Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af brugte instrumenter til Genbehandlingsenheden

 

Instruksen er under revidering.

Beskrivelse

 • • Alle instrumenter skal leveres med åbnet bokslås eller cremiere

 • • Instrumenter i flere dele skal adskilles

 • • Brugte knivsblade, kanyler og andre éngangs materialer skal være bortskaffet før genbehandlingsenheden modtager instrumenter

 • • Alle instrumenter skal leveres sorteret i net og container, id-mønt følger nettet

 • • Ved fravær af container – skal instrumenter leveres beskyttet i plastpose eller non-woven

 • • Kanylerede instrumenter gennemskylles på afdelingen

 • •  De skarpe instrumenter, samt de Kanylerede instrumenter placeres synligt i pap-kapsel

 • • Vævsrester og koagel fjernes mest muligt på op-afdelingen i forbindelse med op eller umiddelbart efter ophør af operation

 • • Vær opmærksom på, at containere og net ikke vejer over 8 Kg

 

Definition af begreber

Genbehandling – vask, desinfektion og sterilisering

Instrumenter - generelle instrumenter, instrumenter med mekanisk funktion, instrumenter med rørformede hulheder, instrumenter med termisk funktion, instrumenter med el- eller trykluftfunktion, steriliserbart medicinsk udstyr

Pap-kapsel – nyreformet éngangs materiale

Non-woven – papiromslag

Smitte – blod, vævsvæske, sekreter og ekskreter

Cremiere – låsemekanisme på instrument

Sorteret – instrumenter følger net sammen med indholdsfortegnelse og id-mønt

 

Målgruppe - modtagelse

Alle brugere af genbehandlingsenheden på Aalborg Universitetshospital, matrikel Syd og Nord Aalborg i forhold til aflevering af instrumenter

 

Formål

At sikre, at stikskader og smitte undgås. At sikre, at alle instrumenter anbringes åbnede og sorterede i respektive net. At sikre, et godt arbejdsmiljø for personale i genbehandlingsenheden.

 

Problemstilling

Der er risiko for stikskader, smitte og skader på bevægeapparatet ved håndtering af brugte steriliserbare flergangsinstrumenter, når genbehandlingsenheden modtager brugte instrumenter:

 1. 1. Usorterede og uåbnede instrumenter i net.

 2. 2. Skarpe instrumenter ikke sorteret i pap-kapsel.

 3. 3. Brugte knivsblade, kanyler og andre éngangs materialer

 4. 4. Hjælpeprodukter som absorberende papir er ikke fjernet fra net

 5. 5. Sortering af instrumenter som ikke er placerede i rette net

 6. 6. Tunge løft for personalet ved overfyldte net (max 8 kg)

 7. 7. Risiko for klemmeskade ved åbning af cremiere på instrumenter

 8. 8. Uindpakkede brugte steriliserbare instrumenter

 9. 9. Brugte instrumenter og diatermi aftørres manuelt (Dvs. der må ikke være vævsrester på)

 

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) - Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler 1.5.4, (udgave 1, version 2, maj 2012).

Dansk Standard (DS) - Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr DS 2451-13, (1. udgave, 2009-12-04).

Region Nordjylland, retningslinjer, Infektionshygiejnen (8.1.1 – 17).