Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fasteregler for børn før kirurgi

Beskrivelse

Som hovedregel skal ALLE børn til elektiv kirurgi være fastende. Ved akutte kirurgiske indgreb tilstræbes at barnet forinden anæstesiinduktion er fastende.

Aspiration til lunger er sjældent forekommende (mellem 0,4 – 1 pr. 1000), men hyppigere hos børn. Betydende morbiditet og mortalitet efter aspiration ses dog med meget lav incidens

Barnet skal faste

2 timerfor klare væskerBarnet skal så vidt muligt tilbydes – gerne kulhydratholdig –

   Klar væske indtil 2 timer før indgreb

4 timerfor brystmælk

6 timerfor andre mælkeprodukter

 og/eller fast føde

Ved akutte indgreb skal barnet

  • • Ventrikelaspireres efter intubation

  • • Ved tarmobstruktion/ileus skal der forinden anæstesiinduktion nedlægges ventrikelsonde til dekompression

  • • Luftvejshåndteres i henhold til instruks (Akut intubation)

Referencer

Eur J anaesthesiol 2011;28:556-569