Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til Blastocystdyrkning ved dyrkning i EmbryoScope™, Miri eller standard inkubator.

 

Formål

At sikre, at klargøring til blastocystdyrkning sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Proceduren gælder for klargøring til blastocstdyrkning ved dyrkning EmbryoScope, Miri eller standard incubator.


Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.


Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Reagenser

Panasonic inkubator

EmbryoSlides

Liquid Paraffin

EmbryoScope

4-brøndsbakker

Blastocystmedie

Sterilbænk

Miri

Petriskåle 6 cm

Pipettespidser 100 µl

 

Finnpipette

 

 

 

 

 

 

 

 


Fremgangsmåde

 

Klargøring af utensilier ved blastocystdyrkning i EmbryoScope og standard inkubator:

 

Dag 2:

Klargøring til medieskift:

Embryoskope:

 • • I en 4-brøndsbakke mærket med dato samt blastocystmedie afpippeteres 500 µl blastocystmedie. Der laves 1 4-brøndsbakke til hver slide. 4-brøndsbakken sættes i standard inkubatoren natten over.

 

Standard incubator og Miri:

 • • Der anvendes en petriskål på 6 cm i diameter til 4 embryoner. Der afpipetteres 4 dyrkningsdråber af 25 µl blastocystmedie (2 foroven og 2 forneden i skålen. Dråberne overlejres med ca. 6,5 ml olie.

 • • Låg og underskål mærkes med navn og cpr-nr.

Dyrkningsdråbene nummeres på undersiden af underskålen.Skålene sættes i standardinkubatoren eller Miri natten over.

 

 

Dag 3:

Embryoskope:

 • • Mediet skiftes i alle brønde med embryoner.

 • • 20 µl ækvilibreret blastocystmedie suges fra alle brønde.

 • • 23 µl ækvilibreret blastocystmedie afpipetteres i hver brønd. Husk ny pipettespids mellem disse 2 håndteringer.

 

Standard inkubator/ Miri:

 • • Embryonerne overføres numerisk rækkefølge til petriskålene med blastocystmedie.

 

Dag 4:

 • • Embryoskope, Miri og standard incubator:

 • • Klargøring af Transbakke: 500 µl Blast-medie afpipetteres i brønd 3 og 4 i 4-brøndsbakke påført patientens navn og CPR-nr på låg og underskål.

 • • Klargøring af vitrifikationsskåle: Der afpipetteres 3 dråber á 25 µl Blast-medie i en 6 cm petriskål, som overlejres med 6,5 ml olie.

 • • Skålene forsynes med dato for klargøring samt ”vitri” og ækvilibreres natten over i standard inkubator.

 • • Antallet af vitrifikationsskåle bestemmes ud fra embryonernes udvikling.

 

Skålene kan også bruges til at vurdere blastocyster med henblik på scoring til transferering og vitrificering,

 

Vitrifikationsskålene påføres patientens navn og cpr-nr inden blastocysterne overføres til skålene.

Vitrifikationsskålene og transbakker må være i inkubatoren i op til 3 dage.

 

Dag 5:

 • • Hvis der er embryoner, der skal vitrificeres dag 6 klargøres ligesom under dag 4.