Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til blastocystdyrkning i Miri eller standard inkubator

 

Formål

At sikre, at klargøring til blastocystdyrkning sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed
Proceduren gælder klargøring til blastocystdyrkning i Miri eller standard CO2 inkubator.


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.


Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Reagenser

Standard CO2 inkubator

Miri

LAF bænk

Finn pipette

Petriskål, 6 cm

Pipettespidser, 100 µl

CSCM dyrkningsmedie

Oil for Embryo Culture


Fremgangsmåde

 

Klargøring af utensilier ved blastocystdyrkning i Miri eller standard CO2 inkubator:

 

Standard CO2 inkubator og Miri:

 1. 1. Der anvendes en petriskål på 6 cm i diameter til 4 embryoner.

 2. 2. Låg og bund mærkes med navn og CPR-nummer.

 3. 3. Æggene nummerering markeres på undersiden af petriskålens bund (2 foroven og 2 forneden i skålen)..

 4. 4. Afpipetter 4 dråber af 25 µl CSCM dyrkningsmedie på markeringerne.

 5. 5. Dråberne overlejres med ca. 6,5 ml olie.

 6. 6. Skålene sættes i standard CO2 inkubator eller Miri natten over.

 

Dag 4:

Klargøring af transbakke

 1. 7. 500 µl CSCM dyrkningsmedie afpipetteres i brønd 3 og 4 i 4-brøndsbakke påført patientens navn og CPR-nummer på låg og bund.

 

 

 

Klargøring af vitrifikationsskåle

 1. 8. Der afpipetteres 3 dråber af 25 µl CSCM dyrkningsmedie i en 6 cm petriskål, som overlejres med 6,5 ml olie.

 1. 9. Skålene forsynes med dato for klargøring samt ”vitri” og ækvilibreres natten over i standard CO2 inkubator.

 2. 10. Antallet af vitrifikationsskåle bestemmes ud fra embryonernes udvikling.

 

Skålene kan også bruges til at vurdere blastocyster med henblik på scoring til transferering og vitrifikation, hvis det ikke kan vurderes ud fra EmbryoVieweren.

Vitrifikationsskålene påføres patientens navn og CPR-nummer inden blastocysterne overføres til skålene.

Vitrifikationsskålene og transbakker må være i inkubatoren i op til 3 dage.

 

Dag 5:

 1. 11. Hvis der er embryoner, der skal vitrificeres dag 6 klargøres ligesom under dag 4.