal kommunen koordinere handleplaner med Kriminalforsorgen og den behandlingsansvarlige overlæge med henblik på at understøtte en langsigtet indsats og sikre kontinuitet i samarbejdet

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen i Retspsykiatrisk afdeling er svært psykisk syge patienter oftest med misbrug, affektproblematik, herunder udadreagerende adfærd og farlighed, samt vanskeligheder ved at overholde behandlingsaftaler. I forhold til patienter, der har foranstaltningsdom, indgår også Kriminalforsorgen som hovedregel i det formelle samarbejde.

Formål

Formålet er en koordinering af samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praktiserende læge, kommunen og Kriminalforsorgen, og der vil for denne gruppe patienter hyppigt foreligge en udskrivningsaftale eller koordinationsplan.